ČASOPIS 2

O POLITICE BEZ CENZURY, ANEB: ROZBITÍ LIDÉ.

 

 

Autor: Martin Škapík

Zotročení lidé Zběsilý běh „politického“ dění předvádí, že ještě všechny šílenosti nebyly vymyšleny a tlak na nás „obyčejné občany“ sílí ze všech stran. Pokud jsme dříve byli pokusnými králíky proti vlastní vůli bolševickým vůdcům, jakkoliv to bylo útrpné, málokdo asi tušil, že příjde ještě promyšlenější způsob zvrácené vlády nad lidmi. Zrcadlový svět současného feudálního systému je tragickou dohrou odedávných pokusů o zotročení lidí ve prospěch úchylných vlád prakticky všeho druhu. Ovšem pokud zde za bolševika byla ještě naděje, že někde paralelně vzniká či je lepší systém, dnešní „globální“ svět ukazuje, že tomu tak není. Útok, doslova hon na lidi, nabývá mamutích rozměrů. Kam až může zajít perverze války, politiky a mediálního psychologického boje proti lidem? Nastálá globální politická situace vypadá, jakoby nějáká jiná duchovní entita připravovala svět sama pro sebe. Lidé mají jen dobudovat potřebné infrastruktury, dálniční a železniční koridory a připravit komusi svět k přebývání?! Situace je o to palčivější, že pokud dříve na člověku parazitoval jen jeden úchylný politický systém, dalo se to více méně vydržet. Dnes si nás rozebírají velké firmy dokončující ponížení člověka a deklasaci životních hodnot. Člověk nemusí být zrovna Einsteinem, aby si povšiml, že opravdu celý politický systém směřuje k jednomu velkému koncentračnímu táboru.

 

Základním znakem současného běhu do záhuby je tlak na to, abychom měli nejen co nejméně času, ale i chuti přemýšlet! Systém zcela prokazatelně vytváří nový druh lidí. Bytostí bez zdravých emocí, citu a empatie, lidí hlídajících se mezi sebou, aby někdo náhodou nevybočil z šíleného koridoru předepsané cesty. Degenerace vzdělávacích systémů je velmi rychlá, vznikají nové a nové pracovní tábory - dnes nazývané industriální zóny - pro pokořený lid.Jak tedy vypadá z hlediska systému takový světoobčan?

 

Ráno vstane, posnídá něco hmoty, které už jen největší optimisté říkají pečivo či máslo nebo džem. Ti mladší zapijí mlékem, jemuž se ovšem o krávě může už jen snít… Potom hurá do školy nebo do práce. Pověstné bolševické píchačky jsou zdokonalené na čipové karty zaměstnance a do důchodu je potřeba odejít ve vyšším věku. Lidí je dost, tak na co už nějaké nemocnice, nebo preventivní zdravotní péče?

Stav kam se propadlo střední, ale i vysoké školství je stejně tragický. Dotace „na hlavu“ jsou znát. Opravdu vše se poměřuje penězi, které ovšem ze své podstaty nemají jinou, než směnnou hodnotu, dříve podloženou skutečnými aktivy, dnes vnucovanou vírou v ekonomický systém - v praxi už nezakrytou lichvu, která nahradila směnnou hodnotu peněz jako ekvivalentu potřebné práce poukázkami na odběr čím dál nekvalitnějších potravin a „radostí“ všeho druhu. Peníze jsou vymyšlené, stejně jako politická hesla a ono už je to v podstatě jedno. Minulá politická ideologie bez uzardění zmizela a politické divadlo napříč „stranami“ plně ovládá jediná idea - spojíme Evropu, spojíme Ameriku, Afriku, Asii, a pak spojíme celý svět v jeden celek. Bude tu jedna měna, jedny zákony, jedna armáda… Akorát jedno už v tomto systému nebude – svobodní lidé. To je nutné si uvědomit. Štěstí člověka se zcela míjí se sny odlidštěné politiky.

Kam utéci? Závěr civilizačního divadla dopadá na každého z nás. Globalizace světa je ale inteligentní nestvůra. Města se začínají podobat jako vejce vejci. Hlavní ulice, stejné vývěsky stejných velkých firem, hrstka služebné feudální šlechty, která nevědomky prosazuje cíle globální vlády a stále více pokořených lidí. Lidí, kteří by chtěli, ale opravdu nemohou žít jinak. Káhira je podobna Jeruzalému, Waršava buduje mrakodrapy a bude zřejmě podobna americkým metropolím, neviditelná ruka ďábla hraje monopoly opravdu precizně…

A média jako jeden muž omílají šílené lži o tom, jak se vlastně všichni máme docela dobře. A bude to ještě lepší, proto je potřeba jít do důchodu nejdřív rok před smrtí, proto je vzhledem k novým technologiím všechno zcela iracionálně dražší a dražší. Proto asi musíme vydávat drtivé částky na nesmyslné zbrojení, či prostě jenom vyhazovat do vzduchu, protože armádní rozpočty jsou zcela mimo kontrolu těch, kdo je financují - lidí. Lidé si budují ráj na zemi? 

 

Komunikační technologie zklamalyModerní komunikační technologie zklamaly. Sice si ještě chvíli budeme moci svobodně psát na internetu, ale z těch písmenek moc radosti nebude, stejně jako už probíhají více méně otevřeně plány na omezení této poslední svobody projevu. Země je cíleně vedena do područí centrální moci, a to je velmi zvláštní znak naší doby. Práce na sjednocení světa zcela zjevně koordinuje inteligence, která prostě nemůže být lidského původu. Závod o ukončení globalizace je naprosto precizní. Zákony odebírají občanům poslední zbytky práv a i jen pocitu svobody, jakoby řízení nějakým počítačem jsme nuceni podrobit se podivnému světu. Světu bez Lásky, emocí, světu, kde se člověk stává účetní jednotkou úchylných trýznitelů.

Málokomu z nás už přijde divné, že nás ekonomové a politici nazývají „pracovními silami“ či dokonce „lidskými zdroji“… Kdo jsou tito „nadlidé“, kteří si vůbec dovolí takto hovořit o svých občanech? Kdo zadal zakázku na porobení světa, do podoby kdy lidé už budou skutečně změněni na kvalitativně jiné tvory?

Čím dál více citlivých lidí se snaží utéci k původnímu způsobu života. Prostě se schovat před šílenou civilizací a být co nejméně závislí na systému. Ale ani to už nejde. Systémová hydra neponechává vůbec nic náhodě. Individuální hospodaření lze zničit, a je ničeno, mnoha způsoby. Jednak administrativně, idiocií a nelidskostí politických zákono- „dárců“, jednak znekvalitněním přírody, a pokud i to vše byste překonali, buďte si jisti, že u vašich dveří jednou zaťuká „hygienik“. „Ale víte, že nemůžete pěstovat to a to, protože je tady ta a ta hrozící choroba a také ty a ty předpisy a směrnice! Sbalte si věci a hurá zpátky do města, budovat ráj.“ Jeden svět. Jednu měnu. Jednu armádu.  

Debilizace kultury probíhá paralelně s infatntilizací a likvidací rozumnosti celých společenských systémů. V televizi lži, studipidní kultura, mladí lidé v uších s nejrůznějšími výdobytky moderní technologie, která jim do hlavy nahrává poslední hity končící civilizace … přestáváme skutečně vnímat realitu. Stáváme se jinými lidmi. Pokud nám někdo poškrábe auto, jsme rozlícení. Pokud naše děti likviduje pseudokultura a školství a jsou cíleně naváděny na drogy, neděláme proti tomu nic. Tlak je opravdu velký. Kdejakou čmáraninu, kterou „kdosi“ nazve uměním pojistíme na miliony, dětský život pojistíme na mnohem méně, pokud složitá smlouvá vůbec přinese jakékoliv plnění. Věci mají v tomto sytému větší hodnotu než lidské bytosti.

Nelidský politický systém vytváří na člověka takový tlak, že dnes už je na velmi silných antidepresivech i spousta dětí. V témže tlaku je natolik vypjata i lidská mysl, že hledá únik v přilnutí k nejrůznějším fanatickým sektám. Naprosto není divu. Co už je pro citlivého člověka horší, než skutečnost dnešních dní? Romantika mizí, sex se stává přímo, ale i nepřímo obchodem, neboť úloha ženy se v této podivné společnosti mění. Projděte si parkoviště před supermarkety, kde manželky velmi necitlivě urážejí své muže, mnohdy degradované na nosiče nákupů a řidiče. Ženy v kalhotách pak ukazují jak velký omyl je takzvaná feminizace, která v praxi nedělá ženy rovny mužům, to jsou odjakživa, ale dělá z žen muže, a to často velmi necitlivé na těle i duchu…

Naprosto důsledným cílem politických systémů je atomizace lidí. Zprostředkovaná komunikace se všemi riziky znásilňuje tu skutečnou. Lidé nemají s kým pohovořit o svém trápení, pokud by i měli čas, zatížení systémem, hypotékami a vším tím nehorázným svinstvem. V létě deklasovaní lidé společně vyrazí na dovolenou, aby nesmyslně ucpali dálnice nejprve cestou tam, potom cestou zpátky. Život na recept současné politické zvůle je nesnesitelný. Čím dál tím méně lidí skutečně pracuje, protože ne každá činnost je prací, živí čím dál tím víc byrokracie všeho druhu v oblasti státní i soukromé. Lidé, kteří nemají cit, kteří nikdy nepracovali, nikomu nepomohli, spíš naopak, se vypínají nad námi a dnes už nepokrytě zastrašují goebbelsovskou rétorikou, když se pilně snaží rozkrást a doničit vše, co zbylo a jde, aby zabezpečili alespoň sami sebe a své blízké.  

Umělým systémem jsou nám podsouvány potřeby, které nás nejen zatěžují, ale přímo ničí. Kult osobnosti ovládl scénu, stejně jako duch Lásky skomírá v tomto času děje. Můžeme ty věci popsat stokrát, ale co můžeme změnit? Rodina je cíleně drcena zotročujícími zákony, zatímco systém podporuje prakticky jakoukoliv podobu perverze. Děti tak sledují v televizi prominentní homosexuální páry (nic proti homosexualitě, ale vše proti jejímu nabízení jako normě), jak si dávají manželský polibek kupříkladu na Karlštejně. Co na tom, že prostě dva chlapi by se opravdu brát neměli, a pokud už mají tuto jinakost, jistě ji systém nemá předvádět jako přirozenou věc. Děti si názor na sexualitu teprve tvoří a pokud vidí v televizi, že je „normální“, aby se brali dva kluci nebo dvě holky, může to patologizovat jejich sexuální cítění, které by se v jinak normálním prostředí vyvíjelo normálně…

Nemohu mít jediné pěkné slovo pro zhovadilou dobu, které jsme se zde dočkali. Na dobu, kdy je vcelku reálné, že brzy zanikne i český jazyk. Zcela jistě nikdy nebude oficiálním jazykem ve sjednocené Evropě. Konec civilizace je blizoučko. Neznamená to konec lidské společnosti, ale mutaci lidí na jiný druh. Mutaci zejména na duchovní úrovni. Tlak na člověka se stupňuje a vnucené lži a amorální, zvrácené hodnoty vykonávají své. Pokud do společnosti tlučete ideologická a obchodní hesla od rána do večera, lžete a lžete a lžete, stává se lež skutečně normou a mnohokrát organismus povolí. Takto se podvolují lidé. Tak dopadá lidská společnost.

Můj názor je, že celá civilizace je již daleko za hranicí úpadku. Myslím si, že je mnohem rozumnější klid a pohoda, procházka s partnerem v přírodě, než tady to divadlo plné „expertů na všechno“. Experti na všechno pominou, ale jejich otisk v civilizaci nepůjde jen tak lehko setřít. Co hůř, lidskost pomíjí. Pokud dnes někdo upadne na ulici, davy ho prostě budou přecházet; v New Yorském metru dokonce celý den jezdil mrtvý člověk - NIKDO si ho nevšiml, ani když mu ještě možná šlo pomoci. Nikdo si nepovšiml, že jede na sedadle vedle nebožtíka?  

 

Tohle je svět v němž ještě jde přežívat, ale jde v něm žít?Myslím, že je nutné si uvědomit, že dnes už se hraje o všechno. O to, jestli budeme roboty jako ti, co nám předvádějí vylhaná televizní zpravodajská a ekonomická „show“; všimněte si, že už si ani nepamatují své role, přeříkávají se, také oni nevědomě nemohou unést tu lež. Hraje se o cit, hraje se o Lásku. Myslím si, že z šíleného vlaku ničené civlizace nejde vystoupit tím, že si „vymyslíme“ nový svět. Ne. Jde o to neúčastnit se. Snažit se udržet v tomto tlaku zdravý rozum a skutečně hledat pravdu a klid, vrátit se k přirozenému způsobu života tak, jak to jen jde. Lidské vztahy jsou poničené, je velmi smutné sledovat, jak se nám mnozí z přátel mění před očima. Přestávají vnímat; může to být jejich přirozená obrana proti systémové obludě, co nás tu ničí, může to být pozicí v hydře, která ještě horní 2 %- 3% nechává „na pokoji“, kupujíc si je kredity a požitky – dokud je bude potřebovat.

Můj názor je, že dnes už odspodu nelze změnit svět, ani politiku, protože technologie k ovládání lidí už jsou příliš dokonalé. Nelze změnit nevnímavé a inertní moderátory lživých zpráv, kteří si asi ani nepovšimli, že jsme ve válce společně s USA, přičemž ale její oddůvodnění - zbraně hromadného ničení - se v Iráku nenašly. To dokonce přímo přiznal sám komandér této zničující války, Bush. Na čem tedy stojí válečné tažení, kdy čeští piloti - v důsledku vylhaných událostí z 11/09 či údajných zbraní hromadného ničení v Iráku - nyní mají odletět střílet lidi do Afghanistanu. My potom máme pracovat do 65 a posléze do 70 let. Na koho?

Na degenerované bankéřské rodiny a kormidelníky průmyslu a sociálního inženýrství, které přivedlo lidstvo na konec cesty. Prolhali jsme se až k pravdě, kterou ale umí přijmout málokdo, a už vůbec ne ti, kteří jsou živí lží a psychologickou manipulací vlastního obyvatelstva. Titanic jde ke dnu překvapivou rychlostí. Církve se namísto pomoci lidem perou o majetky a oddávají homosexuály. Koho tedy reprezentují? Politici? Ti jsou jako loutky, které vůbec neví co mluví, či v horším případě vědomě lžou. Připraví nám lepší zítřky?

Ne. Prožíváme fascinující konec civilizace. Možná desetiletí chybí k tomu, aby lidstvo zmutovalo na houf otroků, porobených, ponížených lidí. Co se nepodařilo Němcům, přesněji bankéřským kruhům stojícím za přípravou OSN, to zvládne evropská Ústava ať už přijde v jakékoliv podobě, možná formou jakési nové Lisabonské smlouvy, možná to potrvá o pár let déle, ale přijde. Stejně jako se spojí ničivé síly tohoto světa a porodí velmi nepovedené dítě – „Nový Světový Řád“. Je to dokonalá perverse Božích zákonů - jediné ochrany s minimem pravidel pro všechny, aby každý mohl být jiný a žít. Politický systém naopak prosazuje tisíce pravidel pro to, abychom byli všichni stejní a nemohli vůbec nic.

Do sjednoceného světa se vejde jen jeden typ člověka. Robot. Každá emotivní, názorová úchylka bude trestána, pokud nám vůbec ještě zbude zdravý rozum po šíleném honu posledních let. Čekáme na zázrak, protože už dávno, bylo-li vůbec kdy, není v lidských silách systém změnit. Jediný úchylný zákon, kterých jsou plné zákoníky, může dostat člověka pod nepřirozený tlak. Pár set písmen může zničit životy celé generace lidí, a to se také děje. Není to svět kde se dá žít a snad ten jejich systém padne, může ale opravdu odeznít až poté, co lidstvo bude muset začínat od nuly. Je asi velmi moudré nepodlehnout vnucovaným lžím, ani způsobu života a zůstat mimo mámení politické hydry. Ten kdo stvořil tento svět s ní snad v pravý čas zamete. Skutečný Bůh. Nikoliv ďábel, bůh tohoto světa a jeho pohůnci, kteří nyní dělají překotnou práci.

Zřejmě se domnívají, že až jim lidé dobudují infrastruktury, zdecimují, zlikvidují velkou část populace a „využijí“ v té době možnosti přenést „duše“ vyvolených do syntetických těl. Opírají se o vědu, zatímco jí zakazují, aby vylepšila životy obyčejným lidem – „lidským zdrojům“. Zřejmě počítají s tím, že za pár desetiletí už vyvolení budou umět „přeskočit“ do nového těla. Dnes si ještě musí kupovat orgány od vězňů v Číně či jinde. Tak daleko zašla lidská arogance, démonický způsob vlády nad světem. Jsem si jist, že se jim to nepovede. Jsem si zcela jist, že kreativní Boží síla, která stvořila Zemi k obývání vymete globalizující elementy a již nepřipustí tento negativní obraz zneužívaného světa a obnovu vlády zla.

Stojí za to vydržet a neúčastnit se, nic jiného se totiž nedá dělat. Závěrečné zkoušky budou jistě patřit k nejtěžším, protože doba přeje necitlivým robotům, Hitlerovým pohrobkům, kteří námi pohrdají. Dnes už člověk musí být velmi apatický a necitlivý, nelidský, aby mohl sloužit ve válce vedené ve prospěch úchylných minorit proti všem. Můj názor je, že tuto civlizaci zachrání síla, která není z tohoto světa, síla skutečného Ježíše, který nejprve vymete ty, kdož si domněle v jeho jménu zaštiťují budování církveních impérií dvojčat politické usurpace moci. Do té doby nám všem přeji hodně síly a víry v Lásku. Abychom nepodlehli děvce posledních časů, která na nás zkouší své feudálně-nacistické manýry - politice!

ZDROJ