ROK JEDNA, DEN PRVNÍ

 
 
Všichni doufáme, že tento rok, který právě začal, bude lepší, než ten minulý. Rok 2020 byl pro mnohé velmi bolavý, nešťastný, neuvěřitelný... 
Na prahu tohoto nového roku vidíme, že společnost lidí je rozdělena. Jedni nevěří kolosálnímu podvodu s jakýmsi moribundusem a druhá polovice národa se klepe strachy, dodržuje všechny nesmyslnosti, udává, a věří všem nesmyslům hlásaným v médiích. Ukazuje se, že hlavním tématem právě započatého roku jsou tři věci, tři zásady: SVOBODA, LÁSKA A PRAVDA. 
 
 
Již mnoho, velmi mnoho let vím, že žijeme v časech kruté války, a i když tomu říkám "třetí světová válka", je to vlastně válka jen jedna, trvající mnoho tisíc let, vedená proti lidstvu jako celku. První a druhá světová válka byly jen součástí této obrovské tisícileté války o zotročení a podrobení si planety a lidstva. Tato válka vrcholí. Každý z nás je pěšákem v této kruté válce, a každý z nás musí bojovat. Na jedné frontě jsou lidé probuzení, kteří vědí, oč zde běží, na druhé straně jsou bytosti s klapkami na očích, kteří nechtějí vidět, ani slyšet, a tímto postojem podporují generalitu, která to vše řídí. 
 
 
Nemůžeme se na ty spící lidičky zlobit, ani je považovat za méněcenné. Jsou oklamáni a podvedeni. Osobně považuji své obrácení a probuzení za obrovský a nezasloužený DAR NEBES. Proč se zlobit na někoho, kdo takový dar nedostal?
Byl nám odebrán obrovský díl našich svobod. Již nejsme svobodní lidé. Nejen kvůli nesmyslným moribundus opatřením. Byli jsme zotročování celé věky. Například finančním systémem. Dále je tu školství a vzdělávání, zdravotnictví a farmaceutický průmysl, korporace, média ve službách nepřátelské moci... To všechno jsou nástroje pro naše zotročení. Je toho moc, čím nás drží pod krkem...
 
 
Proto myslím, že hlavním tématem roku 2021 je právě SVOBODA. Svoboda začíná v naší mysli. Můžou nás uvěznit v našich domovech, ale nemůžou spoutat naši mysl. Vězněm své mysli je jen ten, kdo této moribundus propagandě věří. Proto prosím všechny, kdož ještě máte svobodnou mysl, podporovat osvobození všech lidí i planety práve silou -  tedy energií, této myšlenky. Ať naší myslí stále rezonují slova "SVOBODA, SVOBODA, SVOBODA!" Vyprosujme od "vyšší moci" - Stvořitele, Ježíše, andělů, Vesmíru, Zdroje... právě toto, totiž svobodu pro všechny, pro planetu, pro vše živé. A sami energie SVOBODY ze svých myslí a srdcí vysílejme do celého světa.
 
 
Dále tu máme LÁSKU. To je největší tvořivá síla všeho stvořeného, celého vesmíru. Milujme. Každého člověka, každou živou bytost. I sebe sama. Neodsuzujme. Ani ty zaslepené a podvedené a ustrašené, ani politiky, kteří jsou ve službách nepřátelské moci. Jen milujme. Jak jednoduché a přitom tak složité. Mnoha lidem tato doba zničila životy, rodiny, živnosti, možnosti obživy. Ale i oni se musí vzchopit a držet se LÁSKY. LÁSKA - to je Svořitel, to je Život, to je Pomoc. Dostala jsem informaci, že tím, čím jsem já osobně procházela v době, kdy jsem žila v Břeclavi, a pak ještě několik let tady ve Žďáru, tak tím teď prochází mnoho, velmi mnoho lidí. Vím, o čem to je - nemít na jídlo, nemít na nájem, ani na oblečení, na školné pro dítě a školní pomůcky. Vím, jaké to je, když jiní posuzuzují druhé jako "socky"! Chápu a soucítím se všemi, kdož toto musí prožívat. 
LÁSKA je něco, co přesahuje náš svět, co léčí, co pomáhá, co obnovuje. Pěstujme proto ve svém srdci LÁSKU a s LÁSKOU mysleme na jiné lidi. Ze svého srdce LÁSKU vyzařujme, sviťme na cestu jiným bytostem. Přitom nemusíme říct ani jedno slovo. Stačí svítit LÁSKOU.
 
 
A konečně - PRAVDA. Hledejme jen a jen PRAVDU. Je tolik učení či nauk, tolik duchovních směrů, často i protichůdných. Jedni hlásají to, jiní tamto, jak se v tom vyznat? Co je PRAVDA a co podvod, lež? Dá se to vycítit srdcem, naslouchat své intuici. Nevěřme všemu, co si kde přečteme, co si poslechneme, ani tomu co nějaká "autorita" řekla, ani televizním novinám. Vždy se ptejme svého srdce a své duše: "Je toto PRAVDA?" 
Žijeme v těžké době, ale my to ustojíme. Osvobodíme se a lidem nepřátelskou moc porazíme. Co říci na závěr? Snad jen to obligátní - ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK NÁM VŠEM.