SVATÁ INKVIZICE A JINÉ HISTORICKÉ PARALELY

 
 
Dnešní doba mi připomíná mnoho jiných historických epoch. Například středověká inkvizice. V té době měli lidé vrchnost a církev. Myšlení lidí bylo formováno právě těmito dvěma institucemi. Když někdo vybočil a věřil v něco jiného, nebo se jinak odlišoval, hned byl označen jako kacíř, služebník satanův, škůdce, co překrucuje pravdu. Tažení proti kacířům má na svém kontě možná i miliony mrtvých. Ještě horší to bylo po vzniku inkvizice, kdy se účelově vyhledávali lidé - hlavně ženy - kteří nějakým způsobem vybočovali. Třeba schopnost léčitelství... Miliony žen bylo umučeno a zavražděno na hořících hranicích. Nebyly to čarodějnice, jen někomu vadily - třeba kvůli majetku, závisti, nepřejícnosti. Majetek odsouzeného automaticky připadl církvi. A lidé to schvalovali! Byli přesvědčeni, že takto zachraňují svět před ďáblem. Dnes: Vrchnost máme také. Namísto církve máme svatou bednu. Televizi, rozhlas, noviny. Jednoduše média. Pouze svatá bedna ví, co je pravda; a roztrubuje ji do celého světa! Běda, pokud nevěříš! Okamžitě tě vyhlásí za kacíře, pardon - v dnešní době jsi konspirátor, dezinformátor, rasista, xenofob, fašoun, a tak dále. 
 
 
V době fašistického řádění v celé Evropě šlo mnoho lidí do koncentráků a do plynu. Hlavně Židé a jiné nepohodlné menšiny. Dnes je koncentrákem celý svět. Když šli lidé do plynových komor, říkali jim, že se jdou umýt a osprchovat. Namísto vody však z trubek tekl cyklon B... Dnes? Namísto cyklonu B nám dávají očičko. Prý nás zachrání! Avšak je to jed, který vás do tří let zabije. Pomaličku, potichoučku... Navíc vás odpojí od zdroje a přeprogramuje vaši DNA. Konečné řešení je totální genocida...
 
 
Za bývalého režimu byli soudruzi a nestraníci. Propaganda ve školách, v telce, v novinách, na pracovištích, všude... Kdo chtěl dělat kariéru, musel mít červenou knížku. Pamatuji si, že jsem té propagandě fakt věřila. Lili to do nás ze všech stran. Když jsem skončila školu a nastoupila do práce, zjistila jsem, že to není všechno tak, jak nás učili, že je mnohé zcela špatně. K probuzení však došlo až mnohem později. Stalo se to tím, že mi jeden kolega v práci řekl o gulazích. Nemohla jsem tomu uvěřit. Naprostý šok. Pak mi půjčil knížku pana Solženicina "Soustroví Gulag". Bylo to vydáno samizdatem a půjčoval mi to jako svátost, a s prosbou, ať o tom nikomu neříkám a nechám si to pro sebe... Také bývalý režim měl své kacíře...
 
 
Lidé jsou po tisícitetí programováni nepřátelskými entitami, které skrytě okupují naši planetu. Jsou to takové programy, jako: "Věř tomu, co ti říkáme." "Nepřemýšlej." "Poslouchej. "Buď poslušný." Pěkně to vystihl film "Oni žijí".
 
 
Dalším důkazem, že toto programování je efektivní, je tzv. "Hilsneriáda". Budu psát o Hilsneriádě speciální článek. Tak jen krátce: 29. března 1899 byla v Polné u Jihlavy bestiálně zavražděna Anežka Hrůzová. Někoho napadlo, že se jedná o rituální oběť, a že za to můžou Židé. Vybrali si jako oběť tuláka a intelektuálně málo zdatného Leopolda Hilsnera. Vyšetřování se vedlo způsobem, aby dokázali, že Anežku zavraždil Hilsner, ale v žádném případě nehledali skutečného vraha, či vrahy...
Dav šílel, stačilo, že jim tento nesmysl byl řečen a bylo vymalováno. Nikdo se nezamýšlel, zda to Hilsner skutečně udělal; a když byl odsouzen k trestu smrti, lidé jásali a oslavovali... Proboha, co se změnilo? Dneska také stačí lidem říct: je to takto, tomuto věřte. A lidé věří. Nepřemýšlejí, zda to není jinak, zda jim úřady, politici, svatá bedna říkají pravdu. A ten kdo přemýšlet začne, a začne vidět spousty nesmyslů a zákeřností proti lidem, automaticky se stává vyvrhelem a kacířem...
Jistěže se v historii najde sposta dalších paralel. Nejsem historička, dějiny jsou jen okrajovou zálibou. Je však jisté, že v historii najdeme mnohem více podobných souvislostí s dnešní dobou.