KARMA JE ZDARMA?

 
 
Když jsem před třiceti lety s duchovním životem a hledáním začínala, nebyl pojem "karma" tak široce známý, jako dnes. Po mém obrácení jsem hltala všechno, co se alespoň trošičku podobalo na něco "duchovního". Tak jsem pročetla všechno, co bylo v té době dostupné. V mnoha dílech se mluvilo o karmě a jejích zákonech - "Co zaseješ, to sklidíš", například. Teorie karmy najdeme hlavně v systémech víry spojených s hinduismem. Poprvé jsem se však s touto teorií seznámila ve spisech hnutí Hare Kršna, ti byli mezi prvními aktivisty po "revoluci", po "sametu".
Po dobu tří desetiletí jsem se intenzivně zajímala, a to prakticky i teoreticky, o všechno duchovní. Mnoho informací jsem odložila, nikam mi nezapadaly, ale nezavrhovala jsem nic jako apriori blbost.
Některé věci mi začínají zapadat až teď.
 

Na začátku jsem doslova hlatala všechno, co se týkalo posmrtného života, pobytu v tzv. "bardo", plánování dalšího života. Teprve teď mi docvakla jedna závažná věc: Svět, tedy prostředí, kam odchází duše po smrti těla je také jen MATRIX!  Další, či vyšší (s otazníkem) - úroveň vězení lidských duší. Odtud vede jen jedna jediná cesta - zpět na Zem, zpět do těla. Z jemnějšího vězení do tvrdého vězení.
Již před patnácti lety jsem četla "Tajemství Amenti", kde je o tom také pojednáno. Tehdy jsem nerozuměla. Loni přišly další informace ze studia Midgard - rozhovory s Išou. Všechny střípky mi ale zapadly teprve, až se mi "rozsvítilo". Někdy mi přicházejí informace i tak, že se něco "otevře" a pochopím jiným způsobem, než-li rozumem.
"Astrál", "Bardo", "Druhý břeh" - rozhodně NENÍ návrat domů! Je to jen "dovolená" a pak šup šup zpět, na zemi, do dalších problémů, strastí a utrpení, do dalšího boje o přežití. Temní dravci to vymysleli chytře. Protože jsou odpojeni od Zdroje, nemají přístup k energii a zahynuli by. Pro své přežití potřebují energie strachu, utrpení, zoufalství, závisti, nenávisti, nedorozumění, energie všech neřestí a zvráceností. Tím, že vymysleli a uskutečnili systém MATRIX ve dvou úrovních (astrál a 3D realita) mají zajištěné "živobytí" v podstatě navždy. Protože je těžké pro duši v těle probudit se, a prohlédnout tuto zvrhlou, sofistikovanou hru na slepou bábu. Přesto se to již mnoha lidem povedlo!
 
 
Obrazně řečeno - žijeme v totálně zavirovaném počítačovém programu, či spíše simulaci. Je téměř nemožné splatit dluhy z minulých životů. Vždy znovu a znovu padneme do pasti ega, "já". Jednou z možností, jak se vysvobodit, je pochopit, co to je to "JÁ" (Psáno s velkými písmeny). "JÁ"  totiž není moje tělo, moje jméno, moje bankovní konto, moje schopnosti či neschopnosti, ba dokonce ani moje duše. Kdo pochopí, co je to "JÁ" - má vyhráno. Malá nápověda: "Již nežiji já, ale žije ve mně Kristus."
 
 
Jak to tedy s tou karmou je? Nikdy, opravdu NIKDY se nezbavíte karmy. Pokud se vám podaří dostatečně se očistit, tak vám naloží na záda karmu cizí! Když jsem toto pochopila, byla jsem šokovaná, přímo zoufalá. To opravdu není z toho východisko? Proč pak mám být hodná, milující, pomáhající - nic z toho nemá cenu!
Ale má to cenu. Velkou cenu. Pokud je člověk opravdu LIDSKÝ, neubližuje, pomáhá druhým, miluje, modlí se, kontroluje své myšlenky, slova, city a skutky - přestává být zdrojem potravy pro temné vládce, pro ty satanské zrůdy a predátory a parazity. A nejen to - svým lidským způsobem života napomáhá "odvirování" a čištění uměle zavedeného programu temňáků, ve kterém žijeme.
Chcete se z tohoto dvouúrovňového vězení dostat? Jedna bezpečná cesta tady opravdu je. Pevně se držme Ježíše Krista. Jedině on vás může ve chvíli přechodu duše z těla převést přes všechny zavirované levely do SVĚTLA, do skutečného KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO. Proto přišel na Zemi, proto umřel na kříži a proto slavně vstal zmrtvých - aby otevřel díru v systému. Aby duše, které se drží Jeho ruky, mohly opustit vězení a vysvobodit se.
 
 
Je to právě ON. Ježíš Kristus. Proto jej všichni svorně nenávidí a odmítají. Temňáci, esoterici, něcisté, ateisté. Materialisté stejně jako "duchovní lidé". Proto je proti Ježíši vedeno odevždy křížové tažení. JEN ON JE CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.
 
 
Další blbost, kterou hlásájí esoterici je ta, že ty bytosti, které nám ubližují, mají na to právo. Prý jsme se tak my, duše, dohodly před vtělením, při plánování našich životů a toho, co se chceme naučit. Je to nesmysl. Nikdo, žádná duše si nebude chtít dobrovolně zatěžovat karmu a ztěžovat možnost vysvobození.
Když jsem prožívala ty nejtěžší a nejhorší chvíle života, kdy mne můj bývalý systematicky a vytrvale psychycky týral a já nebyla schopná se bránit, hledala jsem, jak z toho ven. Proto jsem chodila na regresní terapie, i když jsem v té době byla aktivní katolička. Jenže křesťané - katolíci, mi nijak nemohli pomoci. Mnohé jsem pochopila. Nahlédla jsem do svých tří minulých životů a jeden život se mi otevřel spontánně. Stejným způsobem - spontánně, to je něco jako "osvícení", jsem si vzpoměla, na to, jak byl tento aktuálně žitý život plánován.
Ve dvou předchozích životech mi můj muž strašně ublížil. Teď to chtěl všechno napravit, chtěl poslední šanci. Já jsem nechtěla, věděla jsem, že to nedokáže a chtěla jsem tento život prožít s tou duší, která ke mně patří. Jenže naléhal nejen můj muž, ale také "učitelé" a "mistři". Nakonec jsem usmlouvala, že sice jo, ale když jeden z nás pochopí proč se to děje, můžeme jít od sebe. V žádném případě nebylo domluveno, že mne bude trápit a prosazovat svoji vůli na úkor mé svobody. To byl totiž jeko úkol - dopřát mi svobodu. Svobodu být sama sebou. Svobodu myslet, cítit, mluvit a konat dle mé vůle. Nebylo plánováno, že mne bude týrat, znevažovat, ponižovat, zesměšňovat, pomlouvat, podvádět a tak dále. Měl mne chránit za všech okolností - třeba i kdybych  chtěla chodit po hlavě - a dopřát mi SVOBODU.
 
Nedokázal to, ale já pochopila. Dokonce jsem poznala i tu duši, která ke mně patří.
A ještě něco jsem pochopila. Člověk je POVINEN se bránit, když je mu ubližováno. Dělo se mi všechno to zlé proto, že jsem to dovolila, že jsem se nebránila. Například, když se vrátil po 24 hodinovém flámu, měla jsem mu o hlavu roztřískat všechny talíře, co jsem v kredenci měla. Ne někde v koutku tajně brečet. Dnes už se umím bránit, a dokonce asertivně.
Další můj splněný "karmický" úkol.
 
 
Žijeme v úžasné době. Systém "karmy" a dvouúrovňový MATRIX brzo skončí. Dočkáme se SVOBODY všichni. Už to začalo - demontáž satanského vězení duší. Další reinkarnace již nebudou. Před námi je konečně světlo na konci tunelu. Zlatý věk lidstva. Druhý návrat Krista. Přechod do vyšší dimenze. Transformace.
Temňáci - satan s jeho bandou démonů a zrůd - budou poraženi na hlavu. 3D realita - svět - se rozdělí. Přisluhovači černých triček propadnou, neprojdou do světa svobody a lásky. Buďme lidmi, skutečně lidskými lidmi, abychom ten nádherný svět, svět svobody a radosti, který zde bude  po zrušení temného matrixového systému dravců, mohli zažívat. Ráj se na Zemi vrací!