NEJSME BEZMOCNÍ - POJĎME TO DOKÁZAT

 

K tomuto článku mne inspirovaly dvě poslední relace s Petrem insiderem na Svobodném vysílači. Zdá se, že meditace pana Mirka Zelenky na posílení egregoru Slovanství měla naprosto udivující účinky. Máme důkaz, jakou neuvěřitelnou moc má společná meditace. Já si myslím, že nejen meditace, ale také společná modlitba.

Teď trochu odbočím. Také jsem byla trošku zklamána výsledkem voleb. Ihned, jak se uazvřeli volební místnosti, jem telemetricky zjišťovala, jak to dopadlo. Dle mého měření: SPD 30%, ANO 10%. Nevím, jak to "oni" udělali, že prohodili právě výsledky těchto dvou stran. Volební zisky ostatních stran mi seděli na chlup přesně. Dokonce i Pirátů, což mne velice udivilo!

Jak si to předem "oni" naplánovali, premeriérem se stane - kdo asi? Víme to všichni. Zaujalo mne, že bude instalován do funkce právě 6. prosince, což je svátek svatého Mikuláše. Předběžne, pravděpodobně - říkají. Lidičky, což tomu dát jiný směr?

O co mi jde? Je to jednoduché. Posím všechny křesťany katolíky: Modleme se za našeho nového premiéra novénu k sv. Mikuláši. Protože právě tento světec je od 6.12.2017 jeho duchovním patronem.

Vím, že pan budoucí premiér je materialista. Vím, že jeho myšlení je od všeho duchovního vzdáleno na tisíce světelných let. To však nehraje roli. Když se budeme modlit a odevzdávat ho do Božích rukou a pod ochranu sv. Mikuláše, určitě se něco změní.

Novéna je devítidenní modlitba. Je potřeba se po devět po sobě jdoucích dnů modlit a prosit sv. Mikuláše, aby se ujal a ochraňoval našeho premiéra. Můžeme se modlit vlastními slovy. Jak by to mělo vypadat? První den je potřeba si přečíst životopis sv. Mikuláše. Pak se pomodlit vlastními slovy a poprosit našeho světce, aby se prvního muže republiky ujal. Pak klasické modlitby - Otče náš, Zdrávas, Maria a Sláva Otci. Kdo má čas, může se modlit litanie ke všem svatým, případně desátek růžence. Další dny vynecháme čtení o životě sv. Mikuláše a místo toho si přečteme krátký úryvek z Bible - Nového zákona. Úryvek ke čtení si můžeme vybrat náhodně - kde se mi Bible otevře, a kam mi hned padnou oči - to si přečtu. Je důležité vydržet těch devět dnů a ani jeden den nevynechat.

Teď opět trošku odbočím. Vím, že je mnoho křesťanů, kteří neuznávají Pannu Marii, ani žádné světce.  Samozřejmě - Bůh i svatí to respektují. Důležité je jen to, zda znají, či neznají osobnost Ježíše Krista, zda žijí s Ním, v Něm a pro Něho. Křesťané, kteří nejsou katolíci a přímluvnou moc svatých neuznávají, se také můžou připojit, podle svého přesvědčení. Nebudou se modlit k našemu svatému, ale můžou se po devět dnů přimlouvat a modlit podle své víry.

Nebe je jako firma. (Hele - není vám to povědomé? Kdopak chce řídit stát jako firmu?) Šéfem a majitelem firmy je Bůh Otec, Stvořitel. Žádná firma nemůže existovat bez pracovníků, zaměstnanců. Těmito "zaměstnanci" jsou v nebi právě naši svatí. Jsou to duše, které spolupracují s majitelem - šéfem. Prostě - mají ke svému šéfovi přístup. Proto prosíme svaté, aby se za nás přimlouvali. Víme, že jsou blízko šéfa a můžou mu naši prosbu přednést. A je jen na šéfovi, zda splní prosbu, či nikoli. Jistě - my, lidské duše zde na Zemi, můžeme šéfa nebe, našeho Pána Ježíše Krista a také Boha Otce oslovit přímo. ON nás slyší, nebojte se. ON zná každou naši myšlenku dříve, než si ji pomyslíme. Přesto se do nebe, do této nebeské firmy nikdo nedostane jen tak. Přijetí si svatí zasloužili svatým životem zde, na zemi. Prošli "výběrovým řízením". Nebeských úrovní (ale také těch pekelných) je mnoho. A svatí jsou ti, kteří jsou v přímém kontaktu se šéfem - Bohem Otcem. Na jejich přímluvu Bůh vyslyší i prosby, které by jinak nevyslyšel. Proto můžeme mnohé změnit, nejen přímou modlitbou k Otci, ale také prosbou o přímluvu některého svatého.

Můžete tomu věřit, nebo nemusíte. Svobodná vůle a svobodná volba každé lidské duše je svatá a nepřekročitelná. Kdo z vás se rozhodne pro - začínáme v úterý 28. listopadu 2017!

Diskusní téma: NEJSME BEZMOCNÍ - POJĎME TO DOKÁZAT

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek