HOJNOST

 

 

Ve 3D je povědomí chudoby. Lidé pořád myslí, mluví a jednají, jako kdyby žili v chudobě a měli něčeho nedostatek, a tím tyto aspekty podporují. Média se zaměřují na strach a ztrátu, a tak podporují přesvědčení, které je uloženo v kolektivním nevědomí, že jsme oběti, které jsou bezmocně drženy v hrozivém světě, a tím spousta lidí po celém světě vytváří fyzickou realitu chudoby.

Pokud chceme žít v 5D, a poté vzestoupit, je třeba přijmout vědomí hojnosti. Znamená to dýchat, myslet, mluvit a jednat jako milující děti Boží, které vědí, že budou vždy podporovány. Vědomí chudoby pochází ze slibů žít v chudobě přijatých v minulých životech, nebo systémů přesvědčení uložených v podvědomí, že jsme bezcenní, nebo povědomí ve společnosti, že je to nemravné žít v hojnosti. Opak je pravdou. Podstatou zdroje je žít v hojnosti. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví.

Prosperita není mít v bance peníze a hromadit je ze strachu, že vám budou odebrány nebo že jich bude nedostatek - to je být ovládán penězi. Prosperita je mít víc než dost s vědomím, že přijde ještě víc. Vědomí prosperity je víra, že budeme mít víc než dost a myslet, mluvit a jednat na tomto základě. Poté peníze ovládáme. Láska není být připoután k partnerskému nebo přátelskému vztahu, nebo manipulovat nebo vydírat ostatní, aby s vámi zůstali. Není to dělat lidi na sobě závislé, aby vás neopustili, nebo se jim chtít zalíbit, aby vás měli rádi. Láska je být k sobě pravdivý a užívat si vztah k partnerovi, rodině, dětem a přátelům, dávat jim volnost s vědomím, že tu pořád budou lidé, kteří vás budou mít rádi. Je to chovat se k lidem v bezpodmínečné lásce. Mít sebe rád a cítit se dobře, když jsme sami.

Úspěch není jednat tak, abychom získali uznání a materiální věci. Je to pocit naplnění a vlastní hodnoty, míru, klidu, radosti a spokojenosti. Štěstí nezávisí na tom, jak se k vám chovají druzí. Štěstí je pocit lehkosti a radosti uvnitř sebe. Hojnost k vám přichází na základě myšlenek a činů. Uvolněte strach, že je něčeho málo. Je tu vše pro všechny. Pokud něco dáváte a myslíte si přitom: "Pořád mu dávám peníze" nebo "Vždy platím já", zadržujete průtok energie. Štědrost je 5D kvalita a znamená dávání od srdce, což umožňuje, aby k vám přišlo ještě víc. Dávali byste více druhým, kdybyste věřili, že ještě více přijde k vám? Pak dávejte od srdce a ono přijde.

Bezpodmínečná láska je 5D kvalita. Bezpodmínečná láska je stav, kdy všechno přijímáme a nejsme k ničemu připoutaní. Pokud milujeme bezpodmínečně, dáváme sobě i ostatním svobodu. Bezpodmínečná láska znamená brát lidi takové, jací jsou, bez jejich posuzování. Je to uznání toho dobrého, co je v nich, vidění bez klapek na očích jejich stinné stránky a braní lidí takových, jací jsou. Je to soucítění, empatie a porozumění. Opravdová láska je magnetická síla. Zeptejte se sebe, jestli byste nechali odejít nějaké přátele nebo svého partnera, pokud byste věděli, že to místo bude zaplněno lidmi s vysokou vibrací? Jste spokojeni se svou prací, koníčky, domovem? Přinášejí vám radost a naplnění? Je ve vašem životě něco, co byste rádi změnili, kdybyste věděli, že je něco lepšího na obzoru? Strach, který vás připoutává k tomu starému, vás může blokovat ve spojení s hojností.

Jako řeka nepřetržitě plyne, tak Zákon toku zajišťuje, že v životě není žádná prázdnota. Pokud něco nebo někoho necháte jít, přijdou na jejich místo nové věci a noví lidé, i když bude třeba chvíli počkat. Samozřejmě, pokud necháte někoho jít a pořád vysíláte podvědomě tu samou zprávu, dostanete ty samé podmínky. Ale pokud jste uvolnili nižší vibrace a teď vysíláte vyšší vibrace, automaticky k vašim dveřím přijde něco nového a lepšího.

 

 

 

Mladá žena, která měla za sebou několik neuspokojivých zaměstnání s autoritativními a obtížnými nadřízenými a několik deprimujících vztahů, se rozhodla na sobě pracovat. Po dvou letech práce na sobě měla práci, kde její nadřízený a kolegové byli příjemní a uvolnění, kde ji respektovali a cenili si ji. Její nový přítel byl laskavý, moudrý a ohleduplný. Nicméně její práce ji pořád neuspokojovala. Řekla mi, že vždy, když zažádala o práci, cítila se sebejistě. Řekla mi: "Vím, že jsem zvládla starý systém, a tím, že jsem si už jednou přitáhla tak milé lidi, můžu to vždy udělat znovu. Vím, že si teď  můžu přitáhnout víc naplňující práci." Věděla, že zvýšila svou vibraci a je připravena si přitáhnout více naplňující zaměstnání.

Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to zasloužíme. Hojnost je dávat se správnými myšlenkami, slovy, emocemi a skutky. Je to také přijímat se správnými myšlenkami, slovy, emocemi a skutky. Na základě Zákona toku nemůžeme dávat bez braní a brát bez dávání, tím bychom blokovali tok hojnosti. Ve 3D to, co dáváme, se vrací tím samým způsobem. Ve 4D to, co dáváme, se vrací třikrát. V 5D to, co dáváme, se vrací desetkrát.

Zákon desetinásobného vrácení. Cokoli, co dáme od srdce, se nám nějakým způsobem desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Dáme někomu peníze a někdo nám dá dovolenou. Můžeme někomu pomoci a dostat náležitou péči od někoho jiného. Neočekávejte, že vám osoba, které něco dáváte, to vrátí. Tento princip porušuje Zákon hojnosti. Přijímejte cokoli, co k vám přichází s pocitem vděčnosti a s tím, že si to zasloužíte. Pak budete mít klíč k většímu bohatství, než si teď dovedete představit. Jste mistrem, který pracuje se zákonem desetinásobného vrácení.

Abyste mohli žít v hojnosti, je třeba se přirozeně mít rád a dávat sobě. Pokud dáváme ostatním a sobě ne, je na čase se zeptat, jaký máme k tomu motiv. Většinou si tito lidé kompenzují jejich nedostatek lásky k sobě a své ceny a tímto přirozeně blokují tok. Přijímejte a dávejte v rovnováze. Pokud jste naštvaní, že někoho podporujete, zastavte se a zeptejte se sami sebe: "Zachraňuji tuto osobu?" Jinými slovy "Jste s tímto člověkem na sobě emocionálně závislí?" nebo "Dodržuji dohodu nebo slib z minulého života?"

Například jsem si jistá, že Vincent Van Gogh a jeho bratr se před narozením dohodli, že bratr bude Vincenta finančně podporovat, aby mohl namalovat nádherné obrazy. Tyto obrazy rezonují s vibrací Kristova vědomí, což ukazuje jejich stálá popularita. Podvědomě si můžeme pamatovat, že jsme se před narozením dohodli někomu pomoci v určité části života. Pokud nedodržíme naše sliby a smlouvy, které jsme udělali v tomto nebo minulém životě, nebo mezi našimi vyššími Já, budeme do našich životů přitahovat frustraci, zklamání a nedostatek. Pokud dodržujeme tyto sliby, budeme desetkrát odměněni.

 

 

 

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i39.tinypic.com/2nss2u0.jpg" href="https://i39.tinypic.com/2nss2u0.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

Má kamarádka pomohla jednomu muži, který procházel traumatem. Vzala ho k sobě, živila ho a podporovala ho. Nicméně čas od času byla naštvaná, že o něj pečuje, protože se bála, že nemá dostatek prostředků pro oba. Odmítala za oba platit. Její obchod začal mít potíže. Postupně jsem si všimla, že se její postoj k němu měnil. Řekla mi, že už jí nevadí ho podporovat, protože si uvědomila, jak ji zase on podporuje emocionálně. Poté, co změnila svůj postoj, její obchod začal vzkvétat. Předtím dodržovala dohodu z minulého života automaticky, ale ze špatného místa, a její obchod měl ztrátu. Teď, když dodržovala dohodu a dávala od srdce, aktivovala Zákon desetinásobného vracení.

Sledujte manifestaci Zákona hojnosti ve svém životě. Je klíčem ke spirituálnímu rozvoji. Myslete na osvícené, kteří si vybrali žít v blahobytu a síle. Kuthumi byl Pythagoras a Shah Jahan, Indický císař, který postavil Taj Mahal. Serapis Bay byl Faraonem Akhenaten. El Morya byl Králem Solomonem atd. Poté, co ovládli univerzální zákony, si vybrali narodit se v pozici blahobytu a síly, aby mohli přímo ovlivnit milióny lidí. Pokud budou lightworkers po celém světě vlastnit peníze a mít vliv, svět se bude rychle transformovat.

Kdykoliv budete cítit nutkání posuzovat nebo hodnotit sebe a ostatní, zastavte tento proces. Spíše naslouchejte. Tento proces posiluje sebeúctu, vnitřní harmonii a uzdravuje narušené vztahy. Nesnažte se druhé do něčeho tlačit, ovládat je nebo je měnit. Zanechte svého sklonu násilím měnit běh věcí a dostane se vám v míru toho, po čem toužíte. Možná, že výsledek předčí vaše očekávání.

V dávné době jsme byli mocnými spolutvořiteli. Byli jsme napojeni na zdroj a spolupracovali s ním. Poté jsme se odpojili a užívali pouze malou část tohoto spojení. Chtěli jsme si vyzkoušet svobodnou vůli. Byli jsme na Zemi ponecháni bez vedení Intergalaktické rady a Mistrů. V současné době je toto spojení přístupné a my musíme identifikovat staré systémy přesvědčení a zvyky, které nám znemožňují uvědomit si hojnost a skutečný potenciál. Dávat a přijímat s velkorysostí. Můžeme probudit a aktivovat odpojené vlákna DNA, které nás spojí se skutečnou silou.

Tyto vlákna DNA jsou odpovědné za tvorbu na vyšším stupni, s čímž přichází vědomí odpovědnosti za tvorbu. Touto aktivací se silněji spojíme se domovem, vědomím 5D. V současnosti je nám přirozené bránit se hojnosti, protože máme v sobě hluboce položené staré systémy. Prožíváme nespokojenost. V 5D je hojnost přirozená.  Pokud vrátíme motivy popoháněné egem a svou vůlí a potlačené emoce zpátky zdroji, můžeme přijmout hojnost ve všech ohledech, protože je nám vlastní. Zdroj nám bude na základě Zákona synchronicity do cesty posílat to, abychom si znovu uvědomili vědomí spolutvoření se zdrojem na vyšší úrovni.

https://www.lightworker.cz