NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ

Úplně nová, mladá církev, stará cca rok a půl. Jsou to SVĚDCI MORIBUNDUSOVI, čili MORIBUNDISTÉ. Uctívají jednoho boha - VELKÉHO MORIBUNDUSE a také mají svého spasitele - VELKÉHO VAKSÍNA. Jistě chápete, o čem mluvím. Nejde o nic jiného, než o čistou víru. Je s tím spojena také jistá forma fanatismu. Moribundusákovi můžete vysvětlovat horem dolem, že všechno je jinak, ale nepřesvědčíte ho. 
"V jednoho Moribunduse věřit budeš, jenom jemu se klanět, jenom jeho milovat - celou svou duší, celým svým srdcem." "Kdo nepřijme Velkého Vaksína, spasitele, který nám byl Moribundusem na spásu seslán, nepřijde do království a bude zatracen."