KLETBA

 
 
V posledních dnech se mi děly divné věci. Nejdříve jsem zjistila, že do komína v druhé části domu, zřejmě spadl ptáček. Pípal tam dva a půl dne. Předevčírem jsem zase viděla ptáčka kominíčka, jak přiletěl k oknu a stál ve vzduchu jako vojáček, pak si sedl na parapet. Hned mi bylo jasné, že to ptáče je poslem Ježíšovým, a že to je to nejlepší znamení, jaké vůbec existuje. Už se mi tohle několikrát stalo.
Včera jsem ale zažila doslova šok. Chtěla jsem se vykoupat, a protože nesnáším plýtvání, neberu vodu na koupání z plynového kotle, ale z kotle, kterému se říká "brutar". Tak jsem si šla pod kotlem zatopit. Nevěřila jsem vlastním očím, co jsem v ohništi viděla! Byl plný divného popela. Černošedý jemný popel, ale kde se tam vzal? Vždyť to vůbec není možné, to je divné - myslela jsem si. Navíc tohoto divného popele byl plný i popelník pod ohništěm. Pod kotlem topím vždy jen dřevem, které ovšem nekupujeme, je z našich lesů. Popel je vždy hnědočervený, hrubší, a na obsah je popela minimálně, prakticky jen to, co vypadne z roštu, když ho před zatopením čistím. Vím bezpečně, že popelník nebyl ani z poloviny plný, ale včera byl plný až po vrch. Když jsem popelník vytáhla, nahoře byly v popelu rýhy po roštu. Šáhla jsem do ohniště rukou a vytáhla jsem další kilo tohoto fakt divného popela, přímo saj*ajtu.
Popel jsem vynesla a vysypala kam patří a umyla jsem si ruce. Nemohla jsem pochopit, co se stalo, či co se děje. Tohle bylo nenormální, fakt divné! Když jsem pod kotlem zatopila, oheň hučel úplně jinak, než obvykle. Oheň byl bílý, ne oranžový, jak obvykle. A fajroval jako ve výhni. I tohle bylo moc divné. Nic tomu podobné jsem dosud neviděla, ani neslyšela, ani nezažila. Když první várka dřeva shořela, teprve pak se všechno vrátilo do normálu.
 
 
Po zbytek dne jsem dumala nad tím, co se to stalo, jak je něco takového možné?
Až pozdě večer, před usnutím, v tom zvláštním stavu mezi bděním a spánkem, jsem pochopila, o co jde! Kletba! Strašná, a životu nebezpečná kletba! A kde se ta kletba vzala? Ach jo. Zatoužila jsem znovu si poslechnout pořady na svcs s Ester, která odhalila "Pedra Dobroděje" jako dravčí temnou bytost, která vědomě, účelně a úmyslně škodí lidem pod zástěrkou pomoci. Napadlo mne vyposlechnout si tyto pořady proto, že jsem zahlédla na jutubku nové video s tímto černým mágem na "Cestách k sobě". Divila jsem se, že si toto individuum paní Alžběta znovu pozvala do pořadu - copak opravdu neví, co je zač, že je odhalen?
Právě toto je kořen celého problému s kletbou a prokletím. Vyposlechla jsem si dva a půl dílu (22,23 a část dílu 24). Až teď jsem si všechny díly otestovala. Všech dílů o Peru, peruánštím šamanech a "Pedrovi" je celkem osm. Na každém jednotlivém dílu je kletba, a to ne ledasjaká. Stupeň nebezpečnosti je 95 ze sta možných. To znamená, že poslouchání těchto pořadů je dokonce životu nebezpečné!!!
Ten ptáček, který spadl do komína se za nás obětoval. Ten hnusný černošedý popel byla  ta kletba, kterou Ježíš proměnil  v ten podivný popel. Živý, stojící ptáček před oknem mi prostě přinesl zprávu o tom, že jsem pod Ježíšou ochranou a nebezpečí bylo zažehnáno.
Každý den ráno se odevzdávám pod ochranná křídla Otce Stvořitele a prosím o ochranu nejen mně, ale všech, které mi Bůh svěřil, všech mých drahých. Toto, co se teď stalo, je doslova HMATATELNÝM důkazem, že jsme Bohem Stvořitelem a Ježíšem Kristem skutečně chráněni. Ode dneška k mým pravidelným modlitbám přidávám prosbu, aby kolem nás, a také kolem celého našeho domu, byl postaven zrcadlový štít. Tím se každá kletba odrazí a vrátí zpět.
Toto je pro mne důkazem nejen toho, že modlitby jsou vyslyšeny a brány "vyšší mocí" vážně, ale také důkazem JEHO moci nad zlem, JEHO ochrany a Lásky.
 
Nedá se nic dělat, musím o tomto informovat i příslušné studio SVCS.