ČASOPIS 4

CO SE DĚJE ZA SCÉNOU?

 

Po newyorských událostech z 11. září si mnoho běžných lidí začalo klást otázku, co se skutečně děje za scénou. Mnoha lidem je jasné, že došlo k jistým nekalým manipulacím. Nemohu si dovolit ten luxus a smést všechny tyto informace ze stolu a přemýšlet o tom jako o konspirační teorii. Vím, že je to pravda. Jediná otázka, kterou jsem si kladl, zněla: kdy si poskládám jednotlivé prvky do souvislostí a pokusím se to lidem vysvětlit tak, aby jim to dávalo smysl? A kdy se rozezní poplašný signál: „Probuďte se a nenechte se klamat!“ Lidé se  nesmějí nechat vmanipulovat do obav z mimozemšťanů a začít tak s otevřenou podporou hvězdných válek proti mimozemským civilizacím. Ty skryté zvláštní zájmy chtějí sjednotit svět a ovládat jej skrze strach, nechtějí sjednocení světa ve jménu míru a naděje. Je to v protikladu s tím, kde bychom měli v tomto okamžiku naší evoluce být. Takové snahy jsou tudíž v protikladu s tím, co podporuje život a dobrou budoucnost lidstva.

Mnoho lidí dokáže pochopit fakt, že existují tajné projekty. Již méně lidí chápe, že existují ultra tajné, černé projekty. A jen hrstka lidí dokáže přijmout to, že některé z nich se vztahují k projektům, které se odtrhly a jsou ničemné a ilegální – a že se soustředí kolem jedné korporace a vojensko-průmyslového komplexu, který pracuje s pokročilými systémy a UFO. Pak je tu ještě méně lidí, kteří vědí, že některé tyto ničemné skupiny mají plně funkční přístroje, které vypadají jako UFO; že vytvořily umělé formy života, které vypadají jako mimozemšťané; že fingují kontaktní události, které nazývají „únosy“; že se angažují v mrzačení dobytka kvůli faktoru strachu, který vnášejí mezi lid a UFO subkulturu, do pop médií, mezi nadšence science-fiction a jiné. Ti ničemové vědí, jak zasít strach do podvědomí lidí.

A jen několik z toho mála lidí ví, že nitkami za scénou tahá transnacionální fašisticky orientovaná skupina, nikoliv nepodobná Thule, která stála za příchodem Hitlera. To, co nedokázali udělat otevřeně během Třetí říše, to dělají nyní tajně. A skrze operaci Paperclip ji přenesli do Spojených států a zakořenili v letecko-kosmonautickém průmyslu a v CIA. Takže globální socialisticko-fašistická snaha, která se otevřeně neuchytila během druhé světové války, stále pokračuje. Nyní však na podzemní úrovni.

Pokud vám to nepřipadá znepokojivé, zamyslete se nad tím.  Jediný protilék, který znám, je poznání a pravda, které budou odhaleny mnoha lidem tak, aby nemohlo dojít k jejich oklamání. Protože ti, kdo vedou ty skryté programy, počítají s kolektivní neinformovaností. Spoléhají se na matrici chybné výchovy a vzdělávání a na dezinformace, které z každého dělají pouhé konzumní přežvýkavce jejich světového názoru, systému víry a přesvědčení a materialismu. Falešný systém přesvědčení a víry smíchaný s různými materiálními vábničkami vytváří jed, který pak masy lidí dobrovolně konzumují.

Sdílením od srdce k srdci můžeme lidem říci pravdu a vysvětlit jinou vizi dobré budoucnosti, která čeká na Zemi a její děti. Žijeme v době transformativní změny.

Většina lidí, kteří jsou v Pentagonu, Bílém domě a CIA, neví o těch ultra tajných programech vůbec nic. Jsou to kolečka ve stroji, pouhé oběti neznalosti. Většina z nich jsou dobří lidé, polapeni v práci jistého stroje, o jehož výsledné činnosti toho vědí jen velmi málo.

Těsně před 11. září jsem měl přednášku v Kretonu. Poté, co jsem domluvil, za mnou přišel muž, který strávil celou svoji kariéru v armádě. Byl zde společně se svým přítelem. Oba se chovali velmi opatrně a když skoro všichni odešli, nenápadně mi vzkázali, že si chtějí se mnou promluvit. Jeden z nich, budu mu říkat R.J., pracoval v armádě již od svých raných let. V šedesátých letech byl zatažen do práce na těch tajných projektech.  Jeden z těch projektů se točil kolem jeho schopnosti sestavit takové špionážní přístroje na oběžné dráze, které byly tak rozvinuté, že z vesmíru mohly odposlouchávat všechno, co lidé říkají a vidět všechno, co dělají. A to bylo v šedesátých letech!

Technologie, které jsou tam, zdaleka překonávají všechno, o čem kdy probleskly zprávy v novinách. To je důvod, proč se směji, když říkají: „Ach, my toho Usámu bin Ladina nemůžeme najít.“ No tak jo… ještě mi řekněte nějakou pohádku. Prosím… Jak hloupí si myslíte, že jsme?

R.J. mi dále řekl, že byl kvůli svým schopnostem vtahován hlouběji a hlouběji do těch tajných projektů, až nakonec skončil u projektů točících se kolem UFO. Řekl mi: „Víte, obávám se, že nevíte, co jsou ty věci, které pokládáte za výrobky mimozemšťanů.“ Já na to: „Ach, vy máte na mysli ta lidmi vyrobená UFO a programované formy života?“ Odvrátil se od stolu a zvolal: „Jak o tom víte?“

„No, máme asi tucet svědků, kteří pracovali na těch pseudomimozemšťanech.“ Pak jsem dodal: „Pokud bych však o tom mluvil příliš, lidé by mysleli, že jsem se úplně zbláznil.“ Ten muž přikýval: „Povyprávím vám, na čem jsem pracoval já.“ Pak se rozvyprávěl o projektu, na kterém se podílel jak ve Spojených státech, tak v Austrálii.

„Skutečně jsme měli mimozemský materiál, na kterém jsme pracovali, a vyvinuli jsme velmi pokročilé technologie, které vlastně byly jistým typem antigravitačního letadla. Viděl jsem transdimenzní schopnosti, věci, které měly schopnost pohybovat se v čase tam a zpět – všechny druhy věcí,“ vysvětloval. Pak R.J. řekl: „Víte, většina lidí si neuvědomuje, že jsem pracoval na dokončení těch projektů, které mají hodně společného s tím, co veřejnost nazývá únosy. Fingovali jsme mnoho těchto událostí, o kterých lidé přemýšlejí jako o kontaktech s mimozemšťany. To místo, kde jsem pracoval já, se nacházelo pod zemí. Bylo tam uskladněno mnoho kontejnerů s těmi věcmi. Byla tam i ta stvoření, která jsme pěstovali v živném médiu – byla na různých stupních vývoje. A tato stvoření vypadají tak, jak si lidé představují mimozemšťany.“

R.J. mi dále vyprávěl o tom, že existuje několik generací těchto umělých forem života. Pokoušeli se zdokonalit ty uměle vyrobené mimozemšťany a dělali podobné experimenty jako nacisté ve čtyřicátých letech. Všichni ti pseudomimozemšťané byli pečlivě skladováni jako v nějakém archivu. Řekl, že ti nejmodernější byli skutečně dost dobří a věrohodní.

 

 

„Samozřejmě, měli jsme tato stvoření, která byla jako automaty ovládané lidmi, v těch létajících strojích, o kterých si lidé myslí, že to jsou mimozemské koráby.“ R.J. netušil, že já již vím o těch fingovaných akcích, o tom, že k nim dochází a že jsou velmi propracované. Myslel si, že jsem byl oklamán jako většina UFO výzkumníků. „Ne“, řekl jsem mu. „Vím, o tom již velmi dlouho.“

„Tak proč o tom nemluvíte?“ zeptal se. „Protože se zatím snažím lidi přesvědčit, aby si zvykli na fakt, že tu skutečně existují věci jako UFO,“ odpověděl jsem. „Chápu vaši pozici,“ přikývl. „Jsem velmi rád, že o tom víte. Ale víte i toto: většina z těch věcí je umístěna v zařízeních, která jsou rozseta po celém světě? V amazonské džungli, v Austrálii, a v dalších neobydlených končinách. Nakonec jsem byl vybrán pro další, ale řekli mi v podstatě tentýž příběh, který se lišil pouze dobou a místem. Takže vůbec nepochybuji o tom, že se takové věci dějí. Zhluboka se nadechl a s úlevou si oddechl.

Jedním z nejsofistikovanějších zařízení tohoto typu se nachází v Anglii. Mnoho těchto takzvaných „ještěrovitých“ stvoření, o kterých se lidé domnívají, že to jsou mimozemšťané, jsou právě zde vyráběné programované formy života a úroveň tajných projektů.“

Během našeho hovoru se několikrát odmlčel a pronesl větu: „Vím, že si budete myslet, že jsem si to vymyslel, vím, že tomu prostě nelze uvěřit.“ Na konci vyprávění jsem mu řekl: „Chci, abyste věděl, že takových svědků, jako jste vy, máme několik. Vy o nich nevíte, protože pracovali na podobných oddělených projektechbiologičtí roboti.

Zcela upřímně, většina lidí by takto podrobné detaily raději neslyšela. Je však pro ně důležité, aby si uvědomili, s kým vlastně máme tu čest. Jeden muž, se kterým pracuji, je z multimilionářské rodiny, která má skvělé konexe. Ten muž je zapleten do diplomatických operací tajných služeb. Prošel školením v jistém meditačním institutu. Dostal se až na čtrnáctou úroveň výcviku. Říkal, že pokud si neudělají váš profil a nezjistí, že jste „rozený Čingischán“ v tom smyslu, že jste agresivně násilnický a destruktivní, nenechají vás postoupit za tuto úroveň. Poněvadž on nebyl klasifikován jako extrémně násilnický a nenávistný, přestali se jím zabývat.

(Z knihy Stevena M. Greera „Utajovaná pravda – zapovězené poznání“. Otisklo Medium, číslo 6/2010)

 

 

 

*O*O*O*O*O*O*

 

 

 

SLUNCE ZPÍVÁ

Slunce odedávna inspirovalo hudebníky a jsou mu věnovány stovky písní nejrůznějších žánrů. Britským vědcům se nyní podařilo nahrát také jeho vlastní tvorbu.

Zvuky, které vnikají na základě pohybů magnetického pole naší nejbližší hvězdy, připomínají experimentální ambientní hudbu, podle vědců mají ale určitou harmonii i půvab.

Vědci z Sheffieldské univerzity zjistili, že solární magnetické výboje vibrují jako struny hudebního nástroje. Pomocí satelitních snímků slunce se jim podařilo převést pohyby magnetického pole na zvuk a zrychlit jej, aby byl slyšitelný pro lidské ucho.

"Bylo vzrušující a určitým způsobem velmi krásné slyšet zvuky pocházející z tak velkého tělesa," uvedl šéf vědeckého týmu Robertus von Fáy-Siebenbürgen. Kromě estetického zážitku prý nasbíraná data pomohou také lépe pochopit sluneční aktivitu, erupce a elektromagnetické výboje, které vytvářejí takzvané vesmírné počasí a výrazně ovlivňují život na Zemi.

Podle Amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) v následujících letech sluneční aktivita výrazně zesílí. Silné elektromagnetické výboje mohou poškodit přetížené elektrické sítě nebo některá citlivá elektronická zařízení. Tým profesora Fáy-Siebenbürgena věří, že se mu studiem "sluneční hudby" podaří tyto erupce lépe analyzovat a předvídat.

Hudbu ze slunce si pusťte TADY.

ZDROJ

 

 

 

 

 

*O*O*O*O*O*O*

 

LÉK NA RAKOVINU.

Photobucket

 

Smíchejte jeden díl jedlé sody se třemi díly (čistého, 100%) javorového sirupu v malé misce nebo kastrůlku, nejlépe vloženém v ohřívané vodní lázni. Směs za stálého rychlého míchání 5 minut udržujte na 40, maximálně 45°C. Berte jednu čajovou lžičku denně. Tuto dávku lze brát i třikrát denně, podle potřeby a okolností.

Sodu je potřeba koupit v lékárně, musí to být čistý bikarbonát, bez příměsí hliníku. O tomto léku se mluví jako o „Trojském koni na rakovinu“. Sladké velice rakovinovým buňkám chutná, ale uvnitř molekuly javorového sirupu je soda, která na rakovinnou buňku působí jako mina – zneškodní ji. Takto lze údajně vyléčit i pokročilé stadium rakoviny. Čtěte více ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

*O*O*O*O*O*O*

 

SATANSKÁ RÉTORIKA.

 

 

 

Již nějaký čas působí v Čechách nová církev. Říkají si „ECCLESIA  PRAETORIANE“ – „ecclesia“ jako církev a „praetoriane“ jako pretoriáni. Ohánějí se Ježíšem  Kristem a Biblí, ale je to skrz naskrz církev satanská a satanistická. Fascinace temnotou a satanem je už do očí bijící. Jak říká staré latinské přísloví: „NOMEN OMEN“, což volně přeloženo značí, že jméno předurčuje osud, či že jméno nese znamení, jméno předává poselství… Pretoriáni byli hrdlořezi, něco jako dnes bodyguardi, ale v mnohem surovějším podání. Byli to osobní strážci, garda římského císaře. Římští císaři jako lidé – také nic moc, vrazi ztotožňující se s bohy. Všem známý je například Nero, za vlády kterého byli krutě pronásledováni  křesťané. Anebo si vzpomeňte na Caligulu – nebyl nic víc než šílená lidská zrůda. Shrňme si to: pretoriáni byli osobní žoldáci a vrazi, kterých úkolem bylo střežit bezpečnost ještě horších zrůd a vrahů. A právě toto jméno si vybrala nová sekta.

Její učení je jednoduché, lépe řečeno přímo prostoduché: Všechno, každá jiná víra,každý jiný výklad Bible než ten jejich,  každé jiné chápání reality kromě té, které prezentují oni, je lež, mámení a satanská služba. Podle nich jsem i já sama satanovou služebnicí a lhářkou, která tahá lidi do horoucích pekel. Podle jejich šíleně pokřiveného pohledu na svět a realitu sloužím satanu a svádím lidi ke službě satanovi jakousi „superláskou“, prý nepotřebuji vlastní názor a tak podobně. Mně je to jednak k smíchu, ale na druhou stranu je mi těch oklamaných lidiček moc líto. Občas se za ně modlím, hlavně za šéfredaktora jejich satanistického časopisu -  prosím, kdo se umíte modlit a není vám to lhostejné, přimluvte se u Pána Ježíše Krista také.

U církve, která skrytě složí silám temnot a její členové jsou oklamáni smyšlenkou, že slouží Bohu a Ježíši Kristu je přirozené, že nenávidí katolickou církev a katolíky a ze všeho nejvíce Matku Boží Pannu Marii – vždyť Ona je ta, která svou nohou rozdrtí satanovi hlavu… Nedivte se proto, že Matku Boží prohlásili za démona.

 

 

Podívejte se, jak například hodnotí některé internetové stránky.

www.osud.cz:

 Rozcestník démonických učení a nepravd

www.matrix-2001.cz:

 Superkatalog okultních a lživých myšlenek

www.exopolitika.cz:  

Oficiální organizace na uvítání Satanovo příchodu na Zemi. Česká varianta rozsáhlého projektu https://www.exopolitics.com/ ,který obsahuje tolik informací, že se každému musí zdát, že to nutně "musí být pravda". Skutečnost 95%, 5% šalba. Podpůrný web, prakticky oklutní:  https://www.projectcamelot.org/

 

www.cestyksobe.cz:

Satanovo příchodu sloužící stránka. Zaměřená na oslavu a vzývání příchodu Draka na Zemi. Veřejné akce a přednášky. Zasvěcování Satanu za peníze.

www.verite.cz:

Zjevení démona diktuje katolíkům, co si mají myslet a co mají dělat. Centrum VÉRITÉ se také snaží znovunavrátit pojmy jako je rei-ki a léčitelství do nějakého „ pseudokřesťanského“ vysvětlení. Zcela lživě, jedná se o manipulativní satanský klam.

 

 

A takhle bych mohla pokračovat. Soudný člověk nad tím jen kroutí hlavou, do jaké pasti satanských bludů se členové této nové církve – lépe řečeno sekty – zapletli. Bojují proti temnotě a  Satanovi tím, že mu oddaně slouží. Tak to je tedy fakt síla… Skutečně by mne zajímal jejich duchovní život -  ale zřejmě kromě čtení Bible v doprovodu satana, který umí převrátit úplně všechno – žádným duchovním životem nežijí a zdá se, že ani nevědí, co to je. Také mi připadá velmi zajímavé, že na jejich stránkách opravdu nenajdete noticku na jakýkoli opravdu satanský web...

Na závěr si přečtěte jejich nejnovější výplod o kruzích v obilí:

 

„Levný a energeticky nenáročný trik, jak dělat záhadno a symboliku ve velkém, jsou kruhy v obilí. Je vcelku jedno, zdali jsou ty které kruhy tvořeny skupinou šlapačů nebo přímo démonskou silou...(okultista by jí nazval třeba vril nebo vortex) vždyť jejich účel je úplně jiný a je zcela nezávislý na tom jak vznikají. Jejich úkolem je šířit démonickou symboliku, pocit nepochopení tajemna, neustále připomínat, že démonické UFO je reálně zde.
Kruhy v obilí jsou velice účinnou reklamou na démonské zábavy. Velké lidské firmy, například CocaCola, umisťují do krajiny jen velké nápisy se svým názvem a počítají s tím, že se připomenou a zákazník dostane chuť se napít. Podobně démoni vytvoří své tajemné PROMO a člověk si připomene, jak příjemné je "mrazení" při vzrušení tajemnem a jde honem shánět démonické knihy a pořady aby se napil z démonické číše lží. O kruhovou symboliku se tedy přímo opírají všechny démonům sloužící organizace, které je rozebírají na svých stránkách. Kruhy jsou známé po celých lidských dějinách. Například v Anglii se jim říká Kruhy Víl, neboť podle místních lidí je vytváří víly při svých tancích. Jelikož jsou víly teritoriální démoni, nejsou tedy tak daleko od pravdy.“