ŽEHNEJTE

 

Photobucket

 

 

Ať chcete nebo nechcete, faktem je, že člověk není jen tělo a jméno. Člověk je celek: tělo, duše, duch. Člověk už jenom tím, že existuje, je požehnáním pro druhé. Každý člověk neustále vyzařuje kolem sebe něco ze svého nitra, svou osobnost. Ale různí lidé září různě. Jinak září zdravý a spokojený člověk. Vyzařovaní člověka, který je nešťastný, nemocný je také úplně jiné. Důležité je vědět, že člověk může své vyzařovaní vědomě a cíleně měnit a vysílat do okolí. Taktéž musíme vědět, že existuje vyzařování temné, ďábelské, destruktivní. Své vyzařování mají také místa a místnosti. V lesích jsou úžasné energie, nádherné vyzařování. I laik dokáže rozeznat rozdíl mezi vyzařováním lesa a města...

Lidem je dovoleno vědomě vysílat dobro nebo zlo. V prvním případě žehnáním a vděčností, v druhém případě proklínáním a nenávistí. Také je pravdou, že člověk může vyzařovat jen to, co nosí v sobě. Když je v člověku světlo, temnota od něj utíká. Když je v člověku temnota, vyzařuje do světa temnotu a přispívá k destrukci sebe sama a světa. Požehnaný člověk je ten, který nejen že sám je naplněn světlem, ale také vědomě světlo rozšiřuje.

Proklínat a klít se nikdo nemusí učit.  Žehnat je stejně snadné, ale navíc navýsost potřebné a užitečné. Proto žehnejte. Všemu a všem. Spolu s vděčností je to to nejlepší co můžete pro sebe i pro svět udělat. Žehnejte svému domu, bytu, autu, svým dětem a příbuzným. Žehnejte těm, kteří vás nemají rádi a ubližují vám. Žehnejte slunci, hnvězdám, měsíci, ptákům i rybám, stromům a všemu co na Zemi je. Žehnejte celé naší planetě. Žehnejte práci lidských rukou a umu. Žehnejte vše, co "stvořil" člověk - vlakům, továrnám, silnicím, obchodům, všem výrobkům.... Žehnejte i politikům, tunelářům, zlodějům. Dodáváte jim světlo - a kde je světlo, nemůže být tma a pomáháte jim odvrátit se od zlých úmyslů a skutků. Za co žehnat - seznam by byl nekonečný.

Photobucket