VOLBY SKONČILY - BOJ ZAČÍNÁ

 

Tak - a máme po volbách. Cítím veliké zklamání mnoha a mnoha lidí z výsledku. Dělali jsme si naděje a věřili jsme, že to skončí jinak a lépe. V první chvíli jsem také byla zklamaná, ale skutečně pouze chvíli.

Nedivme se, že tolik lidí dalo svůj hlas burešovi či bytosti, která jako člověk vypadá, ale ve své podstatě je reptíkem. Nevím, zda to o sobě ví, či ne. Když jsem se Ježíše ptala, jaké je jeho vyzařování ducha, kyvadélko se točilo doleva, ne do prava, jak je to u lidí... To jen tak na okraj.

Žijeme v dualitě  máme svobodnou vůli a možnost svobodné volby. Lidé volili podle úrovně svého probuzení (lépe řečeno spánku), podle svého dosaženého poznání. Ano, většina lidských duší je ve stavu hibernace a tvrdě spí. Proto nejsou schopni rozlišovat ani vyciťovat energie. K tomu si připočítejme ještě další faktory - tvrdá manipulace, indoktrinace a programování mysli, mohl být použit nějaký druh magie k ovlivnění výsledku, mohlo jít také o manipulaci s volebními lístky. Nedivím se a nezlobím se, že spousta lidí volilo zlo a lež a přetvářku a manipulaci a rozkrádání a sklánění hlav a hřbetů v diktatuře, která na naší planetě vládne. Demokratické systémy nejsou o svobodě, je to skryté zotročovaní a vykořisťování lidských duší.

Vy, všichni zklamaní - hlavu vzhůru! Boj neskončil, ale začíná! Nejde ve své podstatě o boj, ale o posilování dobra, o prosvětlování, o pomoci Světlu a Lásce, aby se mohla prosadit. O co jde?

Každý podle svého nastavení a svých možností můžeme přispět k tomu, aby naše budoucnost byla dobrá, aby naši politici a vládci pracovali pro nás, pro národ, pro lid, pro šťastnou budoucnost.

Pokud se hlásíte ke křesťanství, můžete se modlit a prosit Ježíše za naše vládce. Nebo poprosit Pannu Marii (pokud jste katolíci), aby svým ochranným pláštěm zahalila prostory parlamentu, všech úřadů, celé naší vlasti. Můžete žehnat. Můžete odevzdávat do Ježíšových rukou a do Jeho působení naši vládu, jednotlivé politiky, naši republiku, město, ve kterém žijete, ulice po kterých jezdíte či chodíte, obchody, ve kterých nakupujete... Do Ježíšových rukou a pod Jeho ochranu můžete odevzdat úplně všechno. Stejně tak i žehnat můžete všemu a všem.

Malý příklad takových modliteb uvedu na konci tohoto článku.

Vy, kteří jdete jinou cestou, také máte spoustu možností jakým způsobem krůček po krůčku zlepšovat situaci. Můžete posílat Světlo a Lásku - všem prostorám, domům a úřadům, kde se rozhoduje o nás. Všem politikům - lhostejno v jak hlubokém duchovním spánku jsou, zda slouží Světlu, či naopak jsou služebníky temnoty, zla, lži...

Chci však upozorit, že posíláním Světla a Lásky opatrně. Je lepší představit si toho, komu chceme poslat Světlo a Lásku tak, že z nebe (Vesmíru, Univerza, Od Ježíše, Ducha atd. - podle toho, co je vám přirozené) přichází hojivé, bílé nebo zlaté Světlo, které danou osobu (prostor, situaci) zahaluje a obklopuje. Posíláním Světla od sebe (ze sebe) není to nejlepší.

Modleme se jak umíme za naše vládce, za naši vlast, za budoucnost. Můžete poprosit Boha (Ducha, Otce, Zdroj, Vesmír), aby postavil kolem našich hranic spoustu andělů strážných, aby nás hlídali andělé s ohnivými měči před každým zlem a temnotou. Můžete poprosit o pomoc nejen anděly, ale také jiné vyspělé duchovní bytosti - nanebevzaté mistry, pomocníky, světelné bytosti.

Takže - směle do toho. Opravdu je všechno v našich rukou. Můžeme zastavit islamizaci. Můžeme zabránit našim vládcům vykořisťování nás - lidských bytostí a zdrojů země. Můžeme neutralizovat jedy z chemtrails. Můžeme zvrátit každé zlo namířené proti nám a proti naší vlasti. Můžeme urychlit probouzení spících. Můžeme napomoci svítání - rozpouštění všech temnot,které halí lidi, naši zem. Záleží jen na tom, abychom začali a vytrvali. Jak se ve volbách říklo: Každý hlas se počítá! Každá modlitba, každá - i ta nejmenší duchovní snaha, jednou přinesou užitek.

 

Malý dovětek pro křesťany - příklady modliteb:

1) Pane Ježíši Kriste, svůj život tohoto dne, všechny moje modlitby, práce, námahy, bolesti, nemoci i radosti, každý úder mého srdce a každý nádech a výdech mého těla, spojuji s Tvým utrpením na kříži, a takto to Bohu Otci obětuji rukama Panny Marie  za ..... (zastavení islamizace, za obrácení muslimů, za naše politiky, atd.). Děkuji Ti, že moji malou oběť řijímáš.

 

2) Pane Ježíši Kriste, prosím tě, zahal mne do své přesvaté, drahocenné Krve, do své Lásky a Světla a učiň mne neviditelnou všem silám zla, agrese, temnoty, manipulace a ovládání. Prosím Tě, zahal do své Krve, Lásky a Světla také  .... (moje drahé, naše město, naši vlast, naše politiky...). Děkuji Ti za dar Tvé svaté Krve, Lásky a Světla.

 

3) Pane Ježíši Kriste, pošli nám na pomoc své svaté anděly, abychom byli chráněni, my i naši blízcí ....(naše vlast, naši politici)  a  aby bylo chráněno všechno, co je pro nás a naše spojení s Nebem důležité. Děkuji.