ISLÁM - O CO JDE?

Největším nepřítelem islámu je křesťanství. Jde tu hlavně o zápas mezi dobrem a zlem. O zápas především DUCHOVNÍ. Tento boj trvá od vzniku islámu a již několikrát byla Evropa uchráněna před invazí muslimů. Například v bitvě u Lepanta. Kdo má zájem, může se o tom dočíst zde: cirkev.wordpress.com/2011/10/07/bitva-u-lepanta-vymodlene-vitezstvi/

Teď si něco povíme o bitvě u Vídně, kde proti sobě stálo muslimské vojsko v počtu 260 tisíc mužů a křesťanská armáda o síle 60 tisíc vojáků. Přesto křesťané vyhráli! Stalo se tak na přímluvu Panny Marie. Jinak by již několik století byla celá Evropa muslimská. Boj o Evropu pokračuje, jen taktika se změnila…

Bitva u Vídně se odehrála v roce 1683. Pod Vídní bylo připraveno na boj 160 tisíc muslimských hrdlořezů a proti nim armáda císaře Ludvíka v počtu 12 tisíc vojáků. Císař Ludvík proto vyzval všechny lidi k čtyřicetihodinové modlitbě konané ve všech kostelech, a které se zúčastnil i sám císař. Dobře věděl, že naše území může zůstat křesťanské pouze tehdy, když pomůže samotný Bůh.

Polský král Sobieski nabídl císaři podporu a pomoc. Nejdříve ale putoval do Čenstochové, a tam složil svůj meč k nohám Panny Marie a svěřil se do její ochrany. Pak přišli na pomoc Vídni kromě Poláků také Bavoři, Frankové, Šváby a Angličané. Přesto křesťanské vojsko mělo jen 60 tisíc vojáků, ale to muslimské mezi tím vzrostlo na 260 tisíc mužů. Zdálo by se – beznadějná situace…

Císař pozval na pomoc italského kapucína a kazatele Marca d´Aviana, který pak sloužil s vojáky mši svatou 8. září 1683. Byl svátek narození Panny Marie. Mše se samozřejmě účastnil i císař Leopold.  Císař pak odevzdal každému prvnímu praporu svého regimentu zástavu s vyobrazením Panny Marie.

Křesťané poté napadli tábor Turků s heslem „ Maria, přečistá Panna!“ Páter Marco procházel mezi vojáky s křížem v ruce a všem žehnal. Mezi muslimy vypukla po útoku obrovská panik. Velitel Kára Mustafa a všichni jeho vojáci se dali na útěk. Zanechali po sobě 15 tisíc stanů.

Takto byla Evropa zachráněna před islámem – díky pomoci Panny Marie a díky velké víře těch, kteří se na straně křesťanů boje zúčastnili. Díky pomoci Panny Marie byla tehdy Evropa zachráněna již podruhé. Poprvé se tak stalo v bitvě u Lepanta ( rok 1571).

Zdroj: 

maria.sk/mariine-vitazstva#Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Viedni


Dnes opět islám ohrožuje základy Evropy. Taktika je jiná - obsazují naše území jako imigranti a utečenci. Děje se to po mnoho let, jen teď je to okatější, protože invaze nabyla ohromných rozměrů. Rozvrácení arabských zemí bylo vědomě řízeno, stejně tak je řízena i vlna utečenců. Běženci samotní možná ani netuší, že jsou jen pěšáky na šachovnici. Nebo alespoň většina. 

Obránit naše země před islámem je možné pouze pomocí DUCHOVNÍHO BOJE. Jde zde o odvěkou válku mezi dobrem a zlem, jak jsem již řekla. Islámu se zmocnil a zcela jej ovládl duch zlý a zákeřný - odvěký nepřítel Boha a lidí, lhář a vrah. Je to satan, dočasný vládce světa. Boj o Evropu je krutý a zákeřný. Křesťanství v Evropě ztratilo svoji sílu a moc. Evropané vědomě i nevědomě slouží tomu zlému nepříteli - hedonismem, požitkářstvím, nepřátelským postojem vůči Bohu Otci, našemu Stvořiteli. Ateismus vyznává většina Evropanů, ale toto je také jen víra, bohužel víra, kterou lidem rafinovaně podunul ten odvěký nepřítel... Na hlavu postavená lidská práva a politická korektnost, to jsou také jeho taktiky. 

Situace se může změnit jen tehdy, když se křesťané opět spojí v boji proti tomu nebezpečí. Naše zbraně jsou: modlitba, půst, sloužení mše svaté, modlitba růžence, oběti. Všechno to, co již více jak 30 let nabízí Panna Maria v Medžugorje. Je také potřeba společná modlitba a organizování modlitebních řetězců - to znamená, že se kažždou hodinu bude někdo modlit na tento úmysl. Úmysly tohoto duchovního boje mohou být například: 

- Za neutralizaci Islamského státu

- Za probuzení zločinců z ISIS

- Za obrácení muslimů

- Za ochranu křesťanů žijících na územích, kde vládne islám

- Za probuzení a obrácení Evropanů

- Za probuzení a obrácení politiků, aby sloužili svým občanům, ne zákeřným a skrytým elitám

- Za sjednocení Evropanů pod zástavou Ježíše Krista

Jistě by se dalo najít mnohem více modlitebních úmyslů - důvodů, proč se modlit a proč se spojit jako lidé v modlitbě. Najde se někdo, kdo by se vědomě do tohoto duchovního boje zapojil? Kdo by chtěl organizovat nějaké modlitební tažení nebo řetězec? Napište mi dole do komentářů. Zpojme se všichni, nám všem jde o existenci nejen naši osobní, ale o existenci naší kultury, o existenci Evropy vůbec. Děkuji vám.