MYSLETE SAMI A SAMI VOLTE

 

img134/602/pinkroseschainlinkswo7.gif

img134/602/pinkroseschainlinkswo7.gif

Myslete, mluvte a jednejte vždy z pozice univerzálně platných principů. Orientujte se na Boha jako na podobu veškerého ducha, ducha lásky a harmonie, míru a naplnění. Nevydejte se napospas myšlení mas, duchovnímu postoji, jenž vychází z negativ. Myslete sami! A myslete při vědomí boží všemohoucnosti a Boha ve vašem nitru.  Když to neuděláte, dostanete se pod vliv toho, co si myslí jiní, čemu podléhají masy, a pod vlivem tohoto myšlení nedokážete šťastně utvářet svůj život.

Hypnotizér uvádí pokusnou osobu nejprve do stavu sníženého vědomí  - sejme  "poklici" (vědomí) z podvědomí. Tak bezprostředně předá podvědomí svou sugesci a pokusná osoba podle toho ihned jedná. Dokonce při posthypnotické sugesci je pokyn k vykonání nějakého činu po procitnutí pokusnou osobou okamžitě vykonán, jak už bylo mnohokrát demonstrováno a dokázáno.

Máme tak možnost spatřit, že v našem podvědomí je tvůrčí síla, která reaguje na obsah našeho myšlení - nebo v hypnotickém stavu na myšlení někoho jiného. Když prostřednictvím myšlení probudíte svou tvůrčí sílu, pak aktivujete jedinečnou boží sílu, která ve vás sídlí.

Bůh stvořil vesmír a všechno, co je a žije. Bůh stvořil vás, a jeho tvůrčí síla je ve vás díky duchu - duchu vašeho ducha. Můžete si svobodně vybrat, zda použijete svou sílu v pozitivním nebo negativním smyslu - ničivě a závisle, nebo tvůrčím a obšťastňujícím způsobem. Rozhodněte se podle svého obvyklého myšlení, podle představ vyvolaných vaším myšlením a citem pro nemoc a zdraví, selhání a úspěch, chudobu a bohatství.

(Vybráno z knihy Dr. Josepha Murphyho "Pravdy, které změní váš život")

img134/602/pinkroseschainlinkswo7.gifimg134/9000/flowers2gx8.gifimg134/602/pinkroseschainlinkswo7.gif