HAVÁRIE - A ZÁZRAKY SE DĚJÍ

 
 
V posledním článku jsem popisovala závažnou dopravní nehodu autobusu, kterým jsem jela domů. Pravá ruka mne ještě pořád pobolívá, ale já jsem hlavně šťastná, a Bohu nesmírně vděčná, že vůbec žiju. Dnes však mne navštívil zaměstnanec dopravního podniku. Přinesl mi hezký dárek a omluvný dopis. Nečekala jsem to a byla jsem nesmírně překvapená. Dala jsem se s pánem do řeči, protože mi stále leží na srdci osud toho řidiče. Řekla jsem tomu pánovi z dopravního podniku, že řidič je nevinný a ptala jsem se, co s ním je, a zda nebude mít problémy. Pan řidič je relativně v pořádku, i když je pořád v nemocnici. Prý musí zjistit, co za zdravotní problém má, aby mohl nadále jezdit. Zatím, podle zjištění policie, příčinou nehody mohla být náhlá zdravotní indispozice, které nebylo možné zabránit. Ptala jsem se také na tu paní, kterou museli do nemocnice převézt vrtulníkem. Pán z dopravního podniku věděl jen tolik, že byla z Hlinného, ale že kdyby šlo o zranění páteře, to by věděli, protože to by už bylo těžké zranění. Alespoň tak, Pán Bůh zaplať, děkuji Ti, Bože.
Dáreček i omluvný dopis mne velice potěšili, ale největší radost mám z toho, že i dopravní podnik chápe, že pan řidič to nezavinil. Modlila jsem se, aby Pán Ježíš toho řidiče ochránil před každou nespravedlností a aby žehnal jemu i jeho rodině. Těší mne, že moje modlitba byla opět vyslyšena.