LÁSKA A MÍR JSOU TOTÉŽ

 

     

   

Láska je energetické pole. Jen na ni pomyslete - zjistíte, že je to pravda. Láska je aura, vibrační frekvence, velmi speciální vlastnost nebo pocit, zkrátka energetické pole, které je laskavé, vlídné a podpůrné. Každý se chce přirozeně a automaticky nacházet v tomto energetickém poli, protože uklidňuje, neohrožuje, bezvýhradně podporuje a dává naprostý klid.

Ve chvíli, kdy se objeví kritika, dostali jste se mimo toto pole. Ve chvíli, kdy se objeví omezení, dostali jste se mimo toto pole. Ve chvíli, kdy se objeví vina, zlost nebo strach, dostali jste se mimo toto pole.

V energetickém poli lásky se nacházíme jenom tehdy, když neexistuje kritika, vina, zlost, předsudky, omezení, zášť.            

Jakmile se některá z těchto negativních myšlenek nebo emocí objeví, energetické pole lásky okamžitě zmizí. Když mi řeknete, že můžete milovat, ačkoli funguje vaše kritická mysl, odpovím, že to není skutečná láska. Jen se to z donucení za lásku vydává... Skutečnou láskou, boží láskou, láskou Boha je absolutno, a to bez omezení.

LÁSKA  JENOM  JEST  -  A  JE  TO  NÁŠ  PŘIROZENÝ  STAV.

V energetickém poli, kterému říkáme láska, se přirozeně objevuje mír. Protože v lásce není antagonismus, kritika, vina, není v ní ani neporozumění nebo konflikt. Láska je tedy klidné energetické pole, které všechno a všechny přeměňuje a léčí. Láska je stav vědomí nebo vibrační frekvence, jež je vždy laskavá, uklidňující a podpůrná. Je to energetické pole, které každý bez vyjímky cítí a na které reaguje.

Toto energetické pole je nezbytným předpokladem míru. Mír může existovat jenom v tomto energetickém poli.  Vlastně toto energetické pole je mír. Vidíme tedy, že mír a láska jsou totéž. Identické. Synonyma.

Můžeme se tedy zeptat: Jestliže je láska energetickým polem plným míru, co ji vyvolává? Jak můžeme do tohoto energetického pole vstoupit? A jak v něm můžeme zůstat? Jestliže chceme prožívat mír a lásku, musíme se soustředit na mír a lásku a neustále myslet laskavě, láskyplně a naplněni mírem. Neexistuje jiná možnost.

  

/Barbara Bergerová: Duchovní cesta. Otištěno v časopise MEDIUM 11/08)