CO JE TO "DUCHOVNÍ ZÁŽITEK"?

 

Mnohonásobným převtělováním se naše povaha lepší, pročisťuje. Jak k tomu dochází, je jiná kapitola. Naše emoce můžeme rozdělit do několika skupin, které se liší svou vibrací. Každá skupina rozkmitává jinou čakru. Čakru kostrčovou vztek, nenávist, pomstychtivost, prchlivost, sklon k násilí a jiné. Mluvíme pak o negativních emocích destruktivních. Čakru břišní strach, netrpělivost, rozmrzelost, smutek, pocit osamělosti, neštěstí, depresi, podezíravost a další. To jsou negativní energie nedestruktivní. Čakru sluneční pleteně žádostivost něčeho, chtění, toužení, bažení, sebedůvěra, pochybovačnost a jiné. Vibrace těchto tří čaker tvoří naši nižší lidskou přirozenost, čili ego. Pokud kterákoli z těchto čaker vibruje, nemůžeme mít duchovní zážitek, protože jejich vibrace je příliš hrubá. Je to asi tak, jako kdybyste v nějaké místnosti hráli na housle, třeba Ave Maria, a ve vedlejším sále by hrála dechovka hrála písničku Kolíne, Kolíne… Hluk té dechovky housle zcela přehluší.

Někde v nás je buňka nebo atom napojený na Boha. Mnoho lidí jej necítí, protože se jejich mysl pohybuje v hrubých vibracích. Jak dalece je povaha uchazeče o vstup do mystické školy pročištěna, je zřejmé z jeho aury. Člověk má totiž vyzařování čili auru, která je pomocí elektrického oscilátoru kolem jeho těla viditelná a tudíž fotografovatelná a filmovatelná.

Jsou lidé, kteří duchovní zážitek nikdy neměli. Těžko je pak přesvědčíte, že Bůh existuje. Budou na vás chtít, abyste jim to dokázali. Zeptejte se jich, zda mají hlad. Ať odpoví jakkoli, chtějte na nich, aby vám to dokázali. To je totéž.

Duchovní zážitek je něco uvnitř nás. Mohu vyjmenovat sto zážitků, které jako Bůh nejsou, ale ani jeden, který by se pocitu Přítomnosti Boží podobal. Je to něco mimo oblast slov, myšlenek, pojmů, stejně jako ten hlad. I ta nejsvětější myšlenka je proti takovému zážitku příliš hrubá. Je to tedy něco, co není sdělitelné. Všechna svatá písma jsou jen ukazatelé směru, kde ten Bůh je a kde není. Úkolem mystické školy je pomoci studentům tento směr nalézt a modlitbami, mantrami, zpěvy a přednáškami duchovní zážitek mít.

 

(Vybráno z článku „Co se vyučuje v mystické škole“ – autor Rev.Jiří Palka. Otištěno v časopise Medium 1/2010)