NEBEZPEČÍ FANATIZMU

 

Zařazení do směru poznání, do směru víry, do směru přesvědčení - to je předurčení k zaujatosti a neobjektivnosti a vrcholí až v bojovném a zaslepeném fanatismu, který je spojen se záští, pohrdáním a brutálním a bezohledným násilím.

- Fanatik se cítí být všem jinak smýšlejícím nadřazen a považuje je za méněcenné a zavrženíhodné. A je také necitlivý k jejich utrpení, neboť je přesvědčen, že trpí právem a že si utrpení jako spravedlivý trest zaslouží.

- Často je projevům agrese vůči jinak smýšlejícím sám nakloněn a je násilností i bez výčitek svědomí schopen. Dokonce je považuje za zásluhu.

- A tyto postoje a přístupy škodí tempu vývoje lidského poznání nejvíce. Neboť jsem-li idealista, potom nesmím říci nic, co by bylo ve prospěch materialisty. Jsem-li materialista, potom vše idealistické musím předem odsoudit jako hrubé, primitivní a scestné.

- A jsem-li věřící té které církve, pak musím obhajovat za každou cenu učení, kterým se řídí.

- A přiznám-li někdy někomu z jiných směrů v něčem jistou pravdu, potom je to jenom proto, že jsem k tomu přinucen nespornými fakty. Ale stejně se přitom snažím uvést tato fakta do souladu se svým směrem přesvědčení, který hájím, abych nakonec obhájil více onen směr, než-li onu nespornou pravdu.

Tato nesvoboda, do níž se většina lidstva nechává vtáhnout a vnutit si názory a představy jiných jako poznané pravdy, ta nám škodí nejvíce.

(Robert HOMIR: Šokující pravda o člověku a Bohu, vydal Eko-konzult Bratislava v roce 2004)

Poznámka: Nepřipomíná vám to naše vědce spolčené v spolku Sisyfos? Když už nás, jinak smýšlející, nemůžou ani zavírat do vězení, ani kamenovat či upalovat, tak alespoň rozdávají své "bludné balvany"... Anebo tzv. "sluníčkáře", pro které jsou vlastenci rasisté, xenofobové, fašisté, idioti?