OSVOBOZENÍ JE SVOBODOU VOLBY OSUDU

 

 

img385/6878/39794711om3.gif

img214/5971/vlavkonvalinkchtx5.gif

img385/6878/39794711om3.gif

Vaším osudem je svoboda. Svoboda není izolovaný ostrůvek, který se vám líbí a kde je vše naplněno milostí. Svoboda vůbec neexistuje jen tady a teď, je přítomna vždycky a všude. Je světem, který jste ztratili a s velkou námahou se ho snažíte získat zpátky. Váš osud vám patří podobně jako i Země, která vás poutá silou své přitažlivosti, ale bez níž byste nemohli chodit. Musíte svůj osud přijmout, jako přijímáte zemi pod nohama. Je základem, odrazovým můstkem vaší svobody. Šalamoun v Knize přísloví říká, že osud člověka je darován Hospodinem.

Svoboda není možná bez osudu, který je vám určen. Svoboda je vždycky svobodou volby a přijetím vaší účasti. Je zároveň i volbou vaší pozice, na níž se nalézáte při střetu se svým osudem. Vaše svoboda je nepodmíněná, ale ve vakuu nelétáte svobodně. Vždy vás obklopuje velké množství omezení. Vy se od nich při svém osvobozování jakoby odrážíte. Těchto omezení můžete využít. Svoboda omezení předpokládá a je na nich založena. Tato závislost je však zvláštního druhu. Člověk zemi pod nohama vždycky překonává. Potřebuje ji jen na to, aby se od ní při vzletu do věčnosti mohl odrazit. Moudrý člověk je bytostí, která se osvobodila od všeho, co ji spoutávalo; jinými slovy, je osobností, která všem těmto předurčeným omezením předchází. Buď nad nimi vítězí a formuje podle svého, nebo se jim záměrně podřizuje. Vždy si však přesně uvědomuje, co dělá.

Kéž vás vede svoboda! POKUD  NĚCO  HLEDÁTE,  HLEDEJTE  PŘEDEVŠÍM  SVOBODU.  OSVOBOZENÍ  ODE  VŠECH  OMEZENÍ, TUŽEB  I  NEVĚDOMOSTÍ. Svoboda je nejlepším cílem putování ve světě nitra. Jestliže utvoříte prostor, v němž bude vaše existence dokonale svobodná, dosáhnete tím všeho - Boha, pravdy, krásy, hojnosti, štěstí. Pouze s vnitřní svobodou je možné vše. Svoboda však vyžaduje statečnost. Pokud ve vás zůstane strach, nepoznáte ji. Svoboda si žádá, abyste se vyrvali ze žaláře představ, do nichž jste se zapletli a zbavili se programů otroctví. MOUDRÝ  VOLÍ  SVOBODU.  A moudrého si volí moc.

(Sun Light: Umění ovládat osud, vydala Eugenika)

img385/6878/39794711om3.gif

img385/6878/39794711om3.gif