ZÁZRAČNÁ TECHNIKA UZDRAVENÍ

O víkendu jsem se zúčastnila fenomenálního kurzu s Jaroslavem Chvátalem "POZITIVNÍ STIMULACE BIOENERGETICKÝCH TORZNÍCH POLÍ". Jsem tak nadšená, že si nepamatuji, kdy naposledy jsem byla takhle hluboce energeticky zasažena. Jde o VĚDECKOU, PATENTOVANOU metodu, tedy žádné šarlatánství. Pomocí této techniky zjistíte kdy a kde vznikly problémy, a to diagnostikou rodových kořenů až do deváté generace. Torzní pole jsou energetické víry, které zásobují naše čakry energií. Každá čakra má tři torzní pole. Na tyto torzní pole pak působí entropická pole, kterým říkáme "miazmata". Každý náš hřích, každé selhání, sobecké jednání a podobně vytváří nové miazmatické víry, případně již existující posiluje. Tím je založeno na množství problémů, starostí, neštěstí atd. Když miazmata zrušíme, zneutralizujeme, nejen že se vyléčíme, ale dokonale změníme i svůj osud, případně osud klienta. Léčení probíhá na úrovni tělesné, duševní i duchovní, tedy komplexně se vším všudy. Po diagnostice lze rozpoznat i to, zda daný člověk brzy umře - podle toho, kolik torzních polí je přetočených (má opačnou rotaci) a dokonce i toto lze zvrátit! Hříchy, kterých se dopustili naši předkové se vlečou s námi formou entropických polí(miazmat) a každou další generací v rodě sílí. Například jsem zjistila, že silné miazmatické pole bylo založeno ve čtvrté generaci, a to mužem i ženou. Síla entropie byla 7,5 z deseti, tedy hodně silná. Ostatní miazmatická zřídla byla v sedmé, osmé a deváté generaci. Po návratu domů jsem to konzultovala se svou maminkou a k mému překvapení mi maminka potvrdila, že tomu tak skutečně bylo. Tehdy rodiče nechtěli dovolit svým dětem, aby se vdávaly a ženili z lásky, ale pouze s tím, koho jim vyberou. Prý z toho vzniklo velmi mnoho zla a zlé krve. Kromě tohoto tam byli ještě další nepříjemné věci a události. Touto metodou lze zcela odstranit například i veškeré fóbie  podobné věci. Jsem na to velmi zvědavá. Teď jsme se učili pouze diagnostiku, na dalším kurzu v únoru se naučíme sanaci miazmatických polí, čímž dojde k uzdravení. První citelné výsledky se dají vnímat již do 48 hodin! Uzdravování pak pokračuje dál, další dva měsíce. Člověku se zmnění i osud a to je - dle mého soudu - naprosto fantastická záležitost.

Cítila jsem se velmi příjemně. Byla jsem ve skupině se skvělými lidmi. Bylo vidět, že pan Chvátal to nedělá pro peníze, což je absolutní fenomén. Někteří přátelé mi popisovali, jak to chodí na jiných "duchovních" kurzech. Nesrovnatelné. Cena kurzu je také přijatelná.

Velmi se těším, že budu moci dokonale a vysoce účinně pomoci všem mojim drahým a snad i dalším lidem.