ZNAMENÍ KONCE

 
 
V předcházejícím článku jsem krátce popsala znamení doby, která předchází tzv. "Druhému příchodu Krista". Je to opravdu vážné.
Znamení, která zde popíšu, můžete vidět na vlastní oči. Začneme sluncem. Jistě již mnoho lidí si všimlo, že slunce je jiné, než bývalo. Vžycky bývalo žluté, ale teď je bílé. Na slunce není možné ani na zlomek vteřiny pohlédnout. Navíc - každým rokem zvyšuje svoji aktivitu - září stále víc a víc, už je to hrozivé...
Měsíc. Všimli jste si, že je jaksi větší a svítivější než býval? Také jinak plyne po obloze, nežli tomu bývalo dříve. Srpeček měsíce můžeme často vidět jako téměř ležící misku. Ovšem, ne pořád, nejočividnější to bývá v lednu, únoru a březnu, ale někdy i na podzim. Další záhada měsíce tkví v tom, že když je měsíc v úplňku, tak večer je velká býlá skvrna vpravo dole, ale ráno je vpravo dole ta tmavá skvrna. Jak je to možné? Všude ticho po pěšině. Vědci, kteří by tyto novodobé záhady a anomálie měli zkoumat a vysvětlovat, mlčí jako zařezaní. Také mezi hvězdami se děje mnoho záhadného. Nejsou to jen letící hvězdičky. Někdy ty letící hvězdičky náhle změní svoji intenzitu a dokonce i barvu! Jednou jsem pozorovala takovou hvězdu - letěla a rozsvítila se jako Venuše, pak byla chvilku zase "normální" a náhle se opět rozsvítila - ale červeně! Na obloze opravdu můžeme pozorovat mnoho pozoruhodností. Znamením konce jsou totiž podle Bible také znamení na nebi, slunci, měsíci a hvězdách.
 
 
Co je ale nejstrašnější, tak to je bezesporu "Amazonská synoda", která proběhla v tomto roce ve Vatikánu. Když jsem viděla video z této akce, nemohla jsem se z toho několik dnů dostat - z toho šoku a hrůzy... První co mne napadlo, byl citát z Bible - až uvidíte znesvěcující ohavnost na místě svatém, vězte, že konec je blízko. Necituji přesně, jen jak mne to v ten okamžik napadlo, ale můžete si to ověřit v Matoušově evangeliu, kapitola 24.
V tomto případě jsem nedokázala být nad věcí, být jen pozorovatelem, protože jsem v této záležitosti citově zainteresovaná. Ale rozklad největší křesťanské církve je také jedním ze znamení konce.
Vím od samého začátku, že bergolio není právoplatná hlava naší církve, že byl dosazen, ne regulérně zvolen. Ihned po jeho zvolení se ukázalo znamení - blesk udeřil do vatikánské kopule. Již v roce 2011 Pán Ježíš skrze jednu irskou vizionářku řekl, že papež Benedikt je poslední Jeho papež, a že pak nastoupí "falešný prorok", ale to již nebude pravý papež. Tehdy se to zdálo neuvěřitelné a přece se to stalo.
Proč je Amazonská synoda tak šokující, hrůzná, strašlivá? Protože přímo ve Vatikánu, v jeho zahradách, se odehrávali černomagické a satanské rituály! Namísto Panny Marie byla ustanovena "pačamama" - nahatá, těhotná indiánka, ženský démon uctívaný právě indiánskými kmeny v Amazonii. Hnus, velebnosti...
Sázení stromu - jeden satanský symbol za druhým. Pro zasazení tohoto stromu byla speciálně přivezená hlína z amazonských oblastí. Hlavní symbol tohoto rituálu - zasazení stromu - byl ten, že byl satan povýšen nad Boha a církev byla symbolicky odevzdaná pod satanovu moc... Dobře, nechme toho, vím, že tyto články čtou různí lidé  a mnoho lidí je vůči katolické církvi nepřátelsky naladěno. Věřte však, že tohle je opravdu vážné.
 
 
Všímejme si také osobních znamení. Například jsem viděla v kostele v ZR, že Ježíš na kříži má uvolněnou levou ruku. Pár dní na to jsem to samé viděla na kříži za obcí, ve které bydlím. Nic není náhoda. Jasné znamení brzkého návratu Krista.
Co to všechno znamená? Stojíme před obrovskou změnou, která se dotkne každého člověka. Mnoho, velmi mnoho lidí již cítí, že něco velkého přichází. Nevíme co. Je několik variant toho, co by se mělo stát, ale o tom snad příště. Ta očekávaná obrovská změna je "Druhý návrat Krista", který byl předpovězený, ale co konkrétně tento termín znamená, to opravdu neví nikdo. Nezbývá, než držet se Stvořitele a Ježíše Krista. Jedině pod Jejich ochranou můžeme obstát. Není však důvod ke strachu. Nebojme se, všechno dobře dopadne! Přijde obrovská změna, ale ne konec. Konec bude jen zlu, temnotě, manipulacím, zotročování, všem špatnostem.