SÍLA MODLITBY

 

Věda se zaměřuje na modlitbu posledních pár let a v této komunitě dochází ke shodě v tom, že skutečně funguje. Opravdu formujeme naši skutečnost prostřednictvím našich modliteb. Musím rychle dodat, že nikoli takovým druhem modlitby, v níž žádáme, aby nám Bůh seslal to či ono, nebo aby zařídil, aby se něco stalo, nebo takové, které mu říkají, co má dělat. Nikoli. Esencí tvořivé modlitby nejsou slova či myšlenky. Je to vlastně pocit. Modlitba projeví to, co chcete, pouze tehdy, když jste schopní plně procítit situaci, kdy už to máte, vědomí, že už se to stalo nebo že už se vám toho dostalo. Pocit opravdové vděčnosti pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co chci popsat.

Ale dokonce i tato je spojena s jistým výsledkem a pravděpodobněnepovznese vědomí dostatečně vysoko na to, aby došlo k žádanému posunu energie. Nejčistší forma modlitby, kterou se můžeme zabývat, je cítit klid; takový druh klidu, který přichází, když se naprosto oddáme tomu, co je - při vědomí toho, že Duch vše zařídí a že všechno dopadne dobře, když si na tom jen trochu dáme záležet.

Pouze když se úplně poddáme situaci, v níž se nacházíme, otevře se energie pro změny, které mají nastat - a jaké budou, to ví pouze nebesa. Nemodlete se za mír. Modlete se, abyste pocítili mír. To je ta nejtvořivější modlitba, kterou můžete vykonat. Mír je nejmocnější síla na Zemi a je přirozené, že po něm v této době voláme. Když dokážeme cítit mír v našich srdcích, poznáme Lásku a náš svět ji odrazí.

To znamená, že máme na výběr. Každý jednotlivec se může rozhodnout, jestli zůstane v pocitech strachu, nouze, nedůvěry, chamtivosti a viny, nebo to všechno opustí a bude v klidu. Je to úplně prosté. Mír/Láska je protipól k vědomí založenému na strachu, v němž nyní žijeme a na němž se denně podílíme. Tak si prostě vyberte. Technologii máme. Používejte každý den Radikální odpuštění k tomu, aby jste tuto volbu uvedli v život - a uvidíte, co se stane.

(Vybráno z knihy Colina C. Tippinga: Radikální odpuštění)