ZMĚŇTE SVÉ MYŠLENÍ

 

Autor: Jan Pavlík

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i40.tinypic.com/2ywzdw9.jpg" href="https://i40.tinypic.com/2ywzdw9.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

ZDROJEM  VŠECH  PROBLÉMŮ  JE  CHYBNÉ  MYŠLENÍ!

Na stránkách https://vzestup.stesticko.cz/karen jsem nalezl zajímavý článek "Byl položen nový Božský plán pro Zemi a lidstvo". Bez ohledu na to, že se jedná o jeden z mnoha channelingových příjmů Karen Danrich, který může být mnoha lidmi považován za pochybný, je zde obsažena podstatná myšlenka: Lidské myšlení opakuje stereotypní chyby již po tisíce let. Podle Karen bylo toto stereotypní myšlení lidstvu implantováno již před 30.000 roky, kdy Zemi ovládala rasa Annunaki (viz Z. Sitchin!). Od té doby se neustále dokola setkáváme se stejnými problémy. Technická civilizace je nepochybně na vzestupu, ale duchovní vývoj jako by zaostal na úrovni primitivní otrokářské společnosti. Nemohu se ubránit dojmu, že "falešné" myšlenky byly záměrně implantovány do morfogenetického pole, aby zamezily duchovnímu rozvoji naší pozemské civilizace. Ten někdo byl zřejmě kdysi vládcem planety (Innana dle Sitchina) a rád by zachoval status quo. Vždyť s nevědomými bytostmi se tak lehce manipuluje! Chcete důkaz místo slibů? Zde je 18 základních chybných myšlenkových forem, které brání rozvoji svobodné lidské společnosti. Myšlenky tajemného channelingového zdroje jsem se snažil zaktualizovat do současné společnosti. Názvy nectností jsem ponechal, ale charakteristiku vyjádřil dnešní praxí.

1) Otroctví

Možná si to ani neuvědomujete, ale ve skutečnosti jsme téměř všichni otroky někoho nebo něčeho. Z dějin známe "klasické" otroctví, kdy otroci byli nuceni sloužit svému pánu jen za stravu a bydlení. Byli nejlevnější výrobní silou, dokonce snadno nahraditelnou po jejich "opotřebení". Uvědomte si, že takováto podřízenost platila i ve feudalismu (robota), kapitalismu i socialismu, kdy jediným způsobem jak přežít bylo a je vydělat peníze k uspokojení našich potřeb. Výjimku tvořili a tvoří jen primitivní domorodci, kteří dělají jen nutnou práci k zajištění stravy, obydlí, případně reprodukce svého druhu. Konstatuji, že v dnešní době pracujete "na sebe" jen asi polovinu pracovní doby, po zbytek pracujete na stát, který vámi vyprodukované prostředky rozhazuje těmi nejneuvěřitelnějšími způsoby, počínaje platy samovládců a podporou zločinců, nazývaných slušně "tuneláři". Dnes jsme otroky státu!

Možná namítnete, že stát zajišťuje obranu, vzdělání, komunikace apod., ale to si přece všichni platíme. Platíme ale také na 500.000 státních byrokratů, kteří vše spíše pokazí, než aby nám ulehčili život. Ono by totiž úplně stačilo se dohodnout, kolik čeho potřebujeme vyrobit, co postavit a vybudovat a z čeho, a dát se do práce! "Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc", zpívá se ve známé písni V a W, pokud se ovšem jedná o užitečnou práci. Tvrdím, že 50% veškeré naší práce je jen zbytečně promrhanou energií, protože jsme otroky systému, který jsme si sami na sebe vytvořili! Otroctví se však netýká jen chudých "námezdních" pracovníků, ale i třídy bohatých vlastníků výrobních prostředků, která bohužel už zase vzniká i u nás. Možná jsou závislejší než dělník, závislý jen na tom, co vydělá. Mají nesporně největší strach z chudoby. Jsou otroky bohatství.

2) Manipulace

Jen málokdo si uvědomuje, že je neustále manipulován. Tato manipulace je i vzájemná například v rodině, kdy názory manžela a manželky se stále sbližují, až konečně její nabudou stálé převahy. Manipulováni jsme již od dětství, kdy děti musí přijímat názory rodičů za ty nejsprávnější, ve škole, kdy učební osnovy předpisují co je vědecky správné a nezpochybnitelné, v zaměstnání, kdy jsme nuceni vykonávat činnosti dle našeho názoru zcela zbytečné, ba dokonce škodlivé. Nejvíce jsme manipulováni státem, který ve formě obecně platných zákonů a nařízení se snaží určovat téměř vše. I když by mělo platit "Co není zakázáno, je dovoleno", ve skutečnosti platí "Co není výslovně povoleno, je zakázáno". Proto jsou zákony tak obsáhlé a podrobné, že se ve spleti paragrafů a výjimek nevyznají ani právníci. Co právník, to jiný názor - proto máme tolik stupňů odvolacích soudů. Ano, máme dle ústavy nárok na vlastní názor, ale zkuste na Václavském náměstí vykřikovat "Vláda je smečka zločinců! Na šibenici se Špidlou!" a uvidíte sami, v jaké chvilce se objeví policie, případně doktor Chocholoušek z Bohnic. Stát si nás za pomoci tzv. masmédií manipuluje tam, kde nás chce mít - do pozice otroků státu. Myslíte si, že volby jsou svobodné? Jsou zmanipulované masmédii a volebním zákonem. Zkuste přijít do televize a oznámit, že byste se chtěli utkat v nedělní "sedmičce" s premiérem. Pošlou vás někam. Právo držet hubu a krok je jediné nezpochybnitelné. Hlavními nástroji manipulace jsou zatajování informací, omezování volného přístupu k informacím, prohlašování lží za pravdy a šíření polopravd. Ještě že máme internet.

3) Ovládání

Ovládání sice souvisí s manipulací, ale tu lze chápat spíše jako ovládání myšlení a rozhodování. Skutečné ovládání je vyšším stupněm manipulace, protože obvykle neposkytuje možnost alternativních rozhodnutí. Pokud chcete déle žít, musíte např. ovládat bezpečně své auto. Ovládání je tedy bezprostřední manipulace. My všichni jsme ovládáni zvláště státními institucemi na základě "ovládacích" zákonů. Jsou to zejména policie, soudy, další orgány státní správy a samosprávy a finanční instituce. Každé společenské zřízení mělo a má své specifické zákony a omezení svobodných rozhodnutí občanů. Podle názoru jistého oficíra ze Švejka je to nutné, abychom nelezli jako opice po stromech, zastávám však názor, že inteligentní a kultivovaný "Homo sapiens" žádné zákony nepotřebuje, pokud se řídí nejvyšším mravním zákonem lásky, spolupráce, porozumění a odpovědnosti. Z oficírského pohledu (či pohledu vládnoucí elity) je tedy ovládání mas nutné aspoň do doby, než se budou všichni řídit přirozenými pravidly pro trvale udržitelný život a společnost. Současné zákony jsou totiž dělány pouze pro udržení elity u moci a běžný občan je nemůže nijak ovlivnit. Stane-li se totiž z něho nedopatřením poslanec, dostane takové prebendy, že ochotně kývá (hlasuje) pro všechno, jen aby mu jeho výhody zůstaly co nejdéle zachovány. (Viz poslanecká imunita - za socialismu se říkalo, že máme úplnou rovnoprávnost, pouze někteří jsou rovnoprávnější než jiní.)

(Celý článek ZDE. Původní zdroj ZDE.)