LÁSKA ODKRÝVÁ PROSTORY SVOBODY

 

 

img214/7650/velkzajmavsrdcejc2.jpg

Všechna náboženství a duchovní praktiky jsou zaměřeny na změnu stavu rozumu. Jedni lidé inspirují k lásce, druzí se vás pokoušejí nakazit nenávistí. Božskost vám může dát možnost zakusit jediný okamžik lásky. A vy poznáte její tajemství. Jestliže poznáte chuť kapky oceánu, poznáte chuť celého oceánu. Ukáže se vám předloha lásky. Je to světlo, čistota, věrnost, upřímnost, inspirace, svátek, tvorba, sebeodevzdání, oddanost, sebepoznání, krása... Když se objeví závist, žárlivost, nenávist, zloba, chamtivost nebo chtíč, ihned si uvědomte vzor darovaný Hospodinem a popřemýšlejte o tom, zda mu odpovídáte.

Díky lásce můžete přebývat v přítomnosti. Okamžiky jasné, všeobjímající lásky uvrhují do věčnosti. Láska vás povyšuje nad vaši předurčenost. Čím hlouběji vyšší hodnoty poznáváte, tím silněji jim toužíte sloužit. Láska vyvádí z podmíněnosti příčiny a následku. Právě tato podmíněnost vytváří mračno všednodennosti a nudy. tato síť plochých událostí nepřipouští spontánnost a prozření na sociální nebo fyzilogické úrovni. Jedinec utopený v nudě a přesycenosti nedosáhne dokonce ani lásky Boha, neboť lásku nezhmotní. Tehdy mu ve chvíli skutečné smrti zbude pouze hledání svojí psychologické smrti.

Kdo však nepochopí tajemství lásky, nepozná ani tajemství smrti a vzkříšení. Veškerý akt lásky který pomáhá rozpoznat v sobě božský princip, inspiruje vyšší síla. Konzumní přístup k lásce zužuje na smyslnost a zvířeckost. Milovat je pro osvícené nezbytné a snadné jako dýchání, ale tato lehkost a nevyhnutelnost vzniká pouze v prožívání přítomnosti Boha nebo v zakoušení toho, že žijete v několika rozměrech současně.

První krok v lásce: uvědomíte si ji, začínáte se vyčleňovat z proudu, který vás obklopuje.

Druhý krok v lásce:  druhý člověk je pro vás důležitý do takové míry, že pro něj dokážete zemřít. Milovaná bytost se stane smyslem vašeho života. Žít pro druhého můžete jen tehdy, když pro něho dokážete zemřít. Život dostává smysl pouze díky smrti. Zmizení je nejvyšším vrcholem komunikace, ale mizí pouze diskrétní poznání. Rodí se poznání a štěstí, které mají rozměr oceánu. Bůh se rodí. Bůh se projevuje. Tyto chvíle mohou být stále delší. Jdete-li tomu vstříc vědomě a s radostí, láska se promění ve službu Bohu. Láska vás nejen uspokojuje, ale s její pomocí se i proměňujete. tehdy se láska stává sebeodevzdáním. Oddanost osvobozuje, dává prožitek hlubinné svobody. Záblesky svobody se proto projevují pouze v lásce. Když milujete, disponujete neuchopitelným pocitem svobody. Proto se lidé mohou domnívat, že jste se stal otrokem svého miláčka. tento přítel může být Bohem, učitelem. Láska je svoboda. Neboť žalářem je ego, jiné otroctví neexistuje. Zamilovaný daruje prostory poznatelnosti. Čím více se vám zamilovaný odkrývá, tím více se v něm "rozpouštíte".

jak je svobodný člověk překrásný! Je osvobozený od minulosti. Je svobodný ve vztahu k budoucnosti. Otroka vše spoutává: peníze, moc i talent. Lidstvo se jako tlupa otroků zabývá pouze jedinou věcí: zkrášlováním svých okovů. Jenže i zlaté řetězy jsou pořád jenom řetězy. jakákoli vnější svoboda je jednoduše lež a podvod. SVOBODA  MŮŽE  BÝT  POUZE  UVNITŘ. Pro svobodného člověka je svoboda dokonce i smrt. Kvalitou života je svoboda. Lidé však ve skutečnosti nežijí, jen chtějí žít.

(Sun Light: Umění ovládat osud, vydala Eugenika)

img231/606/mystickndheraxz4.jpg