MATURITA NÁRODA

 
 
Ve čtvrtek, 24. června letošního roku postihla oblast Hodonínska a Břeclavska strašlivá katastrofa. Tornádo. Šokující, až neuvěřitelná záležitost v našich zemích... 
Ano, je to strašné, a snad není člověka, kterýž by o této, přímo hororové katastrofě nevěděl. Lidmi to pořádně zacloumalo. Okamžitě po této strašlivé události se zvedla obrovská vlna - přímo tsunami - sounáležitosti a pomoci... Dějí se, do této doby, nevídané věci. Nejenže se okamžitě spustily finanční sbírky na pomoc postiženým oblastem, ale také všemožná jiná pomoc. Lidé i firmy posílají materiál. Není to jen jídlo a pití, ale i stavební a úklidový materiál, hygienické potřeby a mnoho dalších potřebných věcí. Lidé ochotně přicházejí osobně pracovat a pomáhat. Dokonce jsou lidé, kteří nabízejí darem osobní auta, ubytování, pomoc s dětmi, a mnoho dalšího. Tato vlna solidarity a lidskosti mne stále dojímá. Lidičky, jste skvělí! Jste úžasní! Smekám i před lidmi, kteří přišli o všechno. Nenaříkají, nepláčou. Vyhrnuli si rukávy a okamžitě začali pracovat na nápravě, opravách, úklidu. Chápu ty, kteří mají ztráty horší než jen ty materiální. Zemřelo 6 lidí, z toho jedno dvouleté dítě. To je strašné... Je mnoho zraněných... Soucítím a chápu bolest těch, kteří ztratili někoho blízkého. Tady smutek a pláč a deprese jsou na místě... Něco podobné postihlo i obec Stebno na Lounsku. Nezapomínejme, že i tady potřebují pomoc.
 
 
V těchto turbulentních časech skládá náš národ maturitní zkoušky. První zkoušku, zkoušku z lidskosti, máme v kapse! Zvládli jsme to na výbornou. Na maturitním vysvědčení budeme mít z tohoto předmětu jedničku. 
 
 
Já jsem maturovala v roce 1979, maturitní zkoušky jsem dělala ze šesti předmětů. Na gymnáziích se maturovalo jen ze čtyř předmětů. Studovala jsem na odborné škole, proto jsme maturovali též z odborných předmětů. Nevím, jak je to dnes. Domnívám se však, že nikdy u žádných maturit nestačila jen jedna zkouška. Také my, jako národ, musíme ještě složit zkoušky z minimálně dvou předmětů. Co to bude? 
 
Druhá zkouška bude z PRAVDY. Názory lidí jsou k ničemu, to není pravda. Jen tomu věří. Je nutné hledat PRAVDU. Pídit se po informacích, a získávat znalosti ohledně toho, co se děje a proč. Nejtěžší překážka k tomu, abychom udělali zkoušku i z tohoto předmětu je to, že lidé jsou vrženi do hlubokého hypnotického spánku. Nemají ani potuchy, že nepřemýšlí vlastní hlavou, že jen přijímají jako pravdu to, co jim podsouvají média. Od hledání pravdy je odrazují opět média, která se vysmímají a dehonestují všechno a každého, jinak smýšlejícího, nálepkami, jako jsou konspirační teorie či fejky. Jenže rozdíl mezi konspirační teorií a realitou se stále rychleji zkracuje. Když jsem já začala nahlížet za oponu, a intenzivně zkoumat pozadí fungování našeho světa a toho, co se děje, kdo řídí svět, a proč je to takové jaké je, tak ten rozdíl byl cca 15-20 let. A dnes? Tři týdny, maximálně půl roku! Jak řekl Noam Chomsky: "BĚŽNÁ POPULACE NEMÁ PONĚTÍ O TOM, CO SE DĚJE, A ANI NEMÁ PONĚTÍ, ŽE NEMÁ PONĚTÍ." 
 
Zkoušku z Pravdy můžeme složit jen v případě, že se lidé z toho hlubokého, hypnotického spánku probudí. Věřím, že tato apokalyptická katastrofa, která postihla Moravu, mnoha lidmi tak zastřásla, že se začínají probouzet. Nejdůležitější však je, pochopit podstatu podvodu století, to jest, akce "Moribundus".
 
 
Třetí zkouška bude o tom, jaký máme vztah ke Stvořiteli. Lidé nejenže musí uvěřit v Boha, ale pěstovat s Ním VZTAH založený na Lásce a Důvěře. Teď už nejde o to, že věřím, že něco nad námi je. Něcisté propadnou, na vysvědčení bude "koule". Je nutno přijmout Boha, jediného Stvořitele jako BYTOST ,a žít s ním každý den, obracet se na Něho každý den. Stvořitel není vesmír. Vesmír je něco, co bylo Stvořitelem stvořeno. Malé pojednání o tom, kdo a jaký je Bůh, najdete tady: 
 
Navzdory tomu, co všechno se kolem nás děje, jsem přesvědčena, že náš národ maturitu složí s vyznamenáním. To nejdůležitější jsme zvládli. Lidskost zvítězila nad lhostejností a sobectvím. A to je opravdu velký úspěch!