ZÁKON LÁSKY

 

Před mnoha lety jsem objevila, že když nepomohou ostatní druhy afirmací, pak často pomohou ty vyjadřující božskou lásku. Nemoci jsou často následkem porušení zákona lásky. Myšlenky nenávisti vytvářejí v těle smrtelné jedy, jež jsou dokonce schopné způsobit smrt, nejsou-li neutralizovány. láska očišťuje mysl i tělo od jedů, jež se v těle hromadí v podobě pocitů zášti, kritiky, lítosti, výčitek, pocitů viny, obav, hněvu a závisti.

Afirmace lásky mění tyto myšlenky smrti v myšlenky života. Afirmace lásky přinášejí pokoj jak mysli, tak i tělu. Láska byla označena jako "lékař vesmíru", neboť je schopna vyléčit všechny nemoci. Je mocná, neboť myšlenky lásky harmonizují mysl. Láska je rovněž buditel. Záměříme-li svoji pozornost na "božskou lásku", v těle začnou proudit pozitivní síly, jež zničí myšlenky nenávisti. Neexistuje žádný problém, jenž by nebylo možné pomocí lásky překonat. Neexistuje žádná nemoc, již by nebylo možné pomocí lásky vyléčit. není podstatné, jak vážné naše potíže jsou. není důležité, v jakém duševním rozpoložení se nacházíme. Láska rozpustí vše.

Dokud se nenaučíme milovat, veškeré naše další činnosti budou více méně zbytečné. Naopak, vědomí lásky nese s sebou vše, co skutečně potřebujeme. Řada lidí zjistila, že již několik dní poté, co začali druhé více milovat, došlo v jejich životě k mnoha pozoruhodným změnám. Zmizely nejrůznější osobní potíže. Dokonce se změnil i jejich obličej, neboť tělo reaguje obvykle na absenci strachu a pocitů zášti jako první. Lidé mi řekli, že měli pocit, že o dvacet let omládli.

LÁSKA  JE  MOCNÁ  SÍLA  MYSLI.

Často pokládáme lásku za emoci. Často lásku pokládáme za duchovní kvalitu. je obojí, ale láska je také mocná síla mysli existující v každém z nás. Používáním jistých slov je možné tuto sílu mysli uvolnit. Ta pak změní stav naší mysli, našeho těla a podmínky, v nichž se nacházíme. Slova "božská láska" rozpouštějí hněv, nenávist, tvrdohlavost a další věci způsobující bolest a nemoci.

Slova "božská láska" mají poztivní účinek na každou buňku našeho těla. Když se tak stane, následuje klid a harmonie a bolest ustoupí. Přemýšlíme-li o těchto dvou slovech, napojujeme se na léčivou sílu lásky uvnitř nás a ta poté začne proudit v našem těle. Pomocí slov "božská láska" se můžeme osvobodit od nejrůznějších druhů omezení.Dokud se nenaučíme milovat, veškeré naše další činnosti budou více méně zbytečné. Naopak, vědomí lásky nese sebou vše, co skutečně potřebujeme.

(Catherine Ponderová: Duchovní léčení aneb Šokující pravda o vašich nemocech a jejich léčení)