TĚŽKÉ ČASY

 
 
Právě jsem si přečetla na fb toto:
 
"Těžké časy vytvářejí silné lidi. Silní lidé vytvářejí dobré časy. Dobré časy vytvářejí slabé lidi. Slabí lidé vytvářejí těžké časy."
 
Žijeme v těžkých časech - o tom snad nikdo nepochybuje. Zdánlivě se všechno hroutí. Naše naděje jedna za druhou padají. Zdá se, že je konec. Ne, drazí přátelé. Berme to jako zkoušku, jak silní lidé jsme. Nic nás nezlomí v tomto zlomeném světě. Jak se kdysi říkáválo: "VŠECHNO DO ČASU, BŮH NAVĚKY". 
 
 
Toto je válka. Válka proti lidem. Proti těm bytostem, které mají lidskou duši. Válka vedená bytostmi, které lidskou duši nemají. Chybí jim tvořivost, soucit, všechno lidské, všechno, co dělá člověka člověkem. Tímto - čímsi naprosto nelidským - nakazili mnoho lidských duší. Proto je všude kolem tolik lidí slabých, zaslepených. Nezlobme se na ně, neříkejme jim "slepé", "tupé", "spící" ovce. Nemůžou za to. Jsou naprogramováni, naočkováni, zotročeni, traumatizování od prvého nádechu na tomto světě. Jsou to pouhé oběti této kruté, mnoho tisíc let trvající války. Je to válečná taktika nepřátel lidí a všeho lidského. Válečná zbraň. 
Není našim úkolem kritizovat. Ten kdo kritizuje, ponižuje druhé bytosti a sebe vyvyšuje. To je znak pýchy, nedostatku pokory a soucitu s jinými bytostmi.
 
 
Protože jsme ve válce, musíme bojovat. Každý, kdo se cítí být "probuzený", "vědomý", musí se aktivně zapojit do této války. Bojovat za sebe, za svou rodinu, za vlast, za planetu, za vítězství Světla nad temnotou. 
Naší nejsilnější zbraní je spojení s BOHEM (STVOŘITELEM, JEDINÝM, VESMÍREM, ZDROJEM... - doplňte si výraz, či jméno podle vaší víry). A nejen to. Je potřebné pěstovat VZTAH s touto největší silou vesmíru, která všechno stvořila. 
Jak? Je to jednoduché. Každý den vyznejte LÁSKU našemu Stvořiteli. Křesťané k Ježíši Kristu. Každý den odevzdejte do Božích rukou sebe, své drahé, vlast, planetu, vše stvořené. Naší zbraní je LÁSKA, VÍRA A NADĚJE. Nenechme se zmást tím, co se děje. Mějme na paměti, že všechno je jinak, než se jeví. 
 
 
Jak to dopadne? Všechno je předem dané. Vítězství Světla nad temnotou je již jisté. Ale nikdo z nás, co se cítíme být "probuzení, vědomí" nesmí stát bokem a jen přihlížet. Práce na sobě - to znamená snažit se být dobrým člověkem, a mít hluboký, láskyplný vztah ke Stvořiteli. Zdá se to jednoduché, ale je to věc přetěžká. Také my "probuzení" jsme jen jako zavirovaný počítač...
 
Hlavu vzhůru. Nedovolme beznaději, frustraci či zklamání ovládnout naši mysl. Vítězství je naše, to je předem dané. Druhý příchod Ježíše Krista je na dosah ruky. Jen vytrvat a vydržet. Výraz "druhý příchod Ježíše Krista" je symbol vítězství. Není to tak, že Ježíš přijde - vrátí se -, a udělá pořádek, zničí nepřítele Boha a Člověka. Je to symbol toho, že se zase všechno vrátí do stavu, jak to Bůh stvořil, chtěl a naplánoval, je to symbol velkého PROBUZENÍ a VÍTĚZSTVÍ.