VÍRA V BOHA

Víra v Boha je určitě krásná věc, ale ne všichni věří. Ateistů jako takových je málo, jsou vlastně také věřícími, akorát věří, že Bůh neexistuje. Existence Boží se nedá ani dokázat, ale ani VYVRÁTIT. Pro duchovní život je víra potřebná, ale nemusí to být v tom klasickém smyslu "věřím v Boha". Až příliš pestrá paleta církví, sekt, náboženství a náboženských směrů slovo "bůh" degradovalo. Jenže Bůh je Život. Život je Bůh. V Život věří každý a proto je každý člověk svým způsobem "věřící". Druhou věcí je, KDO nebo CO je Bůh? Nechci teď na to odpovědět, můžu však říci JAKÝ Bůh je a jaký není. Tak především: Bůh je Život. Bez Boha by nic nemohlo existovat. Ani kámen, ani člověk, ani planeta, ani vesmír... Dále: Bůh je Láska. Všeobjímající, bezpodmínečná, všudypřítomná Láska. Nemusíte nic dělat a o nic se snažit, aby jste se Bohu zalíbili. Miluje vás takové jací jste. Bůh je Dobro. Protože je Dobrota sama, nemůže dělat špatné věci - války, utrpení, nemoci: nic z toho není od Boha! Dále můžeme s jistotou říci, že Bůh je Milosrdný, odpouštějící, laskavý, pomáhající... A mnoho dalšího dobrého můžeme o Bohu tvrdit. To je základna, na  by měla budova naší víry stát. Takže se vrátím k první otázce - "Kdo nebo co je Bůh?" Dle mého poznání je Bůh reálná bytost: Stvořitel a Udržovatel všeho stvořeného. Stále tvoří, dílo stvoření není a nemůže být dokončeno, Boží tvořivost nemá hranic. Pokud jste nevěřící, tak vlastně jste věřícím naopak - věříte, že Boha není. Bez víry - bez jakékoli víry - by člověk žít ani nemohl. Je možné přesvědčit se o Boží existenci? Ano! A je to mnohem lepší než pouhá víra. Je lepší být "vědícím" nežli "věřícím". Žádejte Boha, aby vám dal důkaz o svém bytí. Určitě se vám tohoto důkazu dostane. A nebuďte věřícími, ale vědícími!  V duchovním životě budete pak moci stavět na opakovaných zkušenostech s Bohem. Je to důležité, protože duchovní život stavěný jen na víře, začne časem stagnovat. Pokud budete jen věřit, můžete růst jen po určitou hranici. Když budete "vědět" - váš růst bude nekonečný...