DUCHOVNÍ ŽIVOT

V této sekci budu publikovat své myšlenky, úvahy a poznání, ke kterému jsem dospěla. Duchovním životem žiji intenzivně od roku 1990, ale nevědomky jsem s duchovním životem začala již za totality, někdy v roce 1983 anebo 1984 a to tak, že jsem začala praktikovat tzv. "sankalpu". Snakalpa je minutková jóga, přání, či záměr a je potřeba jen myslet na to, co opravdu chci před spaním, a to tak, aby toto moje přání bylo poslední myšlenkou před usnutím. Přání (záměr) má být formulován krátkou, výstižnou větou. Zkušenost se sankalpou mne naučila, jak nesnadné je zkrotil svoji mysl. Až po revoluci se k nám mohla dostat duchovní literatura a teprve pak jsem žila duchovním životem zcela vědomě a cílevědomě...