SÍLA SLOVA

 

 

Ještě z dávných časů mého mládí mi utkvěla v paměti věta vyřčena mladíkem ke svému kamarádovi:"Hele, vole, podívej se, vole, prší, ty vole!" Přitom stačilo říct: "Podívej, prší!" Možná úsměvné, možná neškodné, možná hloupé... Jen si říkám, že jsme nejspíš národem hovězího dobytka nežli kulturních lidí. Za těch téměř třicet let se v podstatě nic nezměnilo. Slovo "vole" je stále velmi frekventovaným výrazem jak mladých, tak starých...

Slovo má však obrovskou moc. Je vyjádřením vašeho vnitřního světa ale také inteligence. Vaše slova nejjasněji zrcadlí stav vaší duše - čeho je srdce plné, tím ústa přetékají, říká se, a je to tak. Slovo může ublížit, ba i zabít. Slovo může uzdravit a pomoci druhým. Často používáme slova jako zbraň - s cílem ublížit, pomstít se za domnělé křivdy. Vždyť co jiného je například pomluva, nebo "tichá domácnost"? Naslouchejte lidem kolem sebe - kolik laskavých slov vyslechnete? A kolik vulgarismů, prázdných řečí, barbarských vyjádření, nabubřelé pýchy a tak dále?

Kdo myslí, cítí a žije pozitivně, ten také pozitivně mluví. K vulgarismům, pomluvám, kritizování všeho a všech se uchylují jen duchovní mrtvoly. Ke kontrole myšlení nerozlučně patří i kontrola slovního vyjádřování. Je jisté, že mnoho lidí si na "duchovně žijící" jen hraje a umí obratně žonglovat slovíčky. Jsou nebezpečnější než ti, kteří mají v každé větě několik "volů" nebo podobných lahůdek, protože ti jsou alespoň upřímní. Prostě - slova se dají používat stejně dobře jako štít i jako meč. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, své intuici, aby jste rozeznali za slovy hrubými dobré jádro a za slovy vznešenými hnilobu. Ale hlavně - vy sami, pokud chcete žít duchovním životem, buďtě upřímní a čistí: ve svých myšlenkách, slovech, činech i úmyslech.