VYDRŽET!

 

img228/736/link14ic3.gif

img230/6562/amotlcivh2.png

img228/736/link14ic3.gif

Ať už si přejete cokoliv, je třeba začínat zvolna a obrnit se trpělivostí. Lidé a všechno kolem vás, příroda, domy, prostě všechno si musí nejdříve zvyknout. Přichází něco nového, i vy se na to musíte připravit. Cestou budete potkávat přátele i nepřátele, někomu se vaše snažení zalíbí a připojí se, jinému se může zdát nesmyslné a bude mu bránit. S tím vším je potřeba počítat, na tom nic nezmění ani nebesa.

Chcete-li takříkajíc přenést kousek nebe na zem a začnete na tom pracovat, budete si možná myslet, že půjdete od úspěchu k úspěchu, od uznání k uznání, že vám to přinese jenom radost a celý svět vás bude přijímat s otevřenou náručí - vždyť pro něj přece konáte tak ušlechtilou věc! Bylo by to sice krásné, ale bohužel tomu tak není. Nejen kolem vás krouží temní dvojníci, kteří se pokoušejí zmařit vaše plány, i ostatní lidé mají vedle sebe temné bytosti, které budou dělat všechno, jen aby proti vám okolí poštvaly. Budou se snažit, aby vás lidé nepřijali, aby vaše konání zpochybňovali, aby vám kladli do cesty překážky a nakonec vás od vašich plánů odradili.

img228/736/link14ic3.gif

Stále znovu se budete setkávat s tím, že svět na vás nečeká. Naopak: Rušíte jeho klid a pohodlí dotěrnými otázkami, zneklidňujete ho svou odlišností, vytrháváte ho z příjemné dřímoty. I to je třeba trpělivě snášet. Lidé, kteří se tak chovají, si nejsou vědomi, v jakých službách se ocitli, zatímco vy víte, že vaše snažení podporuje a ochraňuje nebe. Je třeba si vypěstovat určitý pocit sounáležitosti s tím, co si člověk zvolil, zdravě na tom lpět a nevzdávat se, i kdyby to bylo jakkoli těžké  a trvalo to třeba celý život. Tato myšlenka by měla být určující. Opravdové chtění se pozná podle toho, že člověk věrně a vytrvale kráčí za svou představou, i když se mu do cesty staví stále více překážek, všechno se mění k horšímu a celý svět se tomu pošetilému počínání chechtá.

Pokud se někdo například rozhodne, že bude přinášet útěchu nemocným, bude se spousta andělů a svatých ze všech sil snažit, aby se před ním cesty narovnaly. Ne vždy se to pochopitelně podaří, neboť jiní tomu budou bránit. Existují nejen lidé, ale i celá řada bytostí, které mají velkou radost, když se jim podaří zpochybnit vaše rozhodnutí a přispět k tomu, že se vzdáte, a jsou ochotné pro to udělat cokoli. Vydržet znamená mít pevné odhodlání, víru ve smyslu zaslíbení. Nemít víru znamená v této souvislosti vzdát se. Pokud berete otázku smyslu života opravdu vážně, bez této víry - schopnosti nevzdát se a vydržet, i když se nedaří - se neobejdete. Jinak to nejde.

img228/736/link14ic3.gif

Můžete-li říci: "Dobře že se tento problém objevil, ukázal mi, co chci," pak je vše v pořádku a je třeba jen vytrvat. Neboť ke stále používané taktice temných sil patří vnášet pochybnosti do již rozhodnutých věcí. Přijde nějaký chytrák a ví vše samozřejmě lépe: "To se mělo udělat jinak, mohlo to dopadnout lépe, tvoje řešení je špatné." Nebo temný dvojník ovlivní člověka tak, že sám přijme tuto roli. To je obzvlášť proradné a podlé. Díváte-li se zpět s hněvem a sebeobviňováním, ztrácíte pevnou půdu pod nohama. Dodatečně si něco vyčítat je velmi snadné, ale dobré síly to zásadně nepodporují. Otec také nehledí na své Dílo pln pochybností a nedělá si výčitky, že ho nechal svému osudu a nevzal ho zpět, nehudrá nad sebou a neříká si, jak byl hloupý, neschopný, nedokonalý. Chcete-li se mu podobat, snažte se také vyhnout tomuto rozpoložení. Kdo se jednou rozhodl, měl by zůstat pevný a svému rozhodnutí zachovat věrnost. Nebe vám ji také zachovává.

Samozřejmě není nutné tvrdošíjně lpět na způsobu, jak cíle dosáhnout, pokud se vám klade do cesty překážka, kterou je možné jiným způsobem obejít. Cíl však za žádnou cenu nepouštějte ze zřetele. Metodu, rychlost a intenzitu můžete ale upravovat a přizpůsobovat, jak se vám bude hodit.

img228/736/link14ic3.gif

(Alexa Krieleová: Andělé nám dávají odpověď na otázky smyslu života. Vydal Knižní Klub.)

img228/736/link14ic3.gif

img230/669/lodikanamoriry4.gif

img228/736/link14ic3.gif