KRUTÁ ZIMA

 
 
Letošní únor je hodně mrazivý a krutý, ale není to nic oproti roku 1929. Tento rok začal v celé Československé republice krutými mrazy. Zima se ještě vystupňovala v polovině února a trvala až do března. Ve dnech 10. až 13. února 1929 bylo v obci Jámy naměřeno minus 32 a půl stupně pod nulou. Kruté mrazy doprovázela vichřice. Způsobilo to kalamitu v dopravě. Tři čtvrtiny lesní zvěře zahynulo. Zmrzly brambory ve sklepích, mnoho dobytku ve chlévech a další domácí zvířata. Zamrzly studny a čerpadla. Nebylo dostatek dřeva na topení, ve škole se neučilo od 18. do 28. února. Na jaře se ukázala další katastrofa, důsledek sibiřské zimy - většina ovocných stromů zůstala suchá. 
To vše zaznamenáno v kronice obce Jámy. 
 
 
Zdroj: 
Ivan Štarha:  "JÁMY - historie a současnost", vyšlo v roce 2002, při příležitosti 750. výročí založení obce.