OSOBNÍ SVOBODA

 

 

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i50.tinypic.com/2s99k45.jpg" href="https://i50.tinypic.com/2s99k45.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

Je to schopnost svobodně reagovat na přítomný okamžik.
Tajemství štěstí je: CHCI TO, CO MÁM.
Vzdejme se svých tužeb a ulpívání, je to zdroj utrpení.
Veškeré štěstí tkví v mysli.
Abychom dosáhli štěstí, nepotřebujeme měnit sebe, svůj život ani svět.
Změňme to, co říkáme a způsob, jakým se na sebe díváme.
Neposuzujme věci a lidi kolem nás.
Štěstí záleží na našem rozhodnutí být šťastný.
Nezabývejme se, co chceme na sobě a na našem životě změnit, ale přemýšlejme, jací bychom chtěli být.
- buďme vděčni za to, co máme a nemáme
- mějme se rádi takoví, jací jsme
- nebuďme na sebe příliš přísní
Nikdo nám vlastně nic neudělal a proto není komu odpouštět.
Nejdůležitější je odpustit sám sobě. Jsme v naprostém pořádku takoví, jací jsme. Buďme tam, kde jsme a nesnažme se být o krok napřed.

Lidé užívají strachu jako prostředku domestikace druhých. Když nám někdo ukřivdí, ordinujeme si do našeho těla emoční jed. Potom roste strach. Tento jed potom chceme předat druhým ( obviňujeme je, pokořujeme….. ).
Všichni jsme domestikovaná zvířata, neradujeme se ze života. Chceme mít vždycky pravdu ( naučili nás to ) za každou cenu. Máme potřebu si zachovat tvář. Proto vnucujeme svůj způsob myšlení nejen druhým, ale i sobě. Jsme plni emočního jedu.
- nemůžeme však být dokonalí
- z hlediska druhých nebudeme nikdy dokonalí
- nikdy neodpovídáme svým vlastním představám
- pořád hledáme někoho, kdo nás bude trestat, zneužívat
- odsuzujeme se, kritizujeme se
- a tak žijeme v pekle


Jsme ochotni nechat se zneužívat druhými do té míry, do jaké se zneužíváme sami.
Život nám přináší přesně to, co potřebujeme.
První chybu, kterou děláme je, že zakládáme své štěstí na partnerovi. Další chybou je, že dáváme sliby, které nemůžeme splnit.
Celý náš život je sen. Žijeme ve vlastní fantazii a všechno, co o sobě víme, je pravda jen pro nás. Každý má svůj osobní sen o životě a tento sen se liší od snů ostatních lidí. Musíme proto respektovat sny druhých lidí.
Nikdo není zodpovědný za druhou polovinu vztahu ( co si ten druhý myslí a cítí ). Nikoho nemůžeme změnit. Berme druhé takové, jací jsou.
Nestýkejme se s někým, kdo nám nevyhovuje. Každý člověk má právo být tím, čím je. Nebojme se při výběru riskovat, buďme ale vždy upřímní. Nemarněme svůj čas v nevyhovujícím vztahu. Za trochu lásky dovolíme druhým, aby ovládali náš život.
Karma existuje jen proto, že v ni věříme. Nemusíme za nic platit a nemusíme trpět. Čemu věříme je pro nás skutečné. Nejsme tu proto, abychom trpěli, ale abychom se bavili.
K našemu skutečnému já nás dovede moudrost, nikoli vědomosti.
Vědomosti jsou nástroj komunikace s druhými. Nestaňme se jejich otroky. Jsou to všechna přesvědčení.
Moudrost je svoboda používat rozum a řídit svůj život. Řídíme se tím, co nám říká srdce.
Nakonec budeme jediný střízlivý na párty, kde jsou kolem nás všichni opilí.
Jsme naprogramováni, abychom si myslili, že máme omezení. Ale to, čemu věříme, ovládá náš život. Není možné uniknout z názorového systému. Je to krabice, kterou jsme si vytvořili, v níž jsme. Říkáme, co je v našich možnostech a co ne. A to je naše OMEZENÍ.

(Zdroj)

 

 <br/><a  data-cke-saved-href="https://i47.tinypic.com/mvm353.jpg" href="https://i47.tinypic.com/mvm353.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>