NOVÝ MODEL LIDSKÉHO VĚDOMÍ A JEHO HLAVNÍ ZÁKONY

 

img88/2349/blikhvxv3.gif

        

img88/2349/blikhvxv3.gif

První zásada tohoto modelu spočívá v tom, že "Každý člověk si sám vytváří svůj svět, svůj život." Jak to máme chápat? Člověk je stvořen "podle Božího obrazu" a ve své podstatě je tvůrcem. Tvůrcem svého světa. Je velice důležité si to uvědomit. Svůj svět vytváříme svými myšlenkami, pocity a emocemi. Naše konání nezačíná slovy, ani pohyby, ale našimi myšlenkami. Myšlenka je univerzálním druhem energie, která má obrovskou sílu.

Naše myšlenky a city se materializují, to jest vtělují se do reality. Myšlenka, jako druh energie, se rodí v naší duši a nikam nemizí. Funguje tu zákon zachování energie. Jakákoliv myšlenka, vyslaná do vnějšího světa, vytváří v našem životě určité události. Takovým způsobem se k nám tato energie vrací v té či oné podobě.

Z této první zásady modelu vyplývá tvrzení: "Stejné přitahuje stejné." Pokud je naše myšlenka agresivní, vytváříme si nepříjemné a bolestivé události. Pokud jsou myšlenky tvořivé, naplněné dobrem a láskou, vtělují se do reality, která nám přináší jen příjemné zážitky. Jaké myšlenky budete používat, je na vás.

img88/2349/blikhvxv3.gif

Sami si vytváříme svět, ve kterém žijeme. Každý z nás žije v unikátní realitě, přesněji v modelu Reality, jenž se vytvořil na základě osobních zkušeností  a zkušeností našich předků. Ve skutečnosti svět, který nás obklopuje, je nepostižitelný a my jsme nucení jej zjednodušovat, abychom se cítili v bezpečí a mohli v něm konat, uvědomovat si jej.

Vypadá to, že všechno na tomto světě - naše tělo, duševní a fyzický stav, vztahy v rodině, s lidmi a okolním světem, práce, finanční situace - je odrazem a transformací našich myšlenek, citů a emocí. Z toho vyplývá tvrzení, geniální svou jednoduchostí a moudrostí: "Žijeme v harmonickém, spravedlivém a čistém světě, ve kterém se každému dostává podle jeho myšlenek."  "Podle vaší víry se vám staň!" - jsou to slova z Bible. Dostáváte v životě to, čemu věříte. Jinými slovy: "Vnější odráží vnitřní."

Jak těžké je pro mnohé lidi přijmout tato tvrzení. Ale pokud si chcete osvojit tento model, naučte se používat jeho zákony ve svém životě. Pokud je ve vašem životě nedostatek nebo nějaká nespravedlnost, nepospíchejte s obviňováním někoho a nedělejte ze sebe oběť. Příčina se neskrývá jen ve vnějším světě nebo v takzvaných vnějších okolnostech, ale v první řadě ve vás. Nahlédněte do svého nitra.

img88/2349/blikhvxv3.gif

Pokud svůj svět vytváříme sami, znamená to, že jej můžeme změnit. Ale jak to udělat? Pokud chcete změnit okolní svět a lidi kolem vás, pamatujte si, že všechno, co vás obklopuje, je odrazem vás samotných (vnější odráží vnitřní). Proto začněte u sebe. Když změníte sebe, změní se události a lidé kolem vás. Jednoduše zapracuje zákon odrazu. Pokud se vám na jiných lidech něco nelíbí, určitě je to ve vás, ve vašem podvědomí. Vzdejte se přání změnit okolní svět, lidi, své blízké. Berte je takové, jací jsou. Měňte se sami, tehdy se změní svět. Pokud před něčím utíkáte, skrývá se za tím nějaký strach nebo nějaká bolest, tedy to, čím máte projít a získat důležité pozitivní ponaučení.

Každý z nás by měl na sebe vzít odpovědnost za svůj svět. Zákon o odpovědnosti je klíčovým bodem při práci na sobě. S touto myšlenkou mají mnozí lidé problém, jelikož si pletou pojem zodpovědnosti s pocitem viny. Vzít na sebe odpovědnost za svůj život znamená naprosto se vzdát obviňování lidí v okolí a sebe sama, osvobození od lítosti a zármutku, od kritiky, odsuzování a nenávisti. Pokud berete na sebe odpovědnost, začínáte žít naplněný a silný život. A nikdo vás nedokáže donutit k trápení, nedotknou se vás žádná uřknutí a uhranutí. Události svého života si sami budete tvořit tak, jak si to budete přát. Budete kolem sebe vytvářet zvláštní prostor, který pomůže lidem kolem vás, aby se měnili. Když měníte své názory, měníte svůj svět. Ale pro jejich změnu potřebujete zvláštní, nový model lidského vědomí, v jehož rámci byste mohli konat jako vládce.

img88/2349/blikhvxv3.gif

(Vybráno z knížky Valerije Sinelnikova "Síla záměru")

img88/2349/blikhvxv3.gif

img88/2349/blikhvxv3.gif