TŘETÍ SVĚTOVÁ - NAŠE ZBRANĚ

 
 
V předchozím článku jsem popsala některé hlavní zbraně našich soupeřů v této vrcholící válce proti lidem. Soupeřům jde o naše zotročení. Zotročení všech lidí na planetě, a zotročení i planety Země samé. Zdálo by se, že jsme bezmocní - útočí na nás ze všech stran. Není tomu tak. My máme méně zbraní, ale mnohem silnější. Shrnu to do pěti bodů:
1, Vědomí a informace
2, Dodržování Božích zákonů a vysoké morální vědomí
3, Rodina a vztahy
4, Jednoduchý život
5, Spojení se Zdrojem
 
 
K bodu 1:
Již jen to, že si uvědomujeme, že tato válka probíhá, jsme částečně chráněni. Můžeme se bránit. Nebrání se jen ti, kteří o ničem nevědí a nemají ani tušení, o co tady jde. Je k užitku hledat si alternativní informace a tyto filtrovat skrze SRDCE. Naciťovat, třídit. Nepřijímat všechno jako pravdu pravdoucí. Také do této oblasti jsou zákeřně implementovány zavádějící a lživé informace. "ONI" - nepřátelé Člověka a všeho Božího, se snaží do všeho vnést chaos a všechno převrátit. Ovládají a formují dle svého mysl lidí a proto je velmi žádoucí brát média jen jako hlásnou troubu našich nepřátel.
 
Bod 2:
Pokud se chceme vymanit spod nadvlády soupeřů, je nezbytně nutné znát Boží (Vesmírné) zákony a dodržovat je. V dnešní době je ze všeho nejdůležitější znát, co je normální (morální) a co ne. Všechno je postaveno na hlavu. Každá špatnost je považována za normální (morální). Jen v krátkosti nastíním několik základních bodů. Za nejdůležitější považuji respektování SVOBODNÉ VŮLE každé lidské bytosti. Sám Stvořitel absolutně respektuje naši svobodnou vůli - proto se můžeme sami rozhodnout po jaké cestě životem půjdeme, co budeme dělat, jak se budeme chovat k sobě i druhým, v co budeme věřit, komu budeme vědomě či nevědomě sloužit.
Obyčejná lidská slušnost - jak zřídka se  s ní setkáme? Pozdravit, poprosit, poděkovat. Zkusme tuto jednoduchou věc praktikovat (pokud tak již dávno neděláme) a všímejme si, kolik druhých lidí to dělá. Kolik lidí umí tak jednoduchou věc - pozdravit, poprosit, poděkovat? Budete asi nemile překvapeni.
Dále je potřeba nesoudit, neporovnávat se s jinými, nepomlouvat, nekritizovat, nezávidět, nevyvyšovat se, nevyzdvihovat své malé "já" nad ostatní. A chovat se LASKAVĚ ke všem - i ktěm, kteří nám ubližují.
Vděčnost je integrální součástí vysokého morálního kreditu každého člověka. Pořád něco chceme, po něčem toužíme, ženeme se za něčím a nevidíme, co všechno máme a za co všechno bychom měli být vděční.
Pracovat musíme i se svým egem a pýchou, a usilovat o pokoru.
Morální chování v sexuální oblasti - věrnost na prvním místě. Všechny ty sexuální zvrácenosti v dnešní době běžné, jsou znakem dekadence a příslušnosti k těm, kteří válku proti nám vedou a ponoukají nás k těmto zvrhlostem.
Pokora a pracovitost, úcta k druhým i k sobě, bezpodmínečná láska k sobě i k druhým - to všechno jsou morální hodnoty, které musíme pěstovat. Musíme se jim naučit. Musíme na sobě pracovat a pěstovat duchovní život - žít ve spojení se svou duší a se Stvořitelem. Abych to uvedla na pravou míru - NIC NEMUSÍME. Sice používám slůvko "musíme", ale berte to s rezervou - je to jen a jen vaše SVOBODNÁ VŮLE, zda se tím budete řídit, či nikoliv.
 
 
K bodu 3:
Rodina je základ všeho. Soudržná a navzájem se ctící a respektující rodina je pomalu zázrak. Všude vidíme rozklad a rozpad rodin. Na rodinu je útočeno ze všech stran. Snažte se svoji rodinu pěstovat jako květinu. Vztahy mezi rodiči a dětmi. Rodina je: MÁMA, TÁTA A DĚTI. Ne "rodič 1" a rodič 2". Je nutné, aby se rodiče milovali, aby vztahy mezi mámou a tátou byly krásné. To je to nejlepší z hlediska dobré výchovy dětí. Někdy to fakt nejde - jeden v páru staví a druhý soustavně bourá, jeden ctí Vesmírné zákony a druhý slouží (nejčastěji nevědomě) soupeřům, našim nepřátelům. Tehdy je opravdu lepší rozejít se, ale nikdy neustoupit ze své duchovní cesty.
 
Bod 4:
Jednoduchý život - je o tom, abychom se nepodřizovali diktátu trhu a bezuzdnému konzumu. Tím vyrazíte soupeřům jednu jejich zbraň z ruky. Nakupovat jen tolik, kolik nutně potřebujeme a hlavně - NEPLÝTVAT! Nepodléhejte reklamám a všemu, co vám nabízejí s tím, že právě toto musíte mít. Nepodléhejte komerčním pastičkám a naučte se je rozeznávat. Hromadění hmotných věcí je k ničemu, brzdí náš duchovní rozvoj a pomáhá protivníkům získat nad námi nadvládu. Jen tak mimochodem - již jste viděli reklamu na CHLEBA?
Jistěže každý musíme nakupovat potraviny (spíše OTRAVINY) v obchodech. Ale i tak můžeme soupeřům vyrazit jejich zbraň z ruky. Jak? Tak, že za všechno budeme děkovat Stvořiteli (Bohu, Vesmíru, Zdroji - co je vám milejší a vašemu naturelu bližší). Tím dáme najevo, že jídlo nepřijímáme od systému, ale přímo od Zdroje - Stvořitele všeho. A také všechno své jídlo požehnat - nejenom surové potraviny, ale i uvařená, či jinak upravená hotová jídla.
 
 
Bod 5:
Spojení se Zdojem je velice důležité. Nejříve je potřeba UVĚŘIT a následně pěstovat VZTAH s Nejvyšším (Zdrojem, Bohem, Vesmírem). Pokud nemůžete uvěřit v tuto nejvyšší sílu celého vesmíru, tak alespoň věřte a spolupracujte se svým "Vyšším Já". Takto se k vám dostane mnoho informací, které nikde jinde nenajdete a - co je nejpodstatnější - také získáte OCHRANU před útoky našich nepřátel.
(Naši nepřátelé - soupeři, jsou lidským očím neviditelné entity, které nás vysávají a zotročují. Živí se naší energií, ale tou špatnou energií, kterou vydáváme, když se zlobíme, když máme z něčeho strach, když se pachtíme za mamonem a kariérou, když se příliš upínáme na tělo a náš vzhled, když závidíme, pomlouváme, nenávidíme a tak podobně. Ponoukají nás ke špatnostem pod rouškou dobra. Lidé, kteří nežijí dle Božích zákonů, jsou přisluhovači těchto našich nepřátel.)
Popíšu vám jednu jednoduchou taktiku, kterou praktikuji každé ráno. Podotýkám, že jsem křesťanka, ale s tím, že neakceptuji dogmata oficiální církve a nechávám se vést jen Ježíšem Kristem samotným.
Takže - jak to tedy dělám každé ráno? Je to tato modlitba s vizualizací:
"Drahý Pane Ježíši Kriste, přeji Ti dobré ráno a dobrý celý den, a děkuji Ti za tento den, který mi dáváš. Chi jej prožít s Tebou, v Tobě, skrze Tebe a pro Tebe. Otevírám Ti dveře svého srdce (gestem naznačím otvírání svého duchovního srdce uprostřed hrudi). Pane Ježíši - vstup! (Přitom si předtavím, že se v mém srdci rozzáří nádherné Světlo). Bože Otče - vstup! (Představím si a duchovním zrakem "vidím", že se Světlo v mém srdci ještě více rozzářilo a zvětšilo a svítí daleko do okolí). Duchu Svatý - vstup! (Světlo v mém srdci je ještě více zářivější a rozlévá se tak daleko, jak si jen dokážu představit.) Drahý Bože, v Trojici Jediný, děkuji Ti, že mne chráníš. Duchu Svatý, děkuji Ti, že mne vedeš. Ježíši Kriste, děkuji Ti, že mne učíš."
V modlitbě pak pokračuji tím, že odevzdám do Ježíšových rukou svůj život, modlím se za své drahé a jejich ochranu, modlím se za naši vlast a za probuzení spících duší a mnoho dalšího dle momentálních potřeb.
 
 
Chápu, že ne každý přijímá Ježíše a vůbec křesťanskou víru. Ale i pro tyto lidičky je řešení. Jen několik slov k této, níže popsané, technice. Jeden čas můj manžel začal nějak moc pít tvrdý alkohol. Zjistila jsem u něho přivtělenou entitu, která jej k pití nabádala. Můj muž je katolík, a tak jsem věděla, že mi nedá svolení k odvedení této záškodnické entity z jeho aury. Proto jsem poprosila Ježíše, ať mi ukáže, co mám dělat, abych svému muži pomohla, ale neporušila zákon svobodné vůle. To, co mi Tehdy Ježíš poradil a ukázal, vám teď popíšu.
Pohodlně se usadím a uvolním. Pak si představím, že z Nejvyššího Zdroje vysoko, vysoko nad mou hlavou, sestupuje světelný paprsek zlaté barvy do mého duchovního srdce. V srdci se toto zlaté světlo kumuluje a rozšiřuje se. Dívám se na to svým duchovním zrakem a sleduji, kolik toho Světla z mého srdce září, a jak daleko jeho světlo dosahuje. Když vidím, že toto světlo zalévá všechno kolem nás, včetně dvora a zahrady, poděkuji a zlatý paprsek se vrátí ke Zdroji. V srdci mi zůstane naakumulované světlo, které vyzařuje plných 24 hodin. Pak musím meditci opakovat. Ježíš mi řekl, že toto je energie takové kvality, že se v ní nic negativního neudrží. Geniální způsob, jak pomoci a přitom neporušit zákon svobodné vůle! Děkuji Ti, Ježíši.
Tak, moji drazí, to je zatím vše. Doufám, že alespoň něco z výše napsaného vám bude k užitku.