DUCHOVNÍ ŽIVOT 2

 

 

KATASROFÁLNÍ VLIV DESTRUKTIVNÍHO MYŠLENÍ.

 

Emanace strachu se přenášejí z jedné mysli do druhé právě tak rychle a jistě jako se nese zvuk lidského hlasu z vysílací stanice k rozhlasovému přijímači.

 Člověk, který nahlas vyjádří negativní nebo destruktivní myšlenky, prakticky zcela určitě pocítí následky těchto slov ve formě destruktivního  "zpětného odrazu". Uvolnění destruktivních myšlenkových podnětů jako takových bez použití slov také vytváří  "zpětný odraz"  více než jedním způsobem. Především, a to je možná nejdůležitější, na co je třeba pamatovat, člověk zabývající se myšlenkami destruktivní povahy nutně poškozuje svou schopnost tvořivé imaginace. Za druhé, výskyt jakékoli destruktivní emoce v mysli dělá z člověka negativní osobnost, která odpuzuje lidi a často v nich budí nepřátelství. Za třetí, člověk, který v sobě chová negativní myšlenky či je dává najevo, škodí sám sobě - nejenže jsou tyto myšlenkové podněty škodlivé pro ostatní, ale usazují se pevně v podvědomí svého původce a tam se stávají součástí jeho charakteru.

Vaším životním záměrem je dosáhnout úspěchu. Abyste byli úspěšní, musíte mít v duši mír, uspokojit své materiální potřeby a především dosáhnout štěstí. Všechny tyto projevy úspěchu mají svůj počátek v podobě myšlenek.

Vlastní mysl můžete kontrolovat; můžete ji živit těmi myšlenkovými podněty, které si zvolíte. K této výsadě patří také odpovědnost za jejich konstruktivní užívání. Pánem svého pozemského osudu jste do té míry, nakolik kontrolujete své vlastní myšlení. Můžete ovlivňovat, řídit a konečně ovládnout své okolí a vytvořit si takový život, jaký chcete mít - anebo můžete nevyužít své výsady zařídit si život podle svého, a tím se vydat na pospas proudu  "náhod", v němž se budete zmítat sem a tam jako opuštěná loďka na vlnách oceánu.

(Napoleon Hill: Myšlením k bohatství)