ET VOLÁ DOMŮ

 

Následující cvik je na ezoterické scéně velmi rozšířený. Uvádím ho zde proto, že někteří jedinci hledají kontakt k této druhé straně za závojem poté, co se seznámili s myšlenkami E. Kübler - Rossové nebo měli například úspěchy s ohýbáním lžiček. Stále více okolností mluví pro to, že za tím ještě něco musí být. A teď chceme pochopit nepochopitelné. Někteří lidé dosáhli tímto cvikem pozoruhodných výsledků, daleko přesahujících veškeré očekávání, když se člověk řídí těmito jednoduchými pokyny. Vyzkoušet to rozhodně neuškodí a třeba se staneš jedním z těch, kterým se podařilo navázat styk s druhou stranou.

Racionalisté by raději měli vypnout svůj rozum a přeorientovat se na dětskou hru fantazie nebo se na to hned vykašlat. "Technika objednávání" však také funguje i tehdy, když při takovém cviku nanejvýš vstanou vlasy na hlavě. Takže se nenechej rušit. Máš právo na své osobní štěstí a stejně tak i na svou individuální cestu k němu.

Zavři oči a představ si, že stojíš v nějaké krajině, která pro tebe představuje mír a dálku. Může to být nějaký vrchol, na němž stojíš a díváš se po krajině. Také by to mohlo být pobřeží, takže se díváš na moře. Představuj si klid a mír tak dlouho, dokud se nebudeš cítit v báječném bezpečí. Nebo ti pomůže, když se v duchu vrátíš k nějaké situaci, v níž jsi byl obzvlášť klidný a spokojený.

Když se takový pocit dostaví a ty se skutečně cítíš v příjemném bezpečí, začni si v dálce představovat závoje z mlhy, oddělující tě od duchovního světa. Také by to mohla být tmavá opona. Záleží na tom, co si umíš lépe představit. Pak vidíš, jak se ten závoj - ať už mlžný či tmavý - pomalu k tobě přibližuje a začínáš se těšit. Představuj si, že se blíží vlast tvé duše. Máš-li s touto představou potíže, sáhni okamžitě k další objednávce a vyžádej si pomoc při této představě nebo radu, který obraz se k tobě lépe hodí. Co si vyžádáš, musí přijít.

Když se závoj dostal až do tvé bezprostřední blízkosti, zadržíš ho a natáhneš ruku k pozdravu - rychle nebo pomalu, to záleží na tvém tempu - tvých duchovních vůdců z druhé strany. Buď si to můžeš jen představovat, nebo opravdu natáhni ruce a čekej. Za pár okamžiků se něco stane - u každého něco jiného. Někoho přepadne tak silný pocit, že začne plakat. Jako kdyby si člověk celý život myslel, že je sám a najednou se cítí obklopený bytostmi, které jsou mu mnohem bližší a milejší než všechno, co zatím znal. Jako kdyby zjistil, že v tomto okamžiku stojí jeho nejmilejší přátelé přímo před ním. Jen s nimi začít mluvit.

U jiných napoprvé jen mravenčí prsty nebo zteplají ruce. Nebo něco úplně jiného. Nechej se překvapit. Čím bezstarostněji se při té hře chováš, tím je tento cvik úspěšnější. Tento cvik můžeš dělat denně, ale jen pár minut. Protože čím křečovitěji se snažíš zadržet ten skvělý nový pocit, tím rychleji mizí.

(Vybráno z knihy Bärbel Mohr "Objednáváme si z vesmíru")