CÍRKVE

 

Církve a náboženství jsou jako perly. Uvnitř malinkaté zrníčko písku, které dalo vznik celé perle. Kdo může říct - tato perla je ta jediná pravá, nebo tamhle ta... To zrníčko písku uprostřed perly je to pravé - Pravda, daná Bohem. Perleť kolem zrníčka písku jsou lidské výklady a přídavky a dogmata. Tím zrníčkem v každém náboženském systému je: "Bůh je. Bůh je Láska. Bůh není od člověka oddělený (kdesi na výsostech či v nebi). Bůh nám neustále pomáhá. Bůh je dosažitelný a poznatelný. Bůh je Stvořitel. Bůh je všudypřítomný a vševědoucí. Bůh je milosrdný. Bůh pořád tvoří," atd. Pokud se necháte vést Láskou a touhou po Pravdě, dokážete rozeznat, co je od Boha a co je od lidí. Nepřijímejte bezmyšlenkovitě žádnou "Pravdu", která je vám předkládána jako jediná pravá, byť by vám ji podávali na zlatém podnose.