NAIKANTERAPIE

 

img87/3263/kopretinkymn5.gif

img218/8351/holoubekno2.png

img87/3263/kopretinkymn5.gif

***1***

Dokážu udržet své myšlení čisté vůči všem lidem a vůči všemu dění kolem.

***2***

Nebudu vzpomínat nedobrých zážitků, ale jen dobrých.

***3***

Dokážu odpustit všem, kdo mi jakýmkoli způsobem ublížili.

***4***

Nebudu nikoho a nic odsuzovat, kritizovat, pomlouvat.

***5***

Budu se snažit mít pro každého jen lásku, porozumění a odpuštění.

***6***

V každém člověku je dobro i zlo; budu o každém hovořit jen to dobré, abych v něm dobro posílil.

***7***

Stanu se pánem nad svými slabostmi. Nebudu se hněvat, zlobit ani rozčilovat.

***8***

 Jsem předem se vším smířen, ať přijde jakákoli bolest či utrpení, je to moje sklizeň.

***9***

Každý den budu kolem sebe šířit lásku a radost úsměvem, slovem, službou a radou.

***10***

Dokážu žít v harmonii s každým člověkem. Při disharmonii budu hledat chybu u sebe.

img87/3263/kopretinkymn5.gif

(Časopis "Typy a inspirace", číslo 7/2007)

img87/3263/kopretinkymn5.gif

img103/9631/jojojotn9.png

img87/3263/kopretinkymn5.gif