VAŠE DUŠE JE VAŠÍ SOUČÁSTÍ

 

,

,

Kdykoliv se zmíním o vaší duši, uvědomte si, že od vás není oddělená. Je to část vás samých. Při navazování spojení se svou duší vlastně jen poznáváte sebe sama jako duši. Rozšiřujete své vědomí a zažíváte větší světlo, moudrost a lásku vaší duše.

Vaše duše je stvořená ze světla a je vtělením lásky. Zvládá mistrovsky svou rovinu, rovinu duší. Aby mohla růst a naplnit své poslání, potřebuje se stát mistrem také v rovině fyzické, v níž žijete vy. Součástí jejího úkolu je naučit se posílat světlo do vaší osobnosti, mysli a emocí a vnést její větší  světlo a rytmus do všech těchto vašich oblastí. Vaše osobnost je vaše duše, tak jak existuje v pozemské rovině ve světle forem a hmoty. Úroveň vašeho duchovního vývoje je dána mistrovstvím, jehož vaše duše dosáhla v rovině Země. Toto její mistrovství v pozemské rovině zase vychází z vaší schopnosti sjednotit se s ní a naplnit její cíle a poslání.

***

Abyste došli osvícení, nemůžete sedět a čekat, až vás vaše duše nekontaktuje a udělá všechnu práci za vás. Vaše duše je ve stavu hluboké meditace. Většina její pozornosti směřuje vzhůru, do vyšších realit Ducha, čistého Božího světla, dokud nejste připraveni obrátit její pozornost na sebe. Ačkoliv k vám neustále posílá vlny své energie, jakmile si ji začnete více uvědomovat, mění se i charakter její spolupráce s vámi. Pak můžete používat její stimulující, očistnou a transformující energii ke svému duchovnímu růstu.

Musíte přitáhnou pozornost své duše. To pro vás nikdo jiný nemůže udělat. Uděláte to rozšířením svého vědomí, snahou stát se svým vyšším já, duchovně růst a probouzet své tělo světla. Svou duši si přitáhnete pomocí své vůle a záměru chápat dění a život ve vašem nitru jako skutečné. Když se vědomě spojujete se svou duší a vtahujete ji stále více do svého života, vaše duše vám začne věnovat více své pozornosti a energie. Pak se váš duchovní růst urychlí. Propracováváte se z pozemské roviny „vzhůru“ a vaše duše zase z roviny duší „dolů“. Když se prolínáte se svou duší, můžete do sebe vstřebávat duchovní poznání, které je uvnitř a kolem jejího těla. Váš každodenní život se zlepší. Vaše duše zná Boží plán pro lidstvo a veškerý život a zná také tu jeho část, kterou v něm sehráváte vy.

Když vaše duše posílá své světlo dolů, zažívá sebe sama prostřednictvím vašeho pozemského vědomí. Máte-li osobnost, která na ni čím dál lépe reaguje, může se skrze vás úspěšněji projevit. Vaše duše pak může naplnit své vyšší poslání zvládnout a vnést více světla do světa forem a hmoty, v němž žijete. Když se prolínáte se svou duší a vyzařujete její energii do svého života, velice tím sloužíte celému lidstvu. Stáváte se totiž šiřitelem duchovní energie. Prostřednictvím kontaktu s duší můžete vyzařovat lásku, světlo, krásu a radost ke všem ostatním.

(Vybráno z knihy „Láska duše“ od Sanaya Roman)

 

,

,