PRAVDA A LÁSKA

Aby jste někam dojeli, musíte znát dvě věci - cíl své cesty a způsob, jak se do cíle dostat. V duchovním snažení by mělo být cílem poznání Pravdy a cestovním prostředkem Láska. Ať jste v jakékoli situaci, ať věříte čemukoli, ať jste příslušníci jakékoliv církve, touha po Pravdě musí být na prvním místě. Pátrejte po Pravdě, chtějte znát Pravdu a nic jiného než PRAVDU! Buďte připraveni, že Pravda může být úplně jiná, než čemu věříte právě nyní, v tomto čase. Přivěďme k vodopádu dva lidi: jednoho slepého a druhého hluchého. Jak budou vodopád popisovat? Slepý řekne, že vodopád je pouze veliký hukot (padající vody). Hluchý řekne, že vodopád je ohromná spousta tiše padající vody. Kdo má pravdu? Oba - každý jí vnímá jinak... Nebuďme slepci k Pravdě. Ani hluší. Neberme druhým jejich pravdu ani je nepřesvědčujme o pravdě naší jako jediné možné. Jakékoli duchovní snažení ať je vedenou touhou poznat PRAVDU a nic než PRAVDU a to vše ať je řízeno Láskou. Snažme se poznat Pravdu o člověku, o Bohu, o Světě, o smyslu bytí, Pravdu o dobru a o zlu... Žádejte po Bohu poznání Pravdy, skutečné Pravdy a nejen těch našich malých, lidských "pravdiček". Pokud nebudete mít Lásku, nemůžete Pravdu poznat. PRAVDA je auto, LÁSKA je motor. Milujte Boha, milujte sebe, milujte lidi (dobré stejně jako zlé), milujte přírodu a všechno co jest... S láskou se dostanete k cíli rychleji a bezpečněji.