MEDITACE

V KRÁLOVSTVÍ MILOVANÝCH.

 

 

Autor: Veronika

Tato meditace vám pomůže otevřít stavidla lásky k sobě, a zjistit, co patří k největším tužbám vašeho srdce.

 

Dnes se na chvíli pohodlně posaďte, a udělejte si čas na malé milé zasvěcení.

Najděte své vnitřní dítě. Zprvu se zdá, že jste plní odmítavých postojů a nebo špatných skutků, kterých jste se dopustili vy nebo někdo z vašeho okolí, je to však jen záclona, kterou se vaše vnitřní dítě zahaluje, aby jste neviděli, jak málo si připadá hodné lásky. Dnes zrušte tuto iluzi. Obejměte malého snaživého tvorečka uvnitř vás a vyšlete k němu světlo a lásku. Klidně se obejměte doopravdy a hlaďte se chvíli po tváři. Vaše nitro se možná ozve s reakcí jako: „To přece nejde, vzpomeň si, co jsi provedl/a včera/loni/před x léty“ Je to ale jen další verze jeho sebeklamu Nejsem dost hodný lásky. Dnes mu dejte pocítit, že žilo ve lži, že jediným skutečným pocitem, který existuje, je bezvýhradná láska.

Objímejte jej tedy, dokud budete mít pocit, že pořád nejste milováni, a pak se do něj vciťte. Nemělo by to být těžké, zvláště když si připomenete, že dítětem jste stále, že je pouhou společenskou tradicí tuto pravdu popírat.

Nyní jste připraveni na vstup do Království Milovaných. Toto Království je zde pro vás neustále, 24 hodin denně, po všechny vaše dny a nehledě na všechny vaše skutky, a jen čeká na vaši odvahu do něj vkročit. V předsálí Velkého chrámu vás vítá hejno dětí, stejných jako vy – dnešek je už dlouho očekávaným dnem – je to den Vašeho zasvěcení. Všechny děti vám radostně vzdávají obdiv, že jste to dokázali (rozhodli se znovu si připomenout věčnou náležitost k tomuto království), a berou vás na ramena. Brána Království se otevírá a vás zaplavuje vlna léčivého světla, klidu a radosti. Jste neseni přímo před Vládce – skupinu nádherných vysokých bytostí, a jste požádáni, aby jste poklekli.

Jeden z Vládců vám na hlavu pokládá krásnou korunku – všechny děti, které stojí za vámi, se radostně pošťuchují, každé z nich má podobnou. Nyní jste jedním z Princů/Princezen v tomto království.

Každé dítě k vám postupně přichází a slovem vám vyjádří lásku. Postupně řeknou vše, co byste si doopravdy přáli slyšet. Jsou to věty jako: Milujeme Tě. Jsi úžasný/á. Zasloužíš si soustu lásky a dobra, zasloužíš si to nejlepší! Jsi náš poklad! Bez Tebe by to zdaleka nebylo ono! Jsme Tvoji kamarádi a jsme s Tebou moc rádi. Jsme šťastní, že jsi přišel mezi nás! Ne, že přestaneš svítit!

Když řeknou vše, vedou vás k velikému průzoru z chrámu. Před chrámem je moře a vede přes něj široký, pevný bílý most. Na druhém konci je svět, přesně takový, jaký byste si přáli – chvíli se na něj soustřeďte a pak řekněte svým malým přátelům, co vše v něm vidíte.

Když přijdete na vše, co byste v něm rádi měli, vydejte se spolu s radostným smíchem ostatních do světa vašich snů, chyťte své kamarády z ruce a běžte si do něj hrát, vždyť je jen váš! Skupinka vládců Království, jež dohromady tvoří vaše zářící srdce, vás s láskou doprovází. Vydechněte a otevřete oči – jste Dětmi Božími, jste hodni této lásky a dobra, a to jednou provždy.

S psaním mi pomáhal Archanděl Gabriel, Sandalfon a Rafael. Tímto jim všem děkuju! :-)

Vaše V.

 ZDROJ ZDE.