ZNAMENÍ DOBY

 
 
Světlo a tma. Láska a nenávist. Protiklady, kterým rozumí každý člověk. Není potřeba víry, prostě to tak je. Ale je zde něco vyššího, lidským očím neviditelného:
Světlo a Tma. Láska a Nenávist - vše s velkým počátečním písmenem. Světlo a Láska prezentují síly Boží. Tma a Nenávist patří silám satanským. Největším úspěchem satana je to, že lidé v něho nevěří; a tak může svobodně páchat ty nejhorší zrůdnosti, a lidé budou hledat viníky vždy jinde, jen ne tam, kde skutečně jsou. Satan a jeho temná parta démonů.
Temnoty na naší planetě stále přibývá. A právě o tom jsou znamení doby.
Jedním ze znamení doby je třetí světová válka, o které jsem již psala; ale většina lidstva ani netuší, že žije v čase nejkrutější války ze všech.
 
 
Další znamení jsou: Naprostý úpadek veškerých morálních a lidských hodnot. Všudypřítomná dekadence.
Pohanství a modlářství je dalším znamením času. Třetím znamením je bezuzdný konzum a sobectví. Čtvrtým znamením je rozpad rodin a nefungující mezilidské vztahy.
Znamení doby je mnohem více. Výše zmíněná jsou poze ta nejvíc do očí bijící.
Firma "Satan s.r.o." již zotročila a zaslepila téměř všechny lidské duše. Proto mnoho lidí nevidí, neslyší... (Kdož máš uši k slyšení slyš...). Dívat se a vidět jsou dva úplně rozdílné pojmy, stejně tak poslouchat a slyšet. Patříte k těm, kdi vidí a slyší, anebo k těm, kdo se jen dívají a poslouchají?
Dříve mne udivovalo, když i dobří lidé, hlásící se k víře v Ježíše Krista, obhajují například největšího vlastizrádce všech dob (VH) a považují ho téměř za boha, že volí strany, které jsou přímo satanské (např. "piráti"). Lidé, kteří se snaží být dobrými lidmi a všechno dělat správně a přitom se klaní halíkům, drahošům, švancenberkům a dalším, kteří i zcela vědomě slouží temné straně. Jak je možné, že lidé to nedokážou prohlédnout?
O tom všem je tato doba, doba konce. Finální zteč mezi temnotou a Světlem.
 
 
Jak prohlédnout? Jak zůstat na straně Světla v této temné době? Především je třeba mít lásku k Pravdě. Toužit poznat Pravdu. A též Světlo. Být především dobrým člověkem, se vším, co k tomu patří. Nepodléhat lákavým pozlátkům této doby a vždy se ptát - je toto Pravda? Také je potřeba být NESTRANNÝM POZOROVATELEM. Neveřit hned všemu a pokud nedokážu rozeznat zda to či ono je ze Světla, nebo zakuklená přetvářka Temnoty, hledat i jiné pohledy na věc. Alternativa je tu právě proto. Žádné "fake news" - jen jiný pohled, poznání z jiného úhlu pohledu, nebo pohled z jiné strany... Alternativa je nutná, protože oficiální média pravdu zamlžují, překrucují, zesměšňují a mnohých událostech vůbec neinformují.
Dále je potřeba pěstovat dobré vztahy a rodinu. Tu pravou rodinu, kterou tvoří otec, matka a děti. Největší silou je však  LÁSKA. Láska ke Stvořiteli, ke své rodině, ke své vlasti, ke své planetě - ale i ke svým nepřátelům. Přesně tak, jak nás to učí Ježíš Kristus.
Na závěr jeden malý citát v Bible, který pasuje na naší dobu a přesně ji vystihuje:
 

„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.“ (Druhý list Timoteovi 3, 1-5)