NESOUDIT OSTATNÍ

 

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i25.tinypic.com/i1k2zd.jpg" href="https://i25.tinypic.com/i1k2zd.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

Při posuzování života jiných lidí nevynášejte prosím rychlé soudy. Když se člověk dívá na život někoho jiného, svádí ho to často k povrchnímu hodnocení. Mnohdy je přesvědčen, že tento život před nebem neobstojí, že je určitě zasvěcen temným silám. Nepodléhejte těmto zdáním a nikoho neodsuzujte. Na to má člověk právo pouze v extrémních případech, například v souvislosti se zločinem.

Nikdy též o nikom neříkejte, že jeho život postrádá smysl a jak může takhle nesmyslně žít. Především ale by každému mělo jít o smysl jeho vlastního života a ostatní by neměl posuzovat; ani toho není objektivně schopen. Představte si například, že má někdo velké jmění a rozhodne se ho využít jen pro svou zábavu - bude cestovat, vzdělávat se, užívat si. Může to být třeba proto, že v minulých životech mnoho vykonal nebo vytrpěl, a anděl Slunce považuje za smysluplné, aby si nyní odpočinul. Přejme mu to.

Všeobecně lze vycházet z toho, že to, co člověk celým srdcem, každým kouskem své osoby doopravdy chce, je ve shodě s jeho předchozími inkarnacemi a s dohodou s andělem Slunce. Nikdo neví, co ten druhý v předešlých životech prožil ani co jeho život doopravdy přináší. Neví to ani o svém vlastním životě. Neví, co způsobuje v této chvíli - ať přímo nebo nepřímo - ani co přinese v budoucnosti.

Smysl je vždy individuální. Každý život má svůj vlastní, zcela spedificky namíchaný smysl, případně ho rychle získá. Každé duši je v každé inkarnaci dán její vlastní smysl, jakoby ušitý na míru. Poznat ho stojí velkou námahu. Je třeba pozorně vnímat a vyvarovat se všech zevšeobecnění typu: "Němci", "občané bývalé NDR", "politici". Dojít až k podstatě vyžaduje vážné studium. Lidé se za tím účelem všelijak scházejí, existují různé kontakty a vazby, k získání konkrétních zkušeností a k prožití určitých situací vznikají i příležitostné skupiny, které potom ale většinou zase zanikají a každý jde dál svou cestou. Je to všechno velmi složité a není snadné se v tom orientovat.

Zaměřit pozornost na vlastní život není důležité jen proto, že smysl života ostatních není člověk schopen objektivně posoudit, ale také proto, že velké množství omylů vzniká porovnáváním vlastního života s životy jiných lidí. Často se člověku zdá, že životy druhých jsou mnohem smysluplnější, hledí na ně se závistí a současně je mu trapně kvůli vlastnímu životu, který se tolik nevyvedl. Neplyne tak hladce, není tak zajímavý a naplněný. Nebo naopak člověka popadne pýcha a povýšenost, když vidí zdánlivou prázdnotu a nesmyslnost jiných životů.

Při pohledu na cizí život je především třeba se zdržet všech extrémních soudů. Neříkejte proto: "To je naprosto úžasné, absolutně skvělé a ze všeho nejdůležitější", ale ani: "Z toho nikdy nic dobrého nebude." "Nikdy" vyjadřuje "ne" z hlediska věčnosti, můžete je užít jen tehdy, máte-li jistotu, že lze říci:"Na věky ne". Jinak toto slovo nepoužívejte a odpusťte si i všechna další extrémní hodnocení.

Zajímavé by nanejvýš bylo podívat se, jaký smysl má pozorování jiných životů přímo pro vás, co to ve vás probouzí. Možná trpělivost, shovívavost nebo humor. Tedy co je ve vašem případě tím, co dovoluje člověku pohlédnout na život, aniž by si zoufal. Je třeba si neustále uvědomovat, že všichni lidé mají nějaké problémy, ale pro každého je problémem něco jiného, každý považuje za důležité vypořádat se s něčím jiným. Každý život má své stinné stránky a řekne-li někdo: "To by pro mně nebyl žádný problém", lze zdánlivě paradoxně namítnout,že právě proto by to nebyl žádný problém, protože to pro něj žádný problém není. Problém je nevyřešená situace. Vyžafuje od člověka, aby zmobilizoval své vnitřní síly, rozvinul své schopnosti a pokoušel se nalézt řešení. Jakmile se mu to podaří, problém je vyřešen a mizí.

Samozřejmě je důležité, jak se daří ostatním. Ale probírání cizích problémů je často oblíbenou metodou, jak se vyhýbat problémům vlastním. Svět se zdokonaluje především tím, že se každý nejdříve snaží zdokonalit sám sebe. Podaříůli se mu totiž pochopit smysl vlastního života, dospět k vnitřní harmonii, bude svým chováním, ale i myšlením a mluvou ovlivňovat ostatní.

 

(Alexa Krieleová: Andělé nám dávají odpovědi na otázky smyslu života. Vydal Knižní Klub v roce 2005)

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i27.tinypic.com/168j6tt.jpg" href="https://i27.tinypic.com/168j6tt.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>