NAUČENÉ PROGRAMY

 

  

Je mnoho myšlenkových vzorců, které dohromady vytváří naše vnímání sebe sama a naší vnější fyzické reality. Jak myslíme nyní je souhrnem našich myšlenkových vzorců, našich vnitřních odmítnutí, zranění, strachů a vin, které jsme drželi z dřívějška v našich životech a minulých inkarnací, některé sahají až do jiných realit. Jestliže tvůj život dnes neodráží způsob, jakým vědomě myslíš, může to být z mnoha důvodů. Jeden z nich může být, že držíš vzorec z minulosti, kterého si nemusíš být vědom. Jak je můžeš poznat? Podívej se na svůj život. Ten odráží, co se děje uvnitř tebe. Jaký je tvůj přístup/postoj k sama sobě, takové přitahuješ současné zkušenosti.

Pouze s naším podvědomím vytváříme přítomnou realitu, reflexí sama sebe, kterou takto můžeme identifikovat, kterou si neseme hluboko v naší psýché. Mnoho lidí v dnešní době Velké Transformace Země a lidské rasy prochází mnoha negativními zkušenostmi, které většinou zasahují emoční úroveň, kde je naakumulováno mnoho z minulosti. Ačkoli se to nezdá v dnešní době, je tento proces skutečně pozitivní. Udržuje nás tento proces v příležitosti spatřit naše vnitřní já a nechat odejít bolest a tíhu minulosti. Nedokážeme žít radostně nyní, protože „nyní“ je zavaleno harampádím minulosti a strachem z budoucnosti.

Dvě další síly, které vytváří naší současnou přítomnost působením našich vnitřních vzorců je naše touha sloužit Zemi a lidské rase a spojit je s astrologickými vibracemi, které denně cítíme. Přicházíme se specifickým úkolem vytvořit příspěvek k zlepšení života na Zemi. Milióny lidí na Zemi nesou přeprogramování vzorců, které nám pomůže. Někdy takoví lidé nevědí vědomě, co chtějí zde udělat, ale vždy budou následovat vzorec z jejich vyššího vědomí, který je bude přitahovat do zkušeností potřebných ke splnění jejich zvoleného úkolu v této inkarnaci. Astrologické faktory jsou součástí inkarnace lidí. Planety jsou převaděče vysílající vzdálené vibrace. V závislosti na tom, kde jsou ve vztahu k Zemi, různé planetární vibrace nebo jejich kombinace jsou více silné v různém období a v různém účinku na tuto planetu. Máme sice svobodnou vůli, ale dispozice určené planetami jsou více pravděpodobné k jistým typům událostí.

Při narození absorbujeme energetické vzorce v atmosféře našeho místa narození. Ta odráží pozice planet v ten daný moment. A jak planety pokračují na své pouti nebem během našeho života, jsme jimi zasahováni mnohdy různými cestami v závislosti na různém čase a místě narození, protože náš vnitřní vzorec je rozdílný. Dobrý astrolog může pravděpodobnost efektů na jedincův život předpovědět. Kdy a kde se narodíme není náhodné. Pohyb planet a změny vibrací Země jsou spouštěči efektů na nás každou sekundu. Ukazuje na proces synchronizace naší DNA s planetární DNA.

Je zde mnoho jiných faktorů, které vytváří a působí na naše vnitřní energetické vzorce a následně tak vytváří naší fyzickou realitu. Ale to, co nás vede a má na nás ten největší vliv je láska, odpuštění a respekt sám k sobě. První krok k neprogramování našich myslí z manipulace Globální Elity, je dovolit si a následovat to, čím jsme, jak myslíme a cítíme, co doopravdy jsme. Žádná verze robotů, ale skutečnost toho, co jsme.

 

ZDROJ