BEZMOCNOST BOŽÍ VŠEMOHOUCNOSTI

 

 

 

Každý, kdo věří v Boha, věří také, že Bůh, Pán, Stvořitel je také všemohoucí. To je pravda, ovšem s jednou jedinou výjimkou: Bůh absolutně respektuje svobodnou vůli a volbu člověka. Když se člověk pro něco rozhodne, má svobodnou vůli udělat to, ba dokonce má svobodnou vůli i pro samotné rozhodnutí. Nemusíte věřit v Boha - je to vaše vůle a rozhodnutí a Bůh to respektuje. Nevnucuje se vám, nenutí vás, aby jste v něho věřili. Jen lidé přesvědčeni o své jediné pravdě vás budou nutit uvěřit tomu, čemu věří sami. Příkladů máme kolem sebe spoustu, například Jehovisté, ale také členové jiných všemožných skupin, a to ani nemusí být skupiny náboženské. V našem světě, na naší malé, modré Zemičce existuje mnoho zla a nespravedlnosti. Ale Bůh nezakročí. Nemůže. Každý skutek, každá myšlenka je výsledkem svodného výběru a volby člověka.

 

Lidský život a konání je pravým protipólem toho Božského. Člověk rád prosazuje svoji vůli a volbu na úkor všech ostatních. Člověk nerespektuje svobodné rozhodnutí a svobodnou vůli jiného člověka. Není to jen zapouzdřením v sobeckosti, ale také neznalostí a nízkou úrovní vědomí. Právě tohle já osobně považuji za nejtěžší hřích, navzdory tomu, že se nedostal do Desatera ani do žádného jiného učení. Hřích, který bych formulovala jako "RESPEKTUJ  SVOBODNOU  VŮLI  A  VOLBU  JINÉHO ČLOVĚKA  VŽDY  A  VE  VŠEM". Nemusíte můj názor přijmout - je to jen vaše vůle a volba. Máte svobodu jak v jendání, tak ve způsobu myšlení. Zamysleme se: kolik hádek, nedorozumění a  konfliktů rodinných, osobních, společenských i těch celosvětových má své kořeny v nerespektování svobodné vůle?