DUCHOVNO PRO LIDI

 

Přemýšlel jsem, proč je v dnešní době tak malý zájem o duchovní růst. Nebyl v tom žádný zájem nalákat co nejvíce oveček do stáda, ale zvědavost, problém vnitřně rozkrýt a odpovědět si tak na otázku, proč se lidé k sobě chovají jako vlci. Jedno známé latinské rčení HOMO HOMINI LUPUS - Člověk člověku vlkem, tuto skutečnost jen podtrhuje.
Naprosto dominatní je nesrozumitelnost předávaných informací duchovními, obyčejným lidem. Tito velmi silně napojení duchovní představitelé přijímají informace channelingem v takzvané " Univerzální řeči", která se skládá z obrazů..pocitů...barev...vůní..symbolů...různých vjemů a opravdu je velmi těžké najít pro tyto příchozí informace vhodná pozemská slova. Jeden takový třívteřinový vjem stačí na popsání zhruba pětistránek textu. Někdy slýchávám, ten léčitel se mýlil, nebo mele nesmysly..není to tak docela pravda..on prožil jistý vjem a sdělení pro jiného člověka a snaží se tento vjem slovně interpretovat. Je zcela jasné, že se snaží co nejlépe popsat tento prožitek, ale vloží do toho své pojetí a vnímání světa na hmotné úrovni..to znamená, že do tohoto překladu vloží jistý stupeň své inteligence, také se tam odrazí jeho společensko kulturní výchova, vyznání nebo to, jakým směrem či učením očistil své energie, aby mohl takto pracovat. V nemalé míře i jeho momentální duševní stav a nálada.
Proto existuje tolik učení a vyznání..vždy vznikali na základě příchozích informací z vyšších sfér jednomu člověku, někdy skupince lidí a tito lide je překládali do slov přesně podle tohoto schématu.

 


Představ te si například Rabína...Jogína a nějakého domorodého Šamana, vyrůstali každý v jiném prostředí vyznávali každý jinou víru a jednoho dne se někde na letišti potkají u MacDonalda na Hamburgru. Najednou mají všichni tři vjem o blížící se letecké katastrofě, umaštěné ruce utřou do kalhot, tedy v případě Rabína, protože ti dva mají bederní roušku..hi hi hi a snaží se personálu letiště sdělit blížící se nebezpečí. Všichni tři dostali nějaký vjem o letecké katastrofě, ale budou naprosto různé interpretace, jen hlavní sdělení bude stejné..spadne letadlo.
Když už chápeme, proč je tolik různých druhů učení, tak jistě nebude problém také pochopit, že je vlastně jen jedna univerzální víra a jeden Bůh.
No a nyní nastává čas, kdy se lidé ze všech duchovních směrů mají spojovat a svá učení a interpretace nějakým způsobem slaďovat a tímto se opět vrátíme jen k jednomu univerzálnímu učení a k jednomu Bohu.
Duchovní zástupci a představitelé by si měli uvědomit, že informace shora, by měli převádět do srozumitelnější formy a tím bude vznikat právě duchovno pro lidi!!!
Věřte mi, že kdybych byl na místě nějakého stavebního dělníka, který denně tvrdě pracuje a jednoho dne v něm vzklíčí myšlenka, že tedy v pátek večer nepůjde na pivo, ale kvůli manželce navštíví seminář a na tom semináři se probírají jen prdelatí andílci co nás trefují amorovými šípy..vytáhnu z kapsy pleskačku a pořádně to spláchnu.
Jsme lidé a duchovno je pro lidi..měla by to být legrace, uvolnění, odblokovávání naposto přirozenou formou...nemělo by to v lidech vyvolávat pocit, že tomu nerozumí...Mnozí touží velmi naslouchat, ale po prvních větách se ve výkladu začnou ztrácet, protože přednášející je přesvědčený o své vyjímečnosti, tak tyto vjemy předává téměř v nezkreslené formě, aby ostatní viděli jeho obrovský nadhled.
Návrat k jednomu Bohu a k jedné univerzální víře je jediná cesta jak spasit tuto zem.
OMNIA VINCIT AMOR - Vše přemůže Láska

Radka Svobodová a Drahomír Lis
Zlaté světlo a Nightlife