CESTA POSÍLENÍ

 

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i37.tinypic.com/1zch6y0.jpg" href="https://i37.tinypic.com/1zch6y0.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

Jste zodpovědní  za  životní energii, která vás spojuje s větší vesmírnou realitou. Pokud se vzdáte schopnosti vytvářet realitu a budete ji ignorovat, v podstatě způsobíte, že vaší silou budou manévrovat jiní. Sklony k myšlenkám typu „někdo mně zachrání“ byly v lidech naprogramovány a cíleně pěstovány. Nikdo nás nezachrání: jestliže chcete vzkvétat a prospívat, musíte převzít zodpovědnost za svou životní energii. Pocity, které zažíváte, jsou důležitými klíči k porozumění tomu, jak fungujete. Znovu říkáme, když sledujete svoje pocity, dostanete se k přesvědčením, a když odhalíte přesvědčení, stanete tváří v tvář metodám, jež používáte na stavbu vlastní verze reality. Chcete-li být více uvědomělí a cítit se silnější, musí být schopni zjistit, jaké myšlenky se za vašimi pocity skrývají, protože pokud si svých myšlenek jednou všimnete a přezkoumáte je, dokážete vystopovat jejich původ a odhalit jejich smysl. Nevězní vás myšlenky, ani vaše domnělé já, ba ani krev vašich předků. Jste svým vlastním výtvorem, hromadou myšlenek a zkušeností, které jste sesbírali během času. Můžete je použít ke své výhodě při stavbě vaší vytoužené verze reality. Vědění je moc a vyplatí se zapsat si tuto starou a samozřejmou pravdu do hlavy. KAŽDÁ VAŠE MYŠELNKA MÁ NA VÁŠ SVĚT SILNÝ VLIV.

Jasnost myšlenek, slov a činů je maximálně důležitá pro vytvoření života, jakého chcete. V dávných dobách znali sílu slov jako umění staré magie. Jazyk je mocným nástrojem pro řízení a převádění energie do hmoty. Doporučujeme vám,  abyste svá slova volili účelně, opatrně a jasně, abyste věděli, co chcete a stanovili si za cíl jasný pozitivní záměr. Je nezbytné jít za hodnotnými cíly, abyste se cítili posílení. Každá myšlenka a slovo, ať vaše či pocházející z okolí, ovlivňuje hlubokou studnici vzpomínek podvědomé mysli.

Vědomá mysl vydává rozkazy a podvědomá mysl je zpracovávací centrum, kde se pokyny nebo přesvědčení přefiltrují a vykonají. Posílení vlastního života začíná ve chvíli, kdy kontrolujete své myšlenky. Pak se musíte rozhodnout, co chcete a přikročit k uskutečnění.

 

(Vybráno z knihy Barbary Marciniak „Cesta posílení – plejádská moudrost pro svět v chaosu“)

 

 

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i36.tinypic.com/vzbiaa.jpg" href="https://i36.tinypic.com/vzbiaa.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>