PROČ JE MODLITBA DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JÍDLO

 

Jídlo udržuje při životě  tělo  a modlitba duši. Modlitba je důležitější než jídlo, protože naše duše je důležitější než tělo. Duše je důležitější než tělo, protože duše - to jsme my, naše osobnost, naše já. Po smrti, při vzkříšení na konci časů, dostaneme nové tělo. Nedostaneme však novou duši, jen si tu starou necháme očistit a posbětit, protože sami jsme duší. Naše já, které dostne nové tělo, je naší duší.

Duši udržuje při životě modlitba. Modlitba je reálným kontaktem s Bohem a Bůh je životem duše, jako je duše životem těla. Pokud se nemodlíte, vaše duše bude slábnout a zemře. Je to stejné, jako když přestanete jíst - tělo vám zchřadne a zemře.

Proto i knížka, která vykreslí rozdíl mezi nemodlením a modlením je knihou, která může proměnit váš život.

Váš život může změnit jedině tehdy, jestliže s ní učiníte dvě věci.

Zaprvé ji musíte číst, a sice ne jako jiné knížky, ale pomalu a takovým způsobem, že se nad čteným textem budete zamýšlet (proto jsem ji napsal tak, aby byla tenká). A především ji čtětě s modlitbou, to znamená před Božím zrakem, v přítomnosti Pravdy, a tím v naprosté upřímnosti.

Zadruhé to vše musíte uskutečňovat - nejen číst, jak na to, přemýšlet o tom a snažit se pochopit, jak to dělat, vše plánovat nebo si představovat sama sebe, jak to budete uvádět do praxe. Jedná se o kuchařku, ne o večeři. Nebuďte jako onen teolog, který dostal po smrti na výběr mezi tím, aby šel do nebe, nebo aby se zúčastnil přednášky o nebi - a on si vybral přednášku.

Takové čtení knížky o tom, jak se něco dělá, se nakonec může stát překážkou k vlastnímu uskutečnění toho, o čem čtete, protože se snadno můžete začít domnívat, že už to děláte, ale vy přitom budete zatím jen ve fázi přemýšlení o tom, jak to uvádět do praxe. Je pokušením zůstat v pohodlném divadle vlastních představ namísto reálného světa, zamilovat se do myšlenky, že se stanete svatými a budete milovat Boha a svého bližního, namísto abyste se pustili do práce. Taková myšlenka na vás totiž neklade žádné požadavky; je to pak stejné jako s knihou v poličce. Avšak, jak říká Dostojevskij: "Účinná láska je ve srovnání s blouznivou kruté a děsivé předsevzetí."

V tomto smyslu můžeme říci, že sen nebo myšlenka je něco jako lichotivý přídavek k našemu rozumu. Neobnáší žádnou ztrátu ani oběť, co se týče času nebo vynaložení úsilí, jak to naopak vyžaduje skutečnost.

Běžná příčina této chyby, kdy upřednostňujeme svoji představu a ovdivujeme onen velký ideál, který nám vyvstane před očima, namísto abychom začali konat drobné skutky, spočívá  naší netrpělivosti s malými dětskými krůčky, které děláme, protože v sobě nemáme dostatek pokory. V reálném světě se učíme nejprve lézt po čtyřech, a pak teprve chodit; nejprve chodit a pak teprve běhat. Tato knížka vás nenaučí, jak v modlitbě běhat, dokonce ani chodit - naučí vás lézt po čtyřech.

Zdroj:

Peter Kreeft: Modlitba pro začátečníky, vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2014