SEXMISE

Úžasný film polského režiséra Juliusze Machulskeho z roku 1984.

Od vzniku tohoto filmu jsem k němu měla zvláštní postoj, vztah. Nevěděla jsem proč, ale silně mne přitahoval. V dobách reálného socialismu jej bylo možné shlédnout jen v kinech. Matně si pamatuji, že v televizi byl pravidelně vysílán pořad, kde si několik vybraných lidí v pořadu mohlo vybrat ze tří filmů, který měl pak běžet na obrazovce. Velikým zklamáním pro mne bylo, že tento film vždycky jaksi „prohrál“ a zdálo se mi to velice divné.

Teď mi je už jasné proč. Je to hluboké poselství, které tento polský snímek nese. O sex v tom filmu ani moc nejde. Je to hluboká, pravdivá metafora a skutečném světě, ve kterém my všichni žijeme.

V roce 1987 jsem se účastnila celosvětového kongresu esperantistů ve Varšavě. Zde byl tento film promítán každý den s esperantskými titulky.

 

 

Ve stejném roce byl natočen film „Oni žijí“, ale ne někde v Evropě, ale v USA. Také odráží část naší reality, jiný střípek skutečnosti. Je docela možné, že autoři tohoto snímku přesně věděli, o čem to celé je. Bylo to POSELSTVÍ, které je stále aktuální. Nedomnívám se, že pan Machulski natáčel film „Sexmise“ se stejným povědomím. Nevěřím, že něco věděl o tajném zotročení lidstva a planety. Přesto natočil dokonalý, úchvatný příběh, díky kterému snadno pochopíte, v jakém světě to vlastně žijeme.

V roce, kdy bylo toto dílo uvedeno do kin, nebyly absolutně žádné informace, kterým dnes říkáme „konspirační teorie“. Dnes o tom víme mnohem více. Díky internetu a různým informátorům.

O co tedy vlastně jde? Děj začíná v roce 1991. Dva mladí muži se dají zmrazit při vědeckém pokusu, s tím, že za tři roky budou zase probuzeni. Něco se ale stane a oni se probudí o 53 let později ve světě, který je úplně jiný, než jak jej znali. V době jejich hibernace proběhla ve světě válka. Byl použit nový druh zbraně – bomba „N“, která nevratně zničila mužské geny a přežily jen ženy. Takže naši dva hrdinové se probudili do světa, kde existují pouze ženy a co je ještě horší – žijí v podzemí, protože na povrchu planety je pořád vysoká radiace.

Zábavná dobrodružství obou mužů Maxe a Alberta, jsou nakonec korunovány úspěchem, když se jim podaří z podzemního světa utéct a dostat se na povrch planety. S pomocí vědecké pracovnice jménem Lamia.

První šok – vše je kamufláž. Zeď kolem měřící a kontrolní stanice je malůvka spálené pouště na silném plátně. Max rozřízne pomalovanou plachtu se slovy „Mám dost těch podzemních her na slepou bábu!“ - a objeví se SVĚTLO. Něco nepředstavitelného pro Lamiu, která nikdy světlo světa neviděla.

Pak jdou ve skafandrech krajinou zalitou sluncem. Lamia, na břehu šplouchajícího moře si myslí „Tak toto už je kosmos?“ Jako v „Jiříkově vidění“ vejdou do zeleného lesa, ale dochází jim vzduch ve skafandrech. Zdá se, že jsou všichni tři odsouzeni ke smrti udušením – z nedostatku kyslíku. Tu se začne Max smát a odhodí masku a skáče radostí. Co se stalo? Max uviděl letícího čápa! Max radostí křičí: „Jsme zachráněni! Čáp! Když dýchá on, my můžeme taky!“

To ale nebyl konec všech překvapení! Za vysokou zdí objeví dům. Naši hrdinové zjišťují, že všechno je pravé, skutečné. Skutečné, přírodní jídlo, 

ŽÁDNÉ ZÁŘENÍ NENÍ!

Z podzemí se vypravila pronásledovat a zatknout utečence Ema Daxová. Dostihne je právě když jsou v zahradě a vychutnávají si opravdové jídlo a Max učí Lamii jíst. Emě došel kyslík a ujímá se jí druhý z dvojice našich hrdinů Albert. Ema nakonec také zůstává v domě spolu s Lamií.

V jednom okamžiku – takříkajíc nedopatřením – se pustí televize a naši hrdinové se dozvídají, co se děje v podzemním světě. Dovídají se, že dva „samci“, kteří byli vykopáni při archeologických vykopávkách, byli „naturalizováni“ - přeoperováni na ženy a poručice Ema Daxová zahynula při výkonu povolání. Zhrozená Ema křičí: „Lžou jim přímo do očí! Copak se smí lidem takhle lhát?“

Najednou uslyší zvuk jedoucího výtahu. Další šok – jedná se o samotnou královnu podzemního světa, „její excelenci“, ze které se vyklube chlap! Vysvitne, že tento jediný muž v celém širém podzemním světě se žen bojí!

Nakonec se dohodnou, že naši dobrodruzi zůstanou bydlet v domě „její excelence“ a tato (či tento?) jim ukazuje řídící centrálu v domě se slovy: „Odtud jim můžeme vládnou a velet.“

Lidé drazí, přátelé moji! Vždyť ten podzemní svět je náš svět, svět ve kterém žijeme! To my všichni jsme uvězněni „v podzemí“ a skutečný svět je úplně jiný a jinde! Až se nám podaří vymanit se a zlomit moc iluminátů, tajné vlády, či jak jakými ještě dalšími jmény je můžeme nazvat, teprve pak uvidíme opravdový svět – svět světla a hojnosti.

Ve skutečném světě budeme moci žít, až se podaří zlomit zotročující nadvládu nad naší planetou a zdárně proběhne ta často citovaná a různými způsoby popisovaná transformace do 5D. Buďme průkopníky jako naši hrdinové – Max Albert, Lamia, Ema… Jak? Jakým způsobem? Tak to už je na jiný článek, ale nic vám nebrání přemýšlet o tom...

 


Toto jsou naši hrdinové - Max a Albert.

 

V podzemním světě s Lamiou.

 

Útěk z podzemního světa ve skafandrech.

 

Stanice, měřící radiaci na povrchu - kamufláž...

 

Ema Daxová v akci.

 

Konečně na svobodě!

 

Lamia poznává, že jídlo může být příjemné...