INVAZE IMIGRANTŮ – ZAČÁTEK KONCE…

 

Pozorně sleduji, jak zaplavují Evropu tisíce a tisíce běženců. Vlna za vlnou se na nás každý den valí. Evropa se svým pseudohumanismem je bezmocná, zanedlouho bude „na lopatkách“. Dá se tomu nějak zabránit?

Mnoho o těchto věcech přemýšlím. Z přívalu utečenců dýchá na mně strach, smrtelné nebezpečí pro nás všechny Evropany. Je jich příliš mnoho! Takovouto okupační invazi Evropa nemůže zvládnout!

Zločinná temná kabala rozvrátila jejich země, a další přisluhovači jim slibují zemi zaslíbenou… Obsazují nás jako kdysi Izraelité Kanaán. Viditelného vůdce nemají, v jejich čele nekráčí žádný novodobý Mojžíš. Jejich vůdce se skrývá v temnotě za oponou. Nevěřím, že islám je dobré náboženství a nevěřím, že se muslim může změnit a přizpůsobit. Moje maminka má muslimskou posluhovačku, pomocnici v domácnosti. Maminka žije ve Francii. Celá léta žila v domnění, že je to dobrý člověk. Až do chvíle, kdy byl proveden teroristický útok na redakci Charlie Hebdo. Teprve teď se tato paní projevila jako skutečná muslimka. Teroristickou akci schvalovala, teroristy obdivovala a sveřepě hájila jejich postoje… Pro nás neuvěřitelná věc, pro muslimy normálka. Násilí a nadřazenost je jim vštěpována od kolébky.

Nepřeji si, abychom muslimy nenáviděli. Jsem křesťanka a následuji učení Ježíše Krista. „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vám ubližují“. Někdy je skutečně velice těžké držet se této rady. Jedině silný osobní vztah k Ježíši nám může pomoci tento křesťanský požadavek naplnit. Něco takového není v lidské moci, ale v té Boží ano. Tam, kde chybí lidská láska, doplňuje ji Ježíš tou svou Boží Láskou.   Muslimové jsou od narození klamáni temným duchem, duchem zla, lži, nenávisti, nadřazenosti. V islámských zemích se před islámem nedá utéct – je všudypřítomný.

Když jsem byla dítě – nějakých 50 let zpět – vyprávěli jsme si o Sibyliných proroctvích. V jednom z těch proroctví se říkalo, že jedním ze znamení konce je to, že žluté plemeno zaplaví Evropu. Jako dítě jsem si představovala, že Číňané vpadnou do naší vlasti a tak se toto proroctví naplní. Tehdy pro mne výraz „žluté plemeno“ znamenalo jen jedno – Čína! Už tehdy byla Čína nejlidnatější zemí světa.

Přibližně před dvaceti lety se můj názor pozměnil. Všimla jsem si, že všude jsou Vietnamci. Není jednoho jediného města a městečka, kde by nebyly vietnamské tržnice a obchody. Myslela jsem, že tou žlutou rasou jsou vietnamští obchodníci, vždyť vskutku zaplavili Evropu. Ale od Vietnamů nám žádné nebezpečí nehrozí. Jsou to – až na výjimky – slušní, poctiví a pracovití  lidé. Máme se mnoho co od nich učit!

Teprve v těchto dnech mi svitlo. Sibyla nemluvila o Číňanech, ani o Vietnamcích. Výrazem „žluté plemeno“ myslela cizince. Především muslimy, kteří v její době  neexistovali, jakož ani křesťané, samozřejmě. Sibyla nemohla říct – konec přijde, až vyznavači islámu obsadí Evropu…. Z hloubi srdce cítím a vím, že to Sibylino „žluté plemeno“ jsou právě současní běženci, kteří jsou na 95% vyznavači islámu. To číslo v procentech – je to jen moje domněnka a odhad, možná je to jinak, ale v každém případě se jedná o drtivou většinu.

Dá se tomu nějak zabránit? V tomto směru jsem skeptická. Myslím, že tomu nelze zabránit. Není zde politická vůle tento problém razantně vyřešit. Zdá se, že politici ani nemůžou, protože poslouchají diktát těch zločinců, kteří vládnou světu železnou pěstí, ale přitom jsou neviditelní. Ilumináti, bilderberci, zednáři, temná kabala – říká se jim různě. Pokud nevěříte, že nějaká tajná vláda, ilumináti a podobně existují, namísto těchto názvů si dosaďte jeden - a to: SYSTÉM. Je to satanovo vojsko. Ano, temnota má svou armádu – své velitele, generály a také pěšáky…

Toto je hlavně duchovní boj. Když měli Izraelité vstoupit do země zaslíbené, Bůh řekl, že jim tu zemi dává proto, že Kanaánci holdují okultismu a magii – proto musí svoji zemi ztratit. Bůh Izraelitům důrazně zakázal dělat takovéto praktiky. Podívejte se do Bible – Pátá Mojžíšova, 18. kapitola, verše 9 a dále. Pro Boha jsou pohanské praktiky OHAVNOSTÍ. Pohanské praktiky – to je veškerá ezoterika. Věštění, magie, čarodaějnictví, okultismus a mnoho jiných. Dnešní doba, ani Evropa samotná, již dávno není křesťanská, ale pohanská. Obyvatelé, nejen Evropy,  dávno ztratili úctu k posvátnému a paktují se s Protihráčem – bytostmi temnot. Není mi známo, že by muslimové holdovali okultismu  a ezoterice. Vidíte tu souvislost?

Protože toto je hlavně duchovní zápas, musíme i my bojovat duchovními zbraněmi. Přijmout Pána Ježíše Krista a držet se Ho. Odevzdat Ježíši svůj život a svou rodinu, všechny své drahé a všechno co máme. Jen a pouze Ježíš nás může ochránit. Musíme se zřeknout všech okultních praktik a účasti na všem, co vzdává hold satanu a jeho černé bandě. Takový slet čarodějnic v předvečer prvního máje, hovorově „čarodky“ může být sice zábava, ale jen do té doby, než pochopíte, že účastí na takovýchto akcích se hlásíte pod zástavu temnoty a stáváte se pěšákem v satanově armádě. Neutrální území neexistuje. Je mnoho dalších společenských akcí, kde se nevědomí lidé dávají do služeb satana.

Co dělat? Není jiné cesty, než vrátit se k Bohu. My křesťané, jsme v prvních řadách Boží armády. Nemůžeme odpočívat a podřimovat, když bitva již začala. Našimi zbraněmi jsou půst a modlitba. Kněží můžou sloužit mše svaté za obrácení národa, za ochranu vlasti před islámskou infekcí a tak podobně. Mše svatá má největší moc. My, malí vojáčci Ježíšovy armády jsme povinni denně se přimlouvat za svět, za druhé lidi, za vlast, za mír… V těchto dnech hlavně za ochranu naší vlasti před muslimskou nákazou a za obrácení nejen našich občanů, ale také všech muslimů, kteří jsou v podstatě jen oběti neviditelného černého vládce - satana.

To, co se momentálně ve světě děje, se nedá pochopit pouze racionálně, pouze rozumem. K pochopení je nutná víra a vztah s Bohem. Vztah s Bohem nejsnadněji získáte poznáním Ježíše Krista. Byl jako my člověkem z masa a kostí, rozumí nám, pomáhá nám, a tomu, kdo po tom touží, se dává i osobně poznat. To je ale již jiná kapitola.